A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem almanachja 1939-1940 (Budapest, 1940)

Betűrendes névmutatók

170 GYÓGYSZERÉSZE TT AN HALLGATÓK Váli Judit Viczing Margit Vidéki Ilona Villányi Márta Virág Margit Vörös Irén Wéber Klára Wéber Márta Widder Anna V. GYÖGYSZERÉSZETTANHALLGATÖK. I. éves gyógyszerészettanhallgatók. Andriska József Bednárik Károly Bolemán Iván Bozóky Mihály Csányi László özv. Fábiánná Polony Szilvia Geörch Ferenc Gyenizse Antal Hajdú Béla Haulik Béla Heimlich Endre Hondl József Horváth Eszter Issekutz Livia Kaczián Sándor Kautny Endre a) Rendes hallgatók. Kádas Erzsébet Khindl Ilona Kiss Sándor Klembala Márta Kolbay Rudolf Kovács Pál Lengyel Julia Losonczy György Mihálka Livia Milvius Lóránt Nagy Imre Németh József Obmüller Klára Pentz Mária Perl Edit Pintér Imre Piszárszky Ferenc Rigó Sára Sipos György Smetana Aladár Stadel Zsuzsámra Steiner István Szalay Kálmán Székely Csaba Toldi Katalin Toóth Olga Udvardy Andor Ujfalussy László Urbányi Viola Utasi Géza Varga Éva Villányi László Wéber Gábor Zsarnay Márta II. éves gyógyszerészettanhallgatók. Bajor Pál Balogh Bodor Egon 'Barnabás Erzsébet Bartek Pál Bárány Kornél •“Berkes Ida Bertalanffy Valér Betegh Péter Bozóky István -Bőczy Ilona Brösztl Mihály Csere Elemér Czollner Ferenc -• Dalibor Mária -Dénes Klára Fabricius Imre Farkas Andor Farkas István .-Fazekas Edit ^Füredi Mária Fürstner Béla Hagymássy Lajos Grimm Károly Hangay László Herrn János Rendes hallgatók. Ivanits Imre Ivity Mátyás -Járdek Éva Jerkovich Gyula Khindl Erzsébet -Kiss Margit ^Klcckner Ilona Kovács Csaba Küttel Dezső László Kálmán Lázár István Lestyán Pál --Lipthay Mária Meső Vilmos Mészöly Géza Miskolczi László Molnár Albert -Móricz Éva N-Móry Veronika Nagy Ákos Nagy Ervin Nigrinyi Zoltán Nikolics Károly —Obermayer Klára „Obradovszki Elvira c Osztényi Izabella Pandula Egon •—Petrasovits Erzsébet Rédiger Béla Rhédey László Rieder Gyula Rozmán József Saskó Jenő ■-Sár fi Gizella br. Schmertzing Hannibál- Schmidt Beáta- Schultz Edit -Scipiades Eleonóra -Sichert Ilona Simon Gyula Sóti István Szabó Irma -Szekán Valéria Szentirmay László Takácsy Imre Tamáskovits Endre Tarpataki Pál Tomcsányi Aladár ..Wieland Borbála -Zsoldos Eszter

Next

/
Oldalképek
Tartalom