Hőgyes Endre dr.: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről (Budapest, 1896)

Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban - Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5

FELAVATOTTAK ÉVENKÉNTI LÉTSZÁMA. 299 Preisich Kornél, P.-Varsány, J.-N.-K.-Szolnok m. — Weisz Adolf, Nyir-Béltek, Sza­bolcs m. — Grossmann Dávid, N.-Jakabvágás, Sáros m. — Csiky Ferencz, Ráczkeve, Pest m. — Czyzevszky Gyula, Buly, Szabolcs m. — Berger F. Ferencz, Budapest. — Sarkady Dániel, Kötegyán, Bihar m. — Balogh Dezső, Zsombolya, Torontál m. — Goldner Adolf, Szolnok, J.-N.-K.-Szolnok m. — Mihály József, Kolozsvár, u. a. m. — Krancsesdi Derekassy István, Budapest. — Friedländer Pál, Hódmezővásárhely, Csongrád m. — Weisz (Lipót) Lajos, Mohács, Baranya m. — Hirschl Hermann, Gyöngyös, Heves m. — Kovács József, Budapest. — Lakatos Izidor, N.-Szalonta, Bihar m. — Weisz Károly, Mátészalka, Szatmár m. — Sarkadi Nagy Ernő, Szatmár- Németi, Szatmár m. — Nagy Sándor, Nyíregyháza, Szabolcs m. — Molnár Ferencz, Rimaszombat, Gömör m. — Lovag Dobrzynieczki Árpád, Esztergom, u. a. m. — Lévai Dezső, Döbrököz, Tolna m. — Róth Herman, Ungvár, u. a. m. — Szegvári István, Szent-Anna, Arad m. — Keményffi Gyula, Budapest. — Erdödi Kálmán, Sárospatak, Zemplén m. — Pap Mihály, Hosszúfalva, Brassó m. — Sebe Béla János Elemér, Ipolyságh, Hont m. — Springer Géza, O-Pályi, Szatmár m. — Pavlovits Lyubomir, Török-Becse, Torontál m. — Szilágyi György, Ó-Kanizsa, Bács m. — Blau Ödön, Alsó-Dabas, Pest m. — Szentpétery Kálmán, Nagy-Körös, Pest m. — Joannovits Sebő, Arad, u. a. m. — Abeles Gyula, Nagyvárad, Bihar m. — Spitzer J. István, Szeged, Csongrád m. — Brauner Fülöp, Arad, u. a. m. — Holländer Móricz Dávid, Csonoplya, Bács m. — Stein Jakab, Bács-Keresztúr, Bács m. — Rihmer Béla, Pécs, Baranya m. — Öszterreicher Gyula, Bússá, Nógrád m. — Reiter Lajos, Nagy-Becskerek, Torontál m. — Aizenpraisz Ágoston, Dunaföldvár, Tolna m. — Lipter Gyula, Rimaszombat, Gömör m. — Paul Lipót, Szatmár, u. a. m. — Stern M. Miksa, Paks, Tolna m. — Stojakovits Jefta, Német-Palánka, Bács m. — Tartoll János, Modor, Pozsony m. — Zsifkovics Aladár, Soborsin, Arad m. — Simon Áron, Gyulafehérvár, Alsó-Fehér m. — Schwarz Ernő, Csoknya, Somogy m. — Lenke Béla, S.-A.-Ujhely, Zemplén m. — Rozenczweig Lajos, Csány, Csongrád m. — Schön Elek, Szepes-Váralja, Szepes m. — Hochstädter Gyula Lipót, Várpalota, Veszprém m. — Bergsmann Ignácz, Igló, Szepes m. — Bernheim Mátyás, Német- Palánka, Bács m. — Grubi Rudolf, Uj-Soove, Bács m. — Nádudvari Györy Tibor, Budapest. — Wilhelm Ignácz, Kalocsa, Pest m. — Mályusz Béla, Beszterczebánya, Zólyom m. — Breuer József, Győr, u. a. m. — Bakos Ödön, Budapest. — Greiter Antal, Diósgyőr, Borsod m. — Benyovszky Gyula, Trsztena, Trencsén m. — Kende József, Csenger, Szatmár m. — Bozóky Jenő, Budapest. — Szelepcsényi Zsigmond, Aporka, Pest m. — Kovács Aladár, Budapest. — Saly Mátyás, Ruszt, Sopron m. — Nozrdroviczky Viktor Gyula, Lucsony, Moson m. — Paczauer Béla, Gálszécs, Zemplén m. — Zakariás Sámuel, Sárközujlak, Szatmár m. — Rein Áron Arthur, Magyar-Gyerö-Monostor, Kolozs m. — Strélinger Samu, Nemes-Ludrova, Liptó m. — Szolarik Vilmos, Szete, Hont m. — Koffler Adolf, Budapest. — Hámorszkyr Oszkár, Budapest. — Somogyi D. Dezső, Szarvas, Békés m. — Szöllösi Béla, Püspök-Ladány,

Next

/
Oldalképek
Tartalom