A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1884-1885 (Budapest, 1885)

Egyetemi hallgatók

64 Név Kar Beiktatás ideje téli | nyári szak Tanfélév Borlanu Győző .......................................... b ölcsészeti 84 __ I. II . Bornemissza* Gyula.............................. j ogi 84 — I. II. Boronkay István.................................... 84 82 I. II. Borossy Antal .......................................... r f — — I. II. Borsay Sándor.......................................... o rvosi 82 85 — II. Borsitzky Béla........................................... jogi — — I. II. Borsos Géza................................................ 84 — I. II. Bosnyák István .................................... o rvosi 81 — I. II. Bóta Géza................................................. 82 — I. II. Bota János ................................................. jogi 81 — I. II. Boteanu János szamosujvári . . . hitt. 81 — I. II. Botka Béla................................................. jogi 81 — I. II. Bozóky Endre .......................................... b ölcsészeti 84 84 I. II. Bozóky Jenő .......................................... o rvosi — — I. II. Bozsán Lajos.......................................... j ogi 82 — I. II. Bock Arnold................................................ 82 — I. II. Böhm Adolf ................................................ o rvosi 82 — I. II. Böhm Jakab................................................ — — I. II. Börcsök Elemér .......................................... j ogi 82 84 I. 11. Brajjer Lajos.......................................... 84 — I. — Brancsis Blogoje .................................... b ölcsészeti 83 — I. II. Brandtner Kálmán.................................... j ogi 84 — I. TI. Braneczky Mihály.................................... b ölcsészeti 80 — I. 11. Brannich Béla........................................... orvosi 84 — I. II. Brassovány Attila.................................... 83 — I. II. Bratkovics Hubert .............................. j ogi 84 — I. II. Braun Gábor.......................................... o rvosi 84 — I. II. Braun Gyula........................................... 77 — — I. II. Braun Ignácz ........................................... jogi 83 — I. II­Braun Károly........................................... 83 85 — II. Brán Felicián n.-váradi g. k. . . . hitt. 83 — I. II­Brauer Lajos .......................................... o rvosi 84 — I. II. Breit József................................................ j ogi 84 — I. II. Breitenfeld Ferencz..................... o rvosi 82 — I. II­Bresel Pál.................................. 81 — I. II. Brett Gusztáv........................................... 82 — I. II. Brezovay László..................................... jogi 82 — I. II. Brezovay Miklós ......................... . > 7 83 — I. II. Brém János ................................................ o rvosi 80 — I. II. Brichta Bódog............................. j ogi 83 — I. II. Brichta Mihály.............................. orvosi 83 — I. II. Bród Miksa.................................. 83 — I. II. Bródy Kálmán ............................. j ogi 83 — I. II. Bruch Ferencz.............................. orvosi 81 — I. II. Bruck Mózes..............................\ • j ogi — 85 — II. Brucker Ármin............................. o rvosi 83 — I. II. Bruckner Károly......................... b ölcsészeti 83 — I. II. Brunstein Bernát......................... o rvosi 84 — I. II. Brück Ede.................................. jogi 81 — I. II. Brüller Ede................................................ o rvosi 81 — I. II. Brünauer Albert.................................... j ogi 84 — 1. II. Buchsbaum Zsigmond........................ o rvosi 83 — I. II. Buchwald Antal.................................... 7 ? 80 I. II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom