A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1885-1886 (Budapest, 1886)

Egyetemi hallgatók

65 Név Kar Beiktatás ideje Tanfélév téli s z nyári a k Bolberitz Károly ............................ j ogi 84 — I. 11. Boldizsár Andor............................ 82 — I. II. Boldizsár Ferencz ............................ 85 — I. — Bolits József ................................. 84 — I. II. Bónis Zsigmond ............................ o rvosi 82 — — II. Bontó Gergely................................. b ölcsészeti 84 — I. II. Borbély László................................. o rvosi 81 — I. II. Borlan Győző................................. b ölcsészeti 84 — I. II. Bornstein Jakab............................ o rvosi — 8b — II. Boronkay István............................ j ogi 84 — I. II. Borsos Béla...................................... 85 — I. n. Borsos Géza...................................... 84 — I. ii. Boskovitz Sándor ............................ o rvosi 85 — I. ii. Bosnyák István............................ 81 — I. ii. Bóta Géza ...................................... 82 — I. ii. Botka Béla ...................................... jo gi 81 — I. ii. Bozóky Ádám................................. 85 — I. ii. Bozóky Ede...................................... 85 — I. ii. Bozóky Endre ................................. b ölcsészeti 84 — I. — Bozóky Jenő ................................. orvosi — 84 I. ii. Bozsán Lajos................................. jo gi 82 — I. ii. Bock Arnold...................................... n 82 — I. n. Böhm Adolf..................................... o rvosi 82 — I. ii. Böhm Jakab...................................... 5? — 84 I. ii. Braneczky Mihály............................ 85 — I. ii. Brandtner Kálmán ............................ jo gi 84 — I. ii. Brassoványi Attila........................ orvosi 83 — I. ii. Bratkovics Hubert........................ jogi 84 — I. ii. Braun Adolf...................................... 85 — I. ii. Braun Gyula ................................. b ölcsészeti 85 — I. ii. Braun Gyula................................. o rvosi — 85 I. ti. Braun Ignácz ................................. jo gi 83 — I. — Braun Illés...................................... orvosi 85 — I. ii. B;-aun Izidor.................................. jogi 85 — I. ii. Braun Károly................................. 83 — I. ii. Brauner Lipót ................................. 5 ? 85 — I. ii. Brauer Lajos................................. o rvosi 84 — I. ii. Brajjer Lajos................................. jo gi 84 — I. ii. Bránu Felicián n.-váradi g. k. . . . hitt. 83 — I. ti. Brecher József ................................. jo gi 85 — I. ii. Breitenfeld Ferencz........................ orvosi 82 — I. ii. Brenner István................................. 85 — I. ii. Bresel Pál ...................................... 81 — I. H. Brett Gusztáv ................................. ? ? 82 — I. II. Breuner Fülöp................................. 55 8 5 — I. II. Brezovay Miklós............................ jo gi 83 — I. II. Brichta Bódog................................. 55 8 3 — I. II. Brieger Lajos................................. 55 8 5 — II. Bród Miksa...................................... orvosi 83 1. Brtouon Adorján ............................ j ogi 85 — I. ' [I. Bruck Ferencz................................. o rvosi 81 — 1. II. Bruck Mór...................................... jo gi — 85 I. II. Bruckner Ármin............................ o rvosi 83 I. 11. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom