13. oldal, 248 találat (0,253 másodperc)

Találatok

241. 1896-02-09
[...] hetes r k bólhurut Szabó Istvánná 65 éves r k gümökór [...] D B Henye Megkap­tuk Köíöljük Kérése teljesítve lesz At iE ßpest [...]
242. 1913-06-07 / 23. szám
[...] deputációban jártak a polgár­mesternél közbenjárásának kérése végett a hétfői közgyűlésen pedig [...] Billitz Ferencet Koréin Vilmost Keresztes Istvánt és Szeleczky Ferencet kéri fel [...]
243. 1889-05-12
[...] további folyamából kiemeljük hogy Végh István aljegyző előadása nyomán a közgyűlés [...] az alispáni elő­terjesztés folytán Barthalos István interpellált mire az alispán a [...] kitől van Igen egy haldokló kérése Különös mormolá Búlaky adja ké­rem [...]
244. 1878-02-24
[...] Lajos Eöri Szabó Sándor Paál István és Timár Elek urakat jelölte [...] fordul feléjök bizalmával Azon nép keresé fel őket bizalmával melynek soraiban [...]
245. 1904-11-26 / 48. szám
[...] egyhangúlag a jelenlegi bérlőnek Varga Istvánnak adták 1905 jan 1 től [...] tartja mert hátha a bérlő kérése elutasíttatván még magasabb igényekkel áll [...]
246. 1899-04-09
Gyász Kunjai Istvánt a konstantinápolyi c és kir [...] áthelyezést vagy pedig óhaja és kérése nélkül esett e meg vele [...]
247. 1890-04-27
[...] i jóakarójával beszéltek behatóan Tcfeszky István poli­tikai államtitkárral Vsor da Bódog [...] éa oldalon hogj városunk é kérése nemesak jogos a város szempont­jából [...]
248. 1885-01-04
[...] a zenének pártolására Gróf Szé­chenyi Istvánnak az ébredő szellem megterem­tőjének nagy [...] is tudata söt fel sem keresé őket hanem szintén e fürdő [...]