4. oldal, 240 találat (0,082 másodperc)

Találatok

61. 1981-10-13 / 239. szám
[...] otthona lehet a Bo zóky István vezette társulat­nak mely azzal hogy [...] szibb megyét többek között Holl István Bárány Frigyes Vitai András Hercegh [...] régi me­gyeszékhelyen Vörösmarty drámai költeményét Bozóky István a Búbos vitézt Balázs Ádám [...] és Var­ga Miklós kiállítása Szonyi István terem 10 30 18 Bőd [...]
62. 1977-11-06 / 262. szám
[...] osztály vez tő helyet­tese lgó István a nekézsenyi Általános Iskola igazgatója [...] i űvc éti titkára Szabó Ist­ván a Sátoraljaújhelyi vá­rosi Tanács egészségőre [...] díszpolgára a BVK ácsszak­munkása Tiser Istvánná a Miskolci Müanyagfeldolgozó Vállalat szakmunkása [...] Szibériai rapszódia rendezé­sét Igen emlékezetes Bozóky István Ellenségek Apák ifiú sága Havasi [...]
63. 2002-09-26 / 225. szám
[...] Fotó V Cs Juhász Léhi István Miskolc ÉM Tegnap dél­előtt a [...] szemlebi zottság négy tagját valamint Bozóky Imre MLSZ elnököt A közel [...] A Magyar Labdarúgó szövet­ség elnöke Bozóky Imre az Észak Magyarország érdeklődé­sére [...] a miskolci tervekkel Reszeli Soós István a Magyar Labdarúgó Liga elnökségi [...]
64. 2001-01-02 / 1. szám
[...] jónak ítél­hető kezdte értékelését Závodszky Ist­ván a csapat edzője Nagyon sok [...] szintet is megüthetik hamarosan Závodszky István a kapusoktól és az idősebb [...] magyar futballvezetők Bicskei Bertalan és Bozóky Imre szerint mérkőzésről mérkőzésre javult a válogatott Budapest MTI Bozóky Im­re az MLSZ elnöke és [...]
65. 1951-02-23 / 45. szám
[...] Ebben nagy része van Básthy István meg­kapó díszleteinek Voropájev sok rétű nagy szerepét Bozóky István magasfokú színészi intelligenciája töltötte meg [...]
66. 1952-11-10 / 263. szám
[...] és szovjet Himnuszt játszotta el Bozóky István a színház igazga­tója Majakovszkij Csuda [...] el nagy hatással majd Iván István elv­társ a megyei tanács vb [...] ünnepségek A somsályi bányaüzemben Gál Ist­ván elvtárs a Bánya és Energiaügyi [...] zászlót a dolgozók ne­vében Vranovics István és ifj Kiss Bodnár Lajos [...]
67. 1953-02-07 / 32. szám
[...] többi ifjúsági regényének megírásához Komjátbi István író az ifjúsági könyvkiadótól arról [...] könyvet adnak ki Például Sőtér István a szakkörök munkájáról Vészi Endre [...] adás Petőfi bérlet Hamlet szere­pében Bozóky István Ma este 7 órakor Hamlet [...]
68. 1988-04-26 / 98. szám
[...] négy évadot amikor színházunk férje Bozóky István irányí­tásával legszebb korszakainak egyikét élte [...] 20 Társalgó 9 44 Pctró István nótáiból 10 05 Színházi válság [...]
69. 2000-12-09 / 288. szám
[...] a vesztes Fotó Juhász Léhi István Miskolc ÉM JLI Tisztújító közgyűlést [...] elnök kö­szöntötte a közgyűlés vendégeit Bozóky Imrét a Magyar Labda­rúgó szövetség [...] kicsit zavarosan megfo­galmazott pontot maga Bozóky elnök formázta újjá ám ezek [...] Kádár Zsoltot Kurmai Zoltánt Balázsi Ist­vánt és Tassy Andrást választot­ták meg [...]
70. 1991-07-24 / 172. szám
[...] még egy Szerepe szeriint Ábra­hám István nem énekelt volna De az [...] lehet ha igé­nyesen csinálják Amikor Bozóky Istvánnal a vígjátékifesztivál megrendezését szorgal­maztuk akikor [...]
71. 1952-12-04 / 284. szám
[...] megnyi tó szavai után Iván István elvtárs a megyei tanács elnöke [...] a vasboíon szerelőknek A Tar István vasbeton szerelő Ifi brigádja a [...] készítette elő a színház együttese Bozóky István a darab rendezője vezetésével A [...] gazdaság Botornál Lajos Szerencs Szádecki István Abaujszántó Szabó András Miskolc lakásépítő [...]
72. 1953-01-28 / 23. szám
[...] nvta fsára alakítsanak olvasóköröket Liptói István hőkezelő és Tamav Sándor munkavédelmi [...] Varga Ferenc Vita Árpád Gacsi István a C gváregység csasztuska brigádja [...] Zbig mond bérlet Hamlet szerepében Bozóky István A mozik műsora BÉKE Január [...]
73. 1952-09-21 / 222. szám
[...] meggyorsításához a békeharc erősítéséhez Ezután Bozóky István elvtárs a szín­ház művészeti igazgatója [...] száma Az ó hivátalházban Májer István elvtárs né­hány hallgatót azzal bízott [...] előadók is így például Koócs István Béla elvtárs már a múlt [...]
74. 1953-02-19 / 42. szám
[...] csobádi gép­állomás egyik szerelője Oláh Istvánt a munka elvégzésére Oláh István ugyanazzá a brigáddal amely elő­zőleg [...] helyett bomlasztja a fegyelmet Ragályi István műhelyvezető köteles­sége volna hogy tapasztalatai [...] A gépállomás öntudatos dol­gozói Tóth István Fedák Ferenc Spisák Mihály Varga [...] nek elő­adását A vasárnapi konferenciát Bozóky Ist­ván a Déryné színház művészeti igazga­tója [...]
75. 1953-11-07 / 262. szám
[...] képviselői A Himnusz elhangzása és Bozóky István a Déryné Színház igazgatója szavalata után Iván István a me­gyei tanács vb elnöke [...]
76. 1953-01-29 / 24. szám
[...] közül I különösen kitűnt Balogh István a tervstatisztikaí és munkaerőgazdálko dást [...] Sándor Grünbaum Tibor és IváD Ist­vánná Vannak azonban tanácstagok akik nem [...] véd 350 kcm 1 Boros István Miskolci Honvéd 500 kcm 1 [...] Fa yejev bérlet Ilanile szerepében Bozóky István VOLNA PÉNZÉT MOST NEM KELLENE [...]
77. 1954-01-26 / 21. szám
[...] a Miskolcról jól alátámasztó zenét Bozóky István nemrégen Debrecenbe kerüli kiváló fia [...] Elek Tamás Kilián Gimn Egresi István Nehézipari Technikum Stéamszky István Gépipari Technikum Lassan Ózdi Ált [...] munkásszálló ebéd biztosítva van Miskolci István Malom Zsolcaj ka pu 46 [...] Szerkeszti szerkesztőbizottság Felelős kiadó Kovács István SZERKESZTŐSÉG Miskolc Széchenvi u 30 [...]
78. 2007-09-20 / 220. szám
[...] A Játék­szín előadása felvételről Ve­rebes István Fsz Margitai Ági Erdödy Kálmán Bozóky István Gáspár Sándor Egri Kati 22 [...] 22 00 Tiszta zene SZT ISTVÁN RÁDIÓ 5 00 Napköszöntő 6 [...]
79. 1953-01-23 / 19. szám
[...] új gép állomás vezetője Csete István kanász emelnek szót határozottan az [...] másik kemény har­costársának bizonyul Csete István kanász akit világos észjárása emberismerete [...] vagy Mentes Géza jelenete Csete Istvánnal A csiszolt jellemábrázolások és hamisí­tatlanul [...] órakor Hamlet Bérletszünet Hamlet szerepében Bozóky István A ni ősik műsora BÉKE [...]
80. 1999-09-27 / 225. szám
[...] 225 szám 53 000 példányban Bozóky Imre lett az MLSZ új elnöke Budapest MTI Bozóky Imrét válasz­tották meg szombaton a [...] épüle­tet vasárnap szentelte fel Se­regély István egri érsek Az új épülő [...] plébánia alapkövét helyezik el Seregély István felszenteli az új encsi templomot [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind