Észak-Magyarország, 1999. február (55. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

Kisiskola A szervezés sze­repe az összevont osztályban /5 I Babosképzés H Bábszínészek mint J program részei /8 Vereség Hosszabbítás után kapott ki a DKSK- BorsodChem /II IDŐJÁRÁS: Hideg, szeles idő Nappal -3 - -6 °C Éjszaka -1 - -8 °C Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft 1999. február 1., Hétfő 55. évfolyam. 26. szám megjelenik: 54 000pélüánytian Mise Kőszegen az áldozatokért Fotó: MTI A nemzeti gyásznapon Kőszeg (MTI) - Az egy héttel ezelőtti ausztriai buszkatasztrófa 18 halálos áldo­zatának emlékére a miniszterelnök hatá­rozatában nemzeti gyásznappá nyilvání­totta az elmúlt vasárnapot. A Magyar Ka­tolikus Püspöki Kar imádságban emléke­zett meg az elhunytakról, míg a reformá­tus egyház arra szólította fel híveit: a va­sárnapi istentiszteleteken imádkozzanak a baleset áldozataiért. A katasztrófa kilenc kőszegi áldozatát szombaton, egy székesfe­hérvárit pedig vasárnap temették el. /2 Menesztenék Pelikánt Mátraháza (MTI) - A Fidesz Mátraházán ülésező parlamenti frakciója azt javasolja az APEH elnökének: gondolja újra a bűn­ügyi igazgatóság vezetésével megbízott Pe­likán László kinevezését annak érdeké­ben, hogy ezt a tisztet alkalmasabb sze­mély tölthesse be. Erre a frakció szerint a bűnügyi igazgatóság tekintélyének megőr­zése miatt van szükség. /2 Díjemelés az Ml-esen Budapest (MTI) - Az Ml-es autópálya Győr Hegyeshalom közötti fizetős szaka­szán mától az eddigi 1300 helyett 1400 fo­rintot kell fizetni a személyautókkal, a kis- áruszállitóklíal közlekedőknek - tudatta az üzemeltető Első Magyar Koncessziós Autó­pálya Rt. Azok, akik az M3-as autópályán személyautókra érvényes éves bérlettel rendelkeznek, 30 százalékos díjkedvez­ményben részesülnek az Ml-esen, illetve az M15-ös Győr-Rajka közötti szakaszán. 9 770133 II 035019 99026 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG LAPKIADÓ KFT. 3501 Miskolc, Postafiók 351 0 (46)414-022 Vállalkozások száma Egyéni (1994-1997) 1994 Borsodi területfejlesztésre 576 millió Budapest (MTI) - Megjelent a rendelet a területfejlesztési taná­csok részére a költségvetési tör­vény alapján idén meghatáro­zott 6 milliárd forintos támoga­tási összeg felosztásáról. A közzétett rendelet szerint a 6 milliárd forintból a legmaga­sabb összeg 576,1 millió forint Borsod-Abaúj-Zemplén megyé­ben lesz elosztható az idén. A második legmagasabb összeget Szabolcs-Szatmár-Bereg kapta 525,2 millió forinttal, míg a harmadik a 482 millió forint­hoz jutó Pest megye. A fővárosi önkormányzat mintegy 434 millió forinttal ré­szesedik ebből a keretből, ami­vel a negyedik helyen áll a me­gyékkel való összehasonlításban. A legkisebb összeg 135,6 mil­lió forint Komárom-Esztergom megyének jutott - olvasható a Magyar Közlöny legutóbbi szá­mában. Az összesítés tartalmazza az el­következő évekre jutó kötelezett­ségvállalás maximális keretössze­gét is, amely összességében 2,4 mil­liárd forint, ebből a 2000. évre jutó keret 1.8 milliárd forintot tesz ki. Számszerűsítik a teljesítményt. Az alsó- és középfokú oktatási intézmények szá­mára előírt éves munkarend értelmében a félévi bizonyítványokat február 1-je és 5-e között kell átnyújtani a diákoknak. A tanárokat arról kér­deztük: miként alakul ki a féléves eredmény? /3 Fotó: Bujdos Tibor Információs iroda nyílt a Miskolci Galéria Rá- kóczi-házában ahol tájékoz­tatást kaphatnak az érdek­lődők a megyében zajló kul­turális eseményekről. /8 Megszűnt a Heves Megyei Nap Eger (MTI) - Újabb napilap­pal lett szegényebb a magyar sajtó, miután szombaton utolsó számával jelentkezett a Heves Megyei Nap című napilap. A lap megszünteté­séről azt követően döntöttek, hogy a másik megyei napila­pot, a Heves Megyei Hírlapot megjelentető Axel Springer Magyarország (ASM) Kft. megvásárolta az Agriapress tulajdonosától, a Szabad Föld Rt.-től a Nap kiadói jogát. Az OTP-tartozásokról tárgyaltak Budapest (MTI) - Harrach Pé­ter szociális és családügyi mi­niszter, valamint Oszlányi Zsolt, az OTP Bank Rt. ügyvezető igaz­gatója hétfőn számol be arról, milyen eredménnyel zárultak a lakossági hiteltartozásokról folytatott tárgyalások. A szaktárca és a pénzintézet képviselői január 27-én kezdték meg az egyeztetéseket. Ezek egyik célja az volt, hogy az OTP a tél vége előtt ne érvényesítse a már meghozott kilakoltatási ha­tározatokat. A tavalyi kormányrendelet értelmében az önkormányzatok­nak szeptember végégig kellett helyi szabályozást alkotniuk, majd szerződést kötniük az adó­sokkal. A minisztérium adatai alapján ezt a helyhatóságoknak mindössze tíz százaléka tette meg. A szociális tárca a helyzet ja­vítása érdekében új támogatási rendszert akar kidolgozni az adósságok rendezésére az önkor­mányzatok bevonásával. Az el­képzelés szerint csak azok kap­nának az 1,3 milliárd forintnyi állami támogatásból, akik szoci­ális helyzetük miatt nem tudták törleszteni lakáshitelüket. Az OTP-nél 6-7 milliárd forintra te­szik a felhalmozódott hiteltarto­zások összegét. A banknál jelenleg 290 ezer, 1989 előtt megkötött hitelmegál­lapodást tartanak nyilván. Ezek közül 80 ezer azoknak a szerző­déseknek a száma, amelyeknél több mint hat hónapja nem fize­tik a törlesztést. Az 1989. január 1. és 1993. december 31. között 370 ezer szerződést kötöttek, kö­zülük 20-30 ezer esetben fél év­nél régebbi az adósok tartozása. Az EBRD és a magyar utak Davos (MTI) - Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) társfinanszírozóként részt akar venni a magyar kor­mány által elhatározott tízéves autópálya- és autóútépítési prog­ramban. Ez az egyik eredménye annak a megbeszélésnek, amelyet Chikán Attila gazdasági minisz­ter, valamint Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke folytatott a davosi Világgazdasági Fórum alkalmából Horst Köhler EBRD-elnökkel. Chikán a talál­kozóról beszámolva azt is el­mondta: az EBRD eddig is részt vett magyar infrastrukturális programokban, így az autópálya- építésben is. A Horst Köhlerrel folytatott megbeszélésen arról is szó volt, hogy milyen szerepet vállalhatna a pénzintézet a kis- és középvállalkozók támogatósát célzó magyar programban. Borosi-teremtorija. Kilenc helyszínen, tizenkét cso­portban hetvenhét csapat vívta a hét végén a XIV. Borosi László teremlabdarúgó-emléktorna selejtezőit. A miskolci vá­rosi sportcsarnokban megrendezendő február 5-6-7-i döntőbe a 12 csoportgyőztes jutott be. /10 Fotó: Végh Csaba

Next

/
Oldalképek
Tartalom