2. oldal, 102 találat (0,137 másodperc)

Találatok

21. 1923-12-16 / 51. szám
[...] Ferencné 5 Gáncs Fe­rencné Tóth Sándorné Káldi Dénesné 4 4 Szánthó [...] Tóth Józsefné Csathó Istvánná Móritz Sándorné Gacs Sándorné 1 1 tojást Káldi Imréné [...] szokott biblia óra az elsőn Farkas Győző lelkész A biblia szociális [...] A ledőlt szobor című költeményét vitéz Ruday Ferenc nagy tetszést aratva [...]
22. 1923-09-09 / 37. szám
[...] Falaky Mihályné Tóth Juliska Szalay Sándorné Bertalan Sándor Győri Józsefné özv [...] Bodor Sándor Lőce Mihályné László Sándorné Kovács György Turfa J Major [...] dr Pröhle Károly tanár és Farkas Győző debreceni lelkész Változások a [...] Göcze Gyulát Mesz lenböl Vadosfára Vitéz Horkay Bélát Urai ujfaluból Czelldömölkre [...]
23. 1915-12-12 / 22. szám
[...] Molnár Ist­vánné Mórocz Józsefné Tóth Sándorné Zse lezen Józsefné 20 20 [...] Kelemen Zsuzska és Vilma Tóth Sándorné és Lina Giczi Kál­mánná Giczi [...] fonál beszerzésére fordította hogy aljból vitéz katonáink számára fehérneműt és meleg [...] Sopron megye 1915 dec 7 Farkas Elemér 1 2 lelkész Nyomatott [...]
24. 1915-05-16 / 27. szám
[...] ev nőegylet Nagyköcsk özv Balog Sándorné id Györgyi Sái dorné és [...] Pap Fe­rencné 60 60 f Farkas Sándor 50 f Bus Ferencné [...] Ferencné özv Szuch Józsefné Kiss Sán­dorné Szabó Pálné Danncz Gergelyné Danncz [...] maga dicsőségét és fennen hirdette vitéz katonáink soha el nem múló [...]
25. 1931-02-22 / 8. szám
[...] Nagysimonyi Medgyaszay Kornélia Gyulamező Dr Farkas Elemér Sárke resztur Sokoray Miklós [...] Szedenits La­jos Nemeskér özv Nagy Sándorné Ne­meskéri Kiss Lajos Nemeskér Molnár [...] P Rrato will Stefi Szombathely vitéz Draskóczy István Pápa Takács Gyula [...] Pethes Andor Szombathely dr Matolcsy Sándorné Kaposvár Kováts Sándorné Körmend 5 20 5 20 [...]
26. 1932-05-29 / 22. szám
[...] iván 3 P özv Böröczky Sándorné Adásztevel 2 20 P Evang [...] Ferency A Iduskát Dobronyból eljegyezte vitéz P a c s a [...] Fe rencné Dombóvár özv Zámbó Sándor­né Győr 60 60 fill Özv [...] István Bönyrétalap Evang leányegylet Zalagalsa Farkas Lajosné Tárkány Far­kas György né Tárkány Kovács Zoltán [...]
27. 1916-12-17 / 40. szám
[...] Karácsonyi üzenetére ada­koztak özv Nagy Sándorné Nagy Vilma ifj Csapó Jánosné ifj Farkas Józsefné Mesterházy Imréné 1 1 [...] Istvánné 50 50 f ör Farkas Józsefné 48 f Szakály Eszter [...] hogy Bukarestet az oláhok fővárosát vitéz seregeink elfoglalták s ugyanakkor hatalmunkba [...]
28. 1933-03-05 / 10. szám
[...] megkétszereződött családi értesítő Halálozás Kiss Sándorné sz Tatai Eszter Beledben 68 [...] fillér Scherer József Szentgotthárd özv Far­kas Győrgyné Sopronnémeti Mód János Beled dr Farkas Elemér Sárkeresztur Andrássy Pálné Diósgyőr [...] Tiszaföldvár Nagy Lajos Alszo por vitéz Dávid Andrásné Tokaj Ráth Emilia [...]
29. 1918-01-27 / 5. szám
[...] és neje Nagy Juliánná ifj Farkas Józsefné Bánki Róza Purgly Pál [...] Gyula özv Bus Ferencné Fülöp Sándorné özv Pap Ferencné Mórocz Ká­roly [...] Tucska György Wágner Oszkár özv Far­kas Andrásné 2 2 Végh Sándorné Da­ruság Sándorné id Molnár Jánosné Krá nier [...]
30. 1936-04-05 / 15. szám
[...] Kovács Mik lósné Kispéc Varga Sándorné Győr ifj Pethö Ferenc Kemenespálfa [...] Fel­péc Németh Pál Tényöfalu Tollár Sán­dorné Horváth Kálmán Varga Antalné Szőczei [...] Lacsny Dezsüné Győr 32 fill Vitéz Purgl Ödön Tét 34 fill [...] Felpéc Rosta Lajosné Külsővat özv Farkas Kálmánné Lovászpatona özv Szalay Sándorné Győr Csapó Mihály Nádasd özv [...]
31. 1926-06-06 / 23. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] A számok ezreket értékelnek Budapestről Farkas Béla 4 Plevniczky Julia 4 [...] Brenner Cécilia 4 özv Ihász Sándorné Sikátor 4 Fuchs György Szabadi [...] Braun Ádám Kistengelicz 30 dr Farkas Elemér Sárkeresztur 32 Békéscsabáról Gyebrovszky [...]
32. 1926-05-30 / 22. szám
[...] Miklós es Falu Tamas verset Farkas Imre Folytatódnak benn Csathó Kálmán [...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] Kratochwill Slefi 4 özv Böröczky Sándorné Adásztevel 6 özv Mesterházy Boldizsárné [...] Döncz Adél Miskolc 4 Gy Farkas Mihály Csót 4 Koczor Ferenc [...]
33. 1942-10-04 / 40. szám
[...] Károlyné Boba Litvay Endre Nagykanizsa Farkas Lász lóné Vecsés Bokányi Jenő [...] Meidlinger Mihály Dég özv Kiss Sándorné Szarvaskend Klein István Mátraderecske Inotai [...] Tab özv Fuchs Jánosné Szepetnek vi­téz Szabó Zoltánná Nemeskosuth Far­kas Józsefné Bánréve Benkó András Cserhátsurány [...] Moór Józsefné Répcelak K Tóth Sán­dorné Fót Bulla Dániel Pápa Sipos [...]
34. 1918-01-01 / 1. szám
[...] Horváth Sán dorné Acsád Bjihy Sándorné Encse Ko­vács Sándorné CzeHdömölk Széles István Csánig Pécz [...] Koczor Kál mánne Borgáta Antal Sándorné Kisköcsk S abó Is ván [...] Sonnewjnd Frigyesné Berektompaháza 3 K Farkas Mihály Kotsis S nJor 2 [...] őket lelkiismeretük megnyugtató szava s vitéz katonáink hálás elismerése Mit tehetek [...]
35. 1926-10-10 / 41. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] István Felső sáiPFoeledből özv Varga Sándorné 4 Pálfi Dénes 4 Répcelakról [...] Célia 4 Navratil Erzsébet 4 Farkas Béla 4 Saguly Károly 30 [...] ha levelezőlapon kéri Hatschek és Farkas 9 10 Bpest IV Karoly [...]
36. 1932-01-10 / 2. szám
[...] Erzsébet Skribek Erzsébet Manyák Mária Farkas Ilona Bálint Júlia Skribek Mária Vitéz Kató Füri István Pavella János [...] Jucika urle ányt reipécen eljegyezte vitéz Felkay Sándor ágfalvi ev tanító [...] üdvözölte őket Halálozás özv Poszvék Sándorné szül Rupprecht Vilma nyug theol [...] Ostffyasz szonyfa 22 22 fill Farkas István Sopronnémeti 30 fill Tóth [...]
37. 1915-10-17 / 14. szám
[...] János 40 40 f Kovács Sándorné Varga Lajos 30 30 f [...] zsánna Rosta Sándor özv Mátis Sándorné Mátis János özv Kiss Ferencné [...] ismerjük Magunk előtt látjuk jóravaló vitéz népét amint hősi küzdelemmel harcol [...] min­dig mint a báránybőrbe bujtatott farkas Ő éhezett leginkább a szegény [...]
38. 1932-01-17 / 3. szám
[...] Tóth Lajosné Urai ujfalu özv Farkas Györgyné Sopronné meti 20 20 [...] Miskolc Galló István Szombathely Mórotz Sándorné Buda­pest Gologi Istvánné Kiskőrös özv [...] özv Mihátsi Pálné özv Horváth Sándorné Csikor Lajos Celldömök Szilvásy Dénesné [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
39. 1935-02-03 / 6. szám
[...] Uraiujfalu offert 1 32 P Vitéz Soltai János Szombat­hely 1 40 [...] joskomárom Bukovszky János Sárvár dr Farkas Béláné Győr özv Szenteli Istvánná [...] Leitner Imre Celldömölk özv Tóth Sándorné Pápa özv Somogyi Ist­vánná Sárvár özv Haftl Gyuláné Kisbér dr Farkas Elemér Sárkeresztúr Mester házy Károly [...]
40. 1934-01-07 / 2. szám
[...] a bizottság titkáránál rekla­málható dr vitéz Csia Sándor máv ig főorvos [...] Kiskúnhalas Fleischhacker Istvánná Ajka Forgó Sándorné Dombóvár Hollós Ida Budapest Szekeres [...] özv Pillér Ferencné Szombathely dr Farkas Bé láné Győr dr Kapp [...] Reinhardt Júlia Nagybajom özv Kiss Sándorné Sopronnémeti Novák István Zalatárnok özv [...]