31 találat (0,224 másodperc)

Találatok

1. Személynév mutató (171. oldal)
[...] 3465 3647 3693 3699 Tolnay Sándor 356 Tomanek Mátyás 3809 TOMCSÁNYI [...] Tóth Pápay József 2139 Tóth Sándor felsöszopori 3024 TÓTHFALUSI Károly 801 [...] 323 2771 3220 3293 TÖLTÉNYI Szaniszló 1795 1852 784 815 1364 Töltényi Szaniszló 954 2008 Török Antal 2414 [...]
2. Névmutató (398. oldal)
Dubkpviçs József 305 Dübovszky Sándor 334 Dubruel Fülöp 161 Dugovics [...] 330 Fkker Pál 333 Elek Sándor 305 Endrédy Zoltán 349 Engel [...] 304 Frőss István 316 Erőss Sándor 348 Esser Josefa 228 Esső [...] 301 Esterházy György 156 Esztergamy Szaniszló 163 Esztergomi Antal 317 Eszterházy [...]
3. Szőke Béla: Fejezetek Győr koraközépkori történetéből (93. oldal)
[...] világában pusztult el végleg Villányi Szaniszló a régi városi temető és [...] mögött Lovas Elemér és Mithay Sándor 1938 ban hitelesítő ásatást végeztek [...] tévedése Az eredeti tévedést Villányi Szaniszló követte el ami­kor Szent Benedek [...]
4. Jankó László: Győri ötvösök a (103. oldal)
[...] hozták a városban Görögh Eöttues Sándor akár származása akár vallása szerint [...] i beírás szerint mint Öt­tues Sándor a belső város 1 járásában [...] 30 Lehet hogy 25 Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] stb 63 lap 26 Szilágyi Sándor A magyar nemzet története V [...]
5. Bedy Vince: Adatok Győr 16. és 17. századbeli lakosságának vallás szerint való megoszlásához (59. oldal)
[...] Glaubens und Lehre 4 Villányi Szaniszló Győrvár és város erőHítése és [...] 66 67 1 5 Takáts Sándor Rajzok a török világból I [...] T 3783 sz 25 Villányi Szaniszló i m 67 26 Győr [...]
6. Tomaj F.: Győr utcái és terei (340. oldal)
[...] eső szakasza is hozzátartozott Villányi Szaniszló szerint ké­sőbb ezt a három [...] i m 170 21 Fürst Sándor utca Rábaszer Zechmeister Károly utca Fürst Sándor utca A Köztársaság tér nyugati [...] nban adta 1 Névadója Fürst Sándor 1903 1932 a magyar munkásmozgalom [...]
7. Tanulmányok • Perger Gyula: Egy győri mézesbábosmester műhelyének hagyatéki leltára 1721-ből (237. oldal)
[...] Antal mézeskalácsos leltára in Horváth Sándor szerk Luxusiparok Válogatás a IX [...] II 1970 III 1976 VILLÁNYI Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...]
8. TANULMÁNYOK • Dr. Gálos Rezső: Egy kis szénvázlat Pálházi Göncs Miklósról (164. oldal)
[...] februárjában halt meg téves Payr Sándor azóta közzétette Göncz özvegyének Bakó [...] dolgozgatott Március 19 én Thurzó Szaniszló már összehivatja Vitéz Imrével a [...] 5 Az iratot 1 Payr Sándor Egyház
9. TANULMÁNYOK • Dr. Gálos Rezső: Egy kis szénvázlat Pálházi Göncs Miklósról (165. oldal)
[...] ProtEAd 91 1 7 Pasz­lavszky Sándor Károli Gáspár hagyatéka Figyelő 1877 [...] voltak azt bizonyítja hogy Thurzó Szaniszlót Szenei Molnár Albert is a [...] 375 1 sőt magának Thurzó Szaniszlónak is ProtEAd XV 160 és [...] 23 Farkas Imre levele Thurzó Szaniszlóhoz Irodtört Közlem 1893 100 1 [...]
10. Első rész. A papnevelés története a püspökség megalapításától napjainkig (163. oldal)
[...] fizikus veszprémi kanonok lett Esztergamy Szaniszló fizikus 1736 győri kanonok f [...] Edvi László lo­gikus 1723 Benkő Sándor 2 éves teológus Balogh Ferenc [...]
11. Név- és helységmutató (169. oldal)
[...] Viczay Mihály gróf 97 Villányi Szaniszló 6 22 26 30 31 [...] 51 Zmaisz János 16 Zolnay Sándor 65 Zsigmond király 38 41 [...]
12. Névmutató (410. oldal)
[...] 102 Kőszeghy István 159 Kőszeghy Szaniszló 115 Krahl János 330 Kraill [...] 7 Lakner Péter 300 Lakner Sándor 305
13. Névmutató (536. oldal)
[...] Dyetlin Miklós 63 E Ebeczky Sándor 396 Ebenhöch Ferenc 20 160 [...] 366 Esztergethő György 276 Esztergami Szaniszló 463 Esztergomi Ferenc 394 Esterházy [...]
14. Személynév mutató (131. oldal)
[...] 2557 Ajtai László 1359 Alagovich Sándor 1103 2165 2414 Alard 939 Albach Szaniszló 3303 Alber János 283 445 [...]
15. Második rész. A kanonokok névsora (384. oldal)
[...] G Fasc 341 az Takáts Sándor Regi idők régi emberek 30 [...] születése után 1571 esztendőre Cureloniai Szaniszló Jacobenis mester Crakkói Academiának Astro­log [...]
16. (67. oldal)
[...] 18 Rufus 28 Saturnin 29 Szaniszló Koska 13 DeczemToerloen Epimaeh 12 [...] 4 Sabbas 5 Sabinus 30 Sándor 12 Szeráfia 5 Szilveszter 31 [...]
17. Oltárjavadalmak (84. oldal)
[...] 16 T 2608 sz Villányi Szaniszló i m 66 1 Takáts Sándor A régi Magyarország jó kedve [...]
18. (62. oldal)
[...] 29 Brúnó 17 Ilona 22 Sándor 3 Czölesztin 19 Ivó B 19 Szaniszló 7 8 Calliszt B 20 [...]
19. Környei Attila: A politikus magánélete – gróf Széchenyi István névnapja 1840-ben (59. oldal)
[...] helyezik el Tolnay Antalnál Albach Szaniszlóval Kis Jánossal és Tatay Jánossal Darás Sándor Darás Sándor 1806 1851 ügyvéd a cenki [...] direk­torlakban helyezik el egyedül Erdődy Sándor Gróf gróf Erdődy Sándor 1802 1881 vépi birtokos Vas [...] helyezték el Pulszky Ferenccel Festetits Sándor Gróf gróf Festetics Sándor 1791 1862 cs és kir [...]
20. (143. oldal)
[...] Föld­vári István iparhatósági biztos Villányi Szaniszló főgimnáziumi igazgató Brutsy János szeszfőző [...] Szokoly Ignácz városi tan Valter Sándor mának nevezetesebb eseményeit egy két [...]
21. (111. oldal)
[...] szept 28 Samu augusztus 21 Sándor február 26 márcz 18 Sára [...] július 3 Szabina október 27 Szaniszló május 7 nov 13 Szervácz [...]
22. (148. oldal)
[...] szept 28 Samu aágusztus 21 Sándor február 26 márcz 18 Sára [...] július 3 Szabina okt 27 Szaniszló május 7 nov 13 S [...]
23. Muezológia • Múzeumi élet • Csécs Teréz: Arrabona – repertórium (382. oldal)
[...] 1 10 f 49 JAKI Sándor Téödóz Egy kunszigeti archaikus népi [...] 85 p b Albach József Szaniszló 83 p h báró Eötvös [...]
24. (47. oldal)
[...] 28 Samu augusztus 2 L Sándor február 26 márcz 18 Sára [...] július 3 Szabina okt 27 Szaniszló május 7 nov 13 Szervácz [...]
25. Gálos Rezső: Kuncz Jenő (3. oldal)
[...] káplánnal és ennek társával Giesswein Sándorral Bizonyára nem gondolták hogy valamikor [...] Frencsics Norbert Szabó Szilveszter Villányi Szaniszló Abday Asztrik 1 vagy Bierbauer [...]
26. Jankó László: Győri ötvösök a (101. oldal)
[...] ötvös­mester felfedezésére is vezettek Villányi Szaniszlónak már említett munkájában 166 lap az 1617 évi telekkönyv­ben Eötvös Sándor polgar házát találjuk a Szent [...] vagy már családnevet Maga a Sándor név is foglalkoztatott mert a [...] András stb nevek azonban a Sándor névre nem akadtam sem a [...]
27. Bánkuti I.: Két katonáskodó nemes a XVII. században, Kisfaludy László és Miskey István (261. oldal)
[...] kisfiáról van szó 10 Villányi Szaniszló i m 186 195 1 [...] Bercsényi Miklós írta Somorjáról Károlyi Sándornak 1704 február 9 én A [...] pápai kapitány írta szintén Károlyi Sándornak Pápáról 1704 március 3 án [...]
28. Tomaj F.: Győr utcái és terei (325. oldal)
[...] a legjelentő­sebbek megjelenésük sorrendjében Villányi Szaniszlónak a XVI és XVII szá­zadi [...] K Várostörténet az utcanevekben Domanovsziky Sándor Emlék­könyv c kötetben Budapest 1937 [...]
29. (_17. oldal)
[...] 450 A megye kültörténete Villányi Szaniszlótól 458 A megye árpádkori térképének [...] két protest egyház története Karsay Sándortól és Lisz­kay Józseftől 626 A [...]
30. Környei Attila: A politikus magánélete – gróf Széchenyi István névnapja 1840-ben (64. oldal)
[...] Tolnay Antalnál szállásolták el Albach Szaniszlóval Csetkovics Istvánnal és Kis Jánossal [...] lakban szállásoljak el gróf Erdődy Sándorral egy szo­bában Vidos Jósef Vicze [...]
31. Környei Attila: A politikus magánélete – gróf Széchenyi István névnapja 1840-ben (61. oldal)
[...] szállásolják el Tolnay Antalnál Albach Szani­szlóval Csetkovics Istvánnal és Tatay Jánossal [...] Kiscenken szállásolják el Kuschelbauernál Szemerey Sándorral Konkoly László Konkoly vagy Konkolyi [...]