13 találat (0,366 másodperc)

Találatok

1. Limbacher Gábor: Gyermekáldásért folyamodó vallásos gyakorlat a jelenben. A Laczkó Dezső Múzeum Születése c. konferenciáján 2013. június 6-án elhangzott előadás tanulmányváltozata (471. oldal)
[...] igyon ne keresse fér fiák István társaságát ne keresse más nőknél [...] szó fogado legyen Idősebb férfi kérése Szűz Máriához újabb párvá­lasztási ügyében [...] Budapesten írott levele hálája és kérése titkos szerelmi ügyében Drága jó [...] kedveli el tudja fogadni Gyermekáldás kérése E témában is vannak 2 [...]
2. A mindennapok és az ünnepek vallásossága • Sári Zsolt: Az úrnapi körmenet és térszerkezete (325. oldal)
[...] az ünnepek vallásossága később Szent István bazilikái Szt István napi körmenetet 5 A legfényesebb [...] bőségének biztosítása Is­ten kiengesztelése és kérése hogy minden bajt és betegséget [...]
3. I. Vallástörténet, egyháztörténet, kisegyházak • Corol Artur: Altorjai Márton Miklós deák feljegyzései, 1702–1734 (96. oldal)
[...] am akkori középszer Gondviselőjét Szabó Istvánt ki is ore fateálá hogy [...] az Pater Istállójának árrába Szabó István melyről is mox et defacto [...] futura sede Sistállya akkor Törvény kérése is mehet Az Delib eratu m szerént Szabó János 235 István Ur am jurála D e [...]
4. Régészet és természettudományok • Ilon Gábor: A Magyarország Régészeti Topográfiája 4. kötetének (hajdani pápai járás) kiegészítése 1970-1994 (128. oldal)
[...] vágtak át 1 Mithay Sándor kérése ellenére júniusi hitelesítő ásatása idejére [...] Ő Kk 1991 tavaszán Wenczel István a már ismert lelőhelyen jellegtelen [...] és ajándékozta a múzeumnak Mátyás István Béb Kossuth u 85 1994 [...]
5. I. Vallástörténet, egyháztörténet, kisegyházak • Corol Artur: Altorjai Márton Miklós deák feljegyzései, 1702–1734 (143. oldal)
[...] bizonyságot jártatni a mellé Törvény kérése de arra nem bocsáttya a [...] i b eratu m Mihálcz István Uram ördög teremtettével káromkodot s­azt [...] eratu m A mint Mike István Mike Bóldisár fia rútul káromkodott [...]
6. Uzsoki András: I. András király sírja Tihanyban és a sírlap ikonográfiai vonatkozásai (177. oldal)
[...] lehet András pe­dig I Szent István király pecsétjének mintájára készíttette aki [...] András pedig tulajdonképpen ezzel Szent Ist­ván királyunk pecsétjének ábrázolását is híven [...] András mennyire kötődött az államalapító Istvánhoz s annak insignumait is tudatosan [...] nem volt szüksége I Szent Istvánnak és közvetlen utódainak Merseburg Thietmar [...]
7. Uzsoki András: A balatonfüredi református templom építéstörténete és ülésrendje (484. oldal)
[...] Jobbágyok közönségessen Hátlapon A Fürediek kérése a belől kivett kötelesség mellett [...] melly Summából 500 Forintok Andor István úrnak 100 Ftok Fábián Ádám [...] Febr 25 á 1827 Nagy István mk Prédikátor N I jelzésű [...]
10. Mithay Sándor: A Vinár-Cseraljai korarómai temető (74. oldal)
[...] többi lelet között 4 Kiszely István vizsgálatai Ezúton köszönöm szívességét 5 Salamon Ágnes írásbeli kérése J Goreck levélbeü válasza 1979 [...]
11. Bartócz József: A veszprémi csutorások (253. oldal)
[...] 1819 150 forint 12 Tóth István 1824 40 forint procento szerint [...] József 1835 100 forint Kosik István 1936 50 forint Varga Ferenc [...] Nagy Érdemű Feő Bírájához nyújtandó kérése a Veszprémi Csutorás Czéhnek Tekintetes [...]
12. Hungler József: A veszprémi helytörténetírás és kutatás kialakulása (304. oldal)
[...] győriektől négyszáz német gyalogosnak segítségül kérése az ostromot már feltartóztatni nem [...] az alapja a nádor Illésházy István föl jegyzéseinek aki kora még [...]
13. Tanulmányok • V. Fodor Zsuzsa: A Veszprémi Ipartestület története (1892–1900) II. rész (25. oldal)
[...] az a döntés hogy Széli István jegyző fi­zetését 90 forinttal megemelik [...] vas­utak kiépülése óta a megtiltás ké­rése ellenére közel háromszáz he­lyen több [...]