14 találat (0,315 másodperc)

Találatok

1. Komjáti Zoltán: Adalékok Gróf Koháry István (1649-1731) Heves vármegyei birtokviszonyaihoz (127. oldal)
[...] város szolgálatába állított hóhért Koháry István fundusára utalta be szállásra tudniillik [...] kegyelmed Méltóságos Generális Gróf Koháry István uram őnagy­sága Gyöngyösön levő fundusára [...] főúr szinte parancsnak is beillő kérése március 18 án került a megyegyűlés színe elé 66 Koháry Istvánnak egy alkalommal a birtokait megpróbálták [...]
2. Szecskó Károly: Az első egri zsidó polgár: Schwarcz István (511. oldal)
[...] földesurainak bizonyságleveleit is Minekutánna Schwanz István Sályi születésű izraelita e helyen [...] szorgalmatos hasznos és jóviselésű kereskedőt kérése és kívánsága szerént önnön tapasztalásomból [...] hogy ezen bizonyságlevelemet mu­tató Schwanz István becsületes izraelita sályi rész jószágomban [...] el 6 Székely Endre Schwartz Istvánra vonatkozó iratmásolatai Fia Székely Gábor [...]
3. A felszabadulást követő évek eseményei a várban (122. oldal)
[...] 200 pengőért írta dr Papp István polgármester helyettes tanácsnoknak Egyben arra [...] a Várásatási Bizottság dr Papp István városi tanácsnok dr Bartók Egyed [...] helyettes érte­sítette a Nemzeti Bankot kérése teljesítéséről és kérte a hasz­nált [...]
4. Az egri vár kapitánya (47. oldal)
[...] az ő beszámolója és előterjesztett kérése nyomán 1553 márciusá­ban egymást érték [...] AZ EGRI VÁR KAPITÁNYA Dobó István számadásait 1553 március 11 én [...]
5. Szécsényi Orsolya - Földi Viktória: KuL-Túra Élmény Egerben (454. oldal)
[...] kommunikációs eszköz megteremtése a Dobó István Vármúzeum terveiben szerepel A távolról [...] A gyermekek véleményének ki nem kérése az alábbi okra vezethető vissza [...]
6. (11. oldal)
[...] támogatta a tervet s Wolle­­szpk István helyőcsabai építési vállalkozóval tervet költségvetést [...] jóváhagyott Minden egyéb szükséges engedély kérése nélkül a kötelező rendelkezések áthágásával [...]
7. BORBÁS EMESE: A szatmári vár 17. század eleji gazdálkodása a provisori missilesek alapján (229. oldal)
[...] fent említett huszti kapi­tánynak Bocskai István aztán tovább adta Homonnai Bálintnak [...] nádor és a Szepesi Kamara ké­rése ellenére sem Bevételek A missilisek [...]
8. Sugár István: Az egri bulyavászon (223. oldal)
[...] A város vezetői az asszonyok kérése mellett döntött ami felpaprikázta a [...] Hungaricum Posonii et Cibinii SUGÁR ISTVÁN 1980 A mohamedán vallásról katolikusra [...]
9. Szecskó Károly: A mezőgazdaság szocialista átszervezése az egri járásban III. rész (123. oldal)
[...] a mintaalapszabály elfogadása a földrendezés kérése vezető­ségválasztás ellenőrző és értékelő bizottság [...] az 1959 évi munkáról Dobos István felszólalása Orosz Lajos vissza­emlékezése Eger [...]
10. Bakó Ferenc: Népi építkezés Eger környékén a XVIII. század derekán (270. oldal)
[...] közül kiválasztható négy új gazda kérése amelyek alkalmasak arra hogy belőlük [...] A négy új gazda Anga István 49 sz Nóvák János 55 [...]
11. Bakó Ferenc: Andornak. Adatok az Egri-völgy betelepülésének történetéhez (464. oldal)
[...] Andor felkereste püspököt aki megjutalmazta kérése szerint egy malmot adott neki [...] Nándor 1890 II 1 SUGÁR István 1984 220 18 NAGY Iván [...]
12. Dancza János: Visszaemlékezés az egri városi múzeumra (227. oldal)
[...] anyag egy részét akiknek a kérése elől nem lehetett kitérni Ilyen [...] 1975 október 12 számában Pécsi István Diákok a Bolyki bástyán с [...]
13. Bakó Ferenc: Népi építkezés Eger környékén a XVIII. század derekán (261. oldal)
[...] a harmadik új telepes Olá István építette A horgasok számából az [...] épületek Bozó Jakab új lakos kérése kivétel csak mert az igényelt [...]
14. B. Gál Edit: Adatok a gyöngyösi Orczy-kastély építés- és birtoklástörténetéhez (135. oldal)
[...] neves személyek emléktárgyait tartalmazta Guba kérése sajnos nem talált meghallgatásra így [...] Molnár József kéziratára valamint Bakó Istvánra és Rigó András közlésére hivatkozik [...]