Veres Gábor szerk.: Agria 46. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2010)

Szécsényi Orsolya - Földi Viktória: KuL-Túra Élmény Egerben

„Kézműves foglalkozást. Miért? Erre a hétköznapokban kevés az idő. " „A múzeum kiállításaihoz kapcsolódó, több helyszínt is bemutató foglalkozást. " „A tanulók életkori sajátosságainak megfelelőt. Miért? A tanulók érdeklődé­sét fel kell kelteni a múzeumok iránt. " A KUL-Túra Élmény program keretén belül a hozzánk ellátogató iskolák megismerték múzeumpedagógiai kínálatunkat. A kérdőív és a személyes be­szélgetések által a múzeum is információkat gyűjtött az oktatási intézmények lehetőségeiről. A jövőbeni együttműködés kialakítása érdekében tettük fel az alábbi kérdést: Ön hogyan tudná elképzelni a múzeum és az iskola hatéko­nyabb kapcsolatát? A válaszokat összesítve elmondható, hogy a részletes és rendszeres tájékoztatás igénye aktuális kiállításokról, múzeumpedagógiai órákról minden intézmény esetében fontos. A múzeumi hírlevél gondolata két esetben merült fel, mely kommunikációs eszköz megteremtése a Dobó István Vármúzeum terveiben szerepel. A távolról érkező diákcsoportok szívesen ve­télkednének interneten keresztül. A kapcsolat fenntartását az iskolák 52%-a az anyagi háttér megteremtésében látják. „Hasonló alapon, mint a Reneszánsz Túrák és a KUL-Túra Élmény program. A mi diákjaink olyan szegénységben élnek, hogy a család egy fillért sem áldoz hasonló célokra. " „ Úgy gondolom, hogy a finanszírozási oldalt, ha továbbra is biztosítaná a minisztérium, akkor hatékonyan fenn lehetne tartani a kapcsolatot az iskolák és a múzeum között. Sajnos a szülők anyagai háttere miatt a múzeumlátogatásokra egyre kevesebb lehetőség adódik. " A múzeumpedagógiai programok célközönsége a gyermek. Feladatunk a kul­turális örökséget élményszerű módon bemutatni a legfiatalabb korosztálynak, hogy a későbbiek során a történelmi emlékeket tisztelő, aktív múzeumlátogató polgár válhasson belőlük. A következő kérdés a gyermekekre vonatkozott: Meny­nyire számít a gyermekek véleménye egy múzeumi óra kiválasztásánál? Egy ötös skálán kellett bejelölni, hogy nem számít a véleményük vagy teljes egészében ők döntötték el, mely programunkon vennének részt szívesen. 1: 2% 2: 0% 3: 34% 4: 57% 5: 7% A pedagógusok a programok kiválasztásánál a gyermekek véleményét is kikérik és a választásban benne van az ő döntésük is. A középiskolás korosztálynál a dön­tés teljese egészében a diákok kezében van. A gyermekek véleményének ki nem kérése az alábbi okra vezethető vissza: „A pályázatot nyáron írtuk, mikor nem vol­tak gyerekek, ellenkező esetben megkérdeztük volna őket." Egy általános kérdéssel zártuk kérdőívünket: Összességében elégedettek voltak-e a „ KUL-Túra Élmény " programmal? Az értékelés lehetőségét szintén egy ötfokú skála adta meg. 1: 0% 2: 3% 3: 0% 4: 3% 5: 94% 454

Next

/
Oldalképek
Tartalom