8. oldal, 180 találat (0,279 másodperc)

Találatok

141. 2. szám, október • MEGEMLÉKEZÉSEK • Dr. Salamin Pál: 200 év távlatában (Összefoglaló a felsőfokú vízgazdálkodási intézmények oktatóiról (2_5. oldal)
[...] ts 1913 1914 6 Binnyei István adj 1944 1945 7 Bozóky Szeszich Károly adj 1945 6 [...] 1976 7 1978 18 Czinkotszky István ts 1948 10 1 1954 [...] adj 1951 11 27 Finály István ts 1898 1901 28 Fodor [...] vízépítési jegyzet társszerzője 43 Ijjas István doc 1962 7 44 Illés [...]
142. 9. szám • Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 1964. május 28-án tartott 47. közgyűléséről (427. oldal)
[...] munkásságáért a Wein János emléklapot Bozóky Szeszich Károly mérnök műegyetemi adjunktus [...] Dalmady Zoltán emléklapot dr Sziráky István hévízi igazgató főorvos a helyi [...] Endre korelnök vette át Holló István a jelölő bizottság elnöke ismertette [...]
143. 3. rész (3_29. oldal)
[...] ottmarscheimi víz­lépcsője á Ism Katona István 1952 2 301 546 A [...] Sebes Kőrös völgyében á Ism Bozóky Szeszich Károly 1957 3 284 [...]
144. 12. szám • Az ICSU Vízügyi Kutatási Bizottságának alakuló ülése (580. oldal)
[...] mezőgazdaság szolgálatában 49 Hidrológia Vágás István Árhullámok idökvantum elmélete 61 Babos [...] változékonyságának körképes ábrázolása 337 Vágás István Árhullámok entrópia elmélete 347 Szesztay [...] A Fővárosi Vízmű fejlődése 145 Bozóky Szeszich Károly Hengeres tározó me­dencék [...]
145. 10. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (436. oldal)
[...] docens titkára pedig dr Kontur István adjunktus volt A konferencia előadásai [...] Konzulens Dávid Sán­dorné dr és Bozóky Szeszich Károly Kiss Gábor A [...] kisvízgyűjtők árhullámainál Konzulens dr Kon­tur István Kiss Guba Ferenc A Boughton [...] Li zációja Konzulens dr Kontur István Leitner József Csepegtető öntözés Konzulens [...]
146. 5. szám • Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve (267. oldal)
[...] Kozák Mik­lós Lipták Ferenc Orlóci István Bozóky Szeszich Károly Starosolszky Ödön Szolnoky [...] Tanszékén is előkészítették Ezt Orlóci Istvánnak Bö­zsöny Dénes közrcműködédével írt tanulmánya [...] meghatározni Karádi Gábor cs Orlóci István közös cikkc Szabad szivárgás esetében [...] talajokon a­dódhatnak lényegesebb problémák Harmati István cik­kei a Duna Tisza közi [...]
147. 4. szám • Bakonyi Péter: Magyar eredmények a numerikus hidraulika területén (261. oldal)
[...] hidraulikával foglalkozó szakmai mű­hely Rátky István Horváth IÁSZIÓ és jómagam végez­tünk [...] is Érdekességként kiemelném a Varga István által készített modellt a­mely a [...] a nu­merikus hidraulika felé Kontur Istvánt Szöllősi Nagy Andrást és cso­portját [...] 70 es évek elején születtek Bozó­ky Szeszich Károly fejlesztette ki a [...]
148. 4. szám • Öllős Géza: A keverőteres dortmundi ülepítőmedence áramlástani vizsgálata (261. oldal)
[...] munkában résztvett Salamin Pál docens Bozóky Szeszich Károly ad­junktus Fekete András [...] mérnök Liszkai József és Vaskó István tanszéki mecha­nikus Benedek István és Hunyady Géza laboráns Ubell [...] munka eredményességét IRODALOM 1 Vágás István Átfolyási vizsgálatok dortmundi ülepítőmedencékben Kézirat [...] 474 angol szabadalom 3 Vágás István Ülepítőmedencékre vonatkozó kis­mintatörvények ellenőrzése Hidrológiai [...]
149. 4. szám • Langmár József: Műtárgyak alatti szivárgás laboratóriumi vizsgálatának módszerei és berendezései (257. oldal)
[...] tanárnak Salamin Pál do­censnek és Bozóky Szeszich Károly adjunktusnak szíves támogatásukért [...] Imre Miklós Sándor és Vaskó István tanszéki mecha­nikusoknak a berendezések elkészítésénél tanúsí­tott lelkiismeretes munkájukért Benedek István önálló laboráns Ubell Kár oly [...]
150. 8. szám • Winter János: A rövid időtartamú, nagy intenzitású csapadékok valószínűségi jellemzése (354. oldal)
[...] OMI ban az adatgyűjtést Micheller István osz­tályvezető irányította A számítógépes feldolgozást Bozóky Szeszich Károly adjunktus végezte Dr [...]
151. 9. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (431. oldal)
[...] no­vember 19 i előadó iilósón Bozóky Szeszich Károly és Brenner Árpád [...] Blum Anna líikl al vi István Kerese János és Szolnoky Elemér [...] 13 i vitaülésén dr Vágás István Szeged és környéke vízgazdálkodási kérdéseiről [...] tartotta Ezt követően dr Szabolcs István A talajvíz­szint mélységének jelentősége az [...]
152. 11. szám • Egyesületi és műszaki hírek (490. oldal)
[...] és műszaki hírek Rovatvezető VÁGÁS ISTVÁN A Magyar Hidrológiai Társaság lleves [...] rendezett Egerben Az ankétot Berecz István a Heves megyei Tanács V [...] előadások szere­peltek 1 dr Oroszlány István A felületi öntözések újabb tapasztalatai [...] Az előadó távol­létében az előadást Bozóky Szeszicli Károly tartotta meg 2 [...]
153. 2. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (127. oldal)
[...] vízutánpótlódásával kapcsolatos eddigi ta­pasztalatok Józsa István Partiszűrésű kutak gépészeti és villamos [...] előadó ülésén Szebényi Lajos és Bozóky Szeszich Ádám a regionális vízművek [...] c áttekintése után dr Kontur István és dr Szöllősi Nagy András [...] Szigyártó Zoltán és dr Vágás István A Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály a [...]
154. Papp Szilárd: Beszámoló a Vízradiológiai Konferenciáról (86. oldal)
[...] A konferencia délutáni ülésszakán Varró István elnökölt Az elnöki megnyitó után Varró István a radioaktív szeny­nyező anyagok eredetéről [...] ivóvízben megengedhető mennyiségeit Utána Fehér István a vizek radioaktivitásának meghatározására szolgáló [...] Az előadáshoz felkért hozzászólóként dr Bozóky László a szabványmódosítást a hitelesített [...]
155. Szablya Ferenc-Börzsönyi András: Beszámoló az 1974. évi Diplomaterv Pályázatról (115. oldal)
[...] tisztázása az adott esetben Hakkel István Budapesti Műszaki Egyetem Vízgaz­dálkodási Tanszék [...] Vízgaz­dálkodási Tanszék Észak Budapest szennyvíztisztí­tása Bozóky Szeszich Ádám Budapest Műszaki Egyetem [...] Felsőzsolca község vízellá­tási variánsai Hamza István BME Vízépítési Tanszék Árhullá­mok hidraulikai [...]
156. 1. szám • Bozóky-Szeszich Károly: A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata (26. oldal)
[...] Hidrológiai Közlöny 1960 1 sz Bozóky Szeszich K A csörgedeztető öntözés [...] Endre tanszékvezető egyetemi tanárnak Oroszlány István tanszékvezető egyetemi docens­nek és Salamin [...] IRODALOM 1 Marjai Gyula Oroszlány István és Wellisch Péter A barázdás [...]
157. 7-8. szám • Értekezések • Györke Olivér: Az Olt folyó hidrológiai viszonyai a tusnádi szorosban való vízerőhasznosítás szempontjából (279. oldal)
[...] elhangzása után elnök fekéri Pap István titkárt hogy ismertesse a dr [...] ünneplése után elnök felkéri Pap István titkárt jelentésének megtételére A titkári [...] titkárt a Limnológiai Szakosztály jelentésének Bozóky Szeszich Károlyt a Hidraulikai Szakosztály [...] Józsefet a Gyógyvízbizottság jelentésének Pap István titkárt a Hallépcsőbizottság és az [...]
158. 5. szám • Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve (272. oldal)
[...] 1937 38 ill 1950 Vágás István az árhullámok vízgyűjtő karakterisztikán egyúttal [...] vízugrás energiavesztc­ségében betöltött szerepét tisztázta Bozóky Szeszich Károly a hengeres tározó [...] mérésére is alkal­massá tették Ijjas István részletesen foglalkozott az ön­töző csatornák [...]
159. 8. szám • Egyesületi és műszaki hírek (384-1. oldal)
[...] február 13 i előadó ülésén Bozóky Szeszich Károly a vízellátási körhálózatok [...] vitaülést rendezett amelyen dr Fekete István és Budavári Kurt a II [...] mezőgazdasági problémáiról szólottak Dr Fekete István előadása kifejezésre juttatta hogy a [...]
160. Jegyzőkönyvi kivonat a Hidrológiai Szakosztály 1949. évi évzáró és a Magyar Hidrológiai Társaság alakuló közgyűléséről (27. oldal)
[...] dr meg­ható emlékbeszédet mondott Vitális István dr ról Szaküzléseinken sorrendben a [...] A bátyai artézi kút Pap István Ta­pasztalatok az 1948 januári felsőtiszai [...] Schulhof Ödön dr Bokor Mihály Bozóky Szeszich Károly Györké Olivér Harsányi [...]