A Magyar Hidrológiai Társaság II. Országos Vándorgyűlése IV. kötet, Regionális vízellátás, víztisztítás (Pécs, 1981. július 1-2.)

TARTALOM Oldal AUJESZKY GÉZA: VizminSség és vízmennyiség kiegyenlítése regioná­lis vízmüvek partiszíirésü vízbázisainál 5 DR. BAUER MÁRIA-DR. HANKÖ ZOLTÁN: Kutatási-fejlesztési koncepció regionális vízellátó rendszerek fejlesztéséhez 10 BOZÓKY-SZESZ ICH KÁROLY-DARABOS PÉTER: Vízellátó csőhálózatokban lejátszódó üzemi folyamatok modellezése, kvázi-permanens áram­lási viszonyok feltételezésével 16 BUTTINGER ANTAL-HEMBACH KAMILL: Helyszini víztechnológiai vizsgá­latok szerepe a vizmütervezésben 20 CSEH PÉTER-FICZERE ANDRÁS-LÉNÁRT LÁSZLÓ: Vas-mangán és agresszív C02~tartalmu viz levegőztetésére alkalmas müanyagrácsos szer­kezetű torony tervezése, alkalmazási feltételeinek tisztázása 31 DÁVID SÁNDORNÉ DR.: Regionális vizellátási rendszerek tervezésének alapkérdései 38 ENDREY GYULA: A metángáz eltávolításához kapcsolódó vízminőségi kérdések és a gáztalanitási és vastalanitási eljárások kap­csolata 46 FERENCZI CSABA: A káliumpermanganát mint fertőtlenítőszer a víz­tisztítás gyakorlatában 56 GERHARD KÁLMÁN: Regionális ivóvízellátó rendszerek nagytávlati vízbeszerzési lehetőségei kiemelten Észak-Magyarországon 60 GYIMESI BÉLA-KALÁCSKA ISTVÁN: A Dunakanyar regionális partiszüré­sü vízbázisainak üzemelési és fejlesztési problémái 68 HAJDÚ GYÖRGY-DR. LACZKŐ ÁGNES-DR. FÁY CSABA: Partiszürésü vízkész­letek szerepe az ivóvízellátásban 80 HORVÁTH TIVADAR: Kaposvár-Fonyód regionális távvezeték üzemeltetése 86 JAKAB ATTILÁNÉ: Nehézfémek vizsgálata a TRWV Balmazújvárosi Fel­sziniviz Tisztítóműben 91 KLEMM ERVIN: Uj anyagok és technológiák alaklmazása a Déldunántu­11 Vizügyi és Közmüépitő Vállalat kivitelezésében a regionális hálózatok és telepek építésénél 97 KOCSIS JÁNOS-ENDREY GYULA: Helyi- és kistérségi vizmüvek tervezése, megvalósítása, üzemeltetése 104 KONTUR ÁDÁM: Partiszürésü termelő rendszerekből nyerhető viz meny­nyiségét befolyásoló tényezők egyes kérdései 112 MARGITTAI ENDRE: A távlati regionális vizellátási rendszerek épí­tésének építőipari és ipari háttere 119 MOLNÁR TIBOR: Programozható zsebszámológépek alkalmazása a vizépi­tőmérnöki gyakorlatban 124 OBERT FERENC: A Békési agglomeráció regionális vizellátó rendszeré­nek kialakitása 132 OROSZ OTTÓ: Regionális vizmüvek épitési tapasztalatai Dunántulon 139 PALLÓS GÁBOR-KÁRPÁTI MIKLÓS-BOKÓ ISTVÁNNÉ: A regionális vízvezeté­kek és a települések vízellátásának automatizált tervezés­technológiai folyamatai 144 PALLÓSNÉ BÉNYI GYÖNGYI-RÁTH IMRE: Észak-Dunántul távlati regioná­lis vizellátási koncepciójának kialakitása 154 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom