8. oldal, 201 találat (0,446 másodperc)

Találatok

141. 1935-04-10 / 29. szám
[...] tart reggeli 4 óráiig Zenét Farkas Lajos közkedvelt zenekara szó gál [...] Lajosáé 1 tál süteményt dr vitéz Kun Bort alarmé 1 torta [...] Tóth Józsefné 2 kgr Monda Sándorné 1 kgr és citrom dr [...] Monda Antalné 2 kgr Füle Sándorné 2 kgr Suba Imréné 1 [...]
142. 1935-04-20 / 32. szám
[...] 25 P özv Sziat máry Sándorné 30 P Halasi Takarék pénztár [...] 25 dr Fésűs György 6 Farkas Fék dr Franki Áron dr [...] László 10 özv Frid rich Sándorné 5 Kiskunhalas m város testnevelési [...] 8 40 Szilágyi András 2 vitéz Dakos Kálmán 10 Nagypál Sándor [...]
143. 1935-06-29 / 52. szám
[...] 1 dr Abonyi Dezső 1 vitéz Markos Ferenc 1 Nagy Géza [...] Pál 2 Thiell Miklós 2 vitéz dr Kun Bertalan 2 Nagy [...] Maján Györgyná 1 Szath máry Sándorné 1 Szatmáry Julia 1 özv [...] An­tal egy virágsátor Nagy P Sándorné 100 drb tojás Farkas Eekné 20 lit tej Tegzes [...]
144. 1935-07-17 / 57. szám
[...] Azután négy hadnagy együtt szivarozva Vitéz módra ki volt ruhájuk pucolva [...] József né megvette Vin cze Sándörné pirtói 6 hold 36 n [...] n öl ingat­lanát 500 pengőért Farkas József és neje Sza ai [...]
145. 1935-08-07 / 63. szám
[...] akás azonnal kiadó III kér Vitéz u 7 sz SzWattyusknt vízvezetékhez [...] keverék 10 dkg 96 fiiér FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] helyszínén szerdán és szom­baton Csatári Sándorné szülésznő tudatja hogy lakását Petőfi [...]
146. 1935-08-17 / 66. szám
[...] Kálmán orvos 15 60 P vitéz dr Kun Bertalan 13 60 [...] P Adám Má­tyás és György vitéz Dakos Kálmánná özv dr Babó [...] József özv Bodoky Zoltánná Fekete Sándorné Fröhlich Lai jos Korda Гопа [...] Hunyadi u 1 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
147. 1935-08-21 / 67. szám
[...] Bor bás Imre özv Szathmáry Sándorné 6 6 pengőt Faragó Sándor [...] László Máriának Etelka nevű leányuk Vitéz Jenei Gergely és Vén Máriának [...] korban Ha­lász Elvira 15 éves Farkas Imre 35 éves Ba kró [...]
148. 1936-02-22 / 16. szám
[...] Mikes piatika i Özv VAN Sándorné tudatja a közön­séggel hogy inoka [...] éremmel kitüntetve Szabadkán 1925 ben Vitéz SZILAJ JÓZSEF kalapos mester Petőfi [...] bogárzói tanyáján ré­pát elad 1 FARKAS KALMAN órás ékszerész és íátszerész [...] történt min­den Fergetegesen indultak a farkasok ro­hanásukkal az első szánnak ugrottáik [...]
149. 1936-02-26 / 17. szám
[...] éremmel kitüntetve Szabadkán 1925 ben Vitéz SZILAJ JÓZSEF kalapos mester Petőfi [...] 1 Ta­karék épület Özv DARÁNYI Sándorné pirtói tanyá­ján kukoricaszár és répa [...] sz alatt Ugyanott takarmány eladó FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] reggel fél 8 órakor Fehértón Far­kas Dezső tanyáján délután 1 órakor [...]
150. 1936-02-26 / 17. szám
[...] héttel ezelőtt közöltük t dúlt Vitéz Somló azonnal ériintke hogy Oroszországból [...] for­röskereszt vezetőségével A Vöröskereszt főgondnokánajk vi­téz Somló János társelnökhöz inté­zett értesítése [...] dr Zeisz Károlyné Berki i Sándorné özv Váry Endréné dr Franki [...] Menczór Henriimé Fábián Istvánná í Farkas Áronná özv Hub afi Józsefné [...]
151. 1936-03-11 / 21. szám
[...] éremmél kitüntetve Szabadkán 1925 ben Vitéz SZILAJ JÓZSEF ka apos mester [...] Szakszerű felVfágositás özv KISS Gy Sándorné felsőszál­lási 2 és fél hold [...] Alsó fehértó 161 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
152. 1936-06-10 / 47. szám
[...] n öl ingatlanát 152 pengőért Farkas Sándorné Figura Judit megvette Bangó Ferencné [...] üdvözölte a közigazgatási bizottság ülésén vitéz Bajsay alispánt A megye közigaz­gatási [...] Medveczky Károly gazd főtanácsos üdvözölte vitéz dr Bajsay Ernő alispánt aki [...] szószólója legyen az agrár tö­rekvéseknek Vitéz dr Bajsay Ernő alispán válaszában [...]
153. 1936-06-20 / 50. szám
[...] Hat vaimyolcadik életévét érte meg vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyar ország [...] f Hurt Ferencné 2 P Farkas Kálmánné 50 f Buday Ágos­ton [...] kovics Györgyné 1 torta Záborszky Sándorné 15 drb krémes Varga Jó­zsefné [...]
154. 1936-07-29 / 61. szám
[...] Mafcay Anitái özv Páz­mány Józsefeié vitéz Ridtegh Rajmondné Szabady Eleonóea Széntgyörgyi [...] özv Pázlsit Józsefeié özv Szaíhmáry Sándorné Szekér József Weid ich Ede [...] Lajo s né Solti Klára vi­téz Szász Oszkár né Szórády György [...] P Csorba Imre 50 fül Farkas Etek I földbirtokos 241 5 [...]
155. 1936-08-29 / 70. szám
[...] I István gaz­dasági termények Monda Sándorné ga­bona kapás baromfi Sonkoly János [...] Vanyik István baromfi Nagy Pál Sán­dorné FelsőázáTás baromfi Faotás Sándor galamb [...] pálinka Csendes Sándor szőlő gyümölcs vitéz Pozsgay Benő gabona 1 Kocsis [...] AltsószáÜ lás ifj Zubor Mihály Farkas Elek ifj Budai Lajos Budai [...]
156. 1936-09-05 / 72. szám
[...] 6 16 12 gyermek Batjz Sándorné Balota puszta H Herceg Pálné [...] 56 9 Ben ke Pálné Farkas Júlia Szarkás Debeák 90 a 10 Vitéz Boltos Miiháiyné Bérezi talné Berki [...] T Erzsi Kiste­lek 54 8 Farkas Józsefné Mulóti Vera Balota 37 [...]
157. 1936-11-11 / 91. szám
[...] és Arvay Lajos füszerkereskedésében meg­tekinthető vitéz Posgay Miklós keceli gazdaságában termett [...] pengőért Gyevi Imre megvette Hegyi Sándorné felsőszállási 678 n öl ingatlanát [...] pen­gőért Szalóki István és neje Farkas Anna megvették Paprika Anf lné [...] Figurái Lajosné Dékán Sámuelné dr Farkas Sándorné Kalmár Jánosné özv Tóth Józsefné [...]
158. 1936-11-18 / 93. szám
[...] sz Takarék épület özv VAN Sándorné Lnoka kistieieki 90 holdas járás [...] városhoz közel jó sző­lőt Értesítést Vitéz u 3 sz alá kér [...] Zöldfa u 12 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és tátszerész [...]
159. 1937-02-10 / 12. szám
[...] dr Do iicsek Liajnsné dr Farkas Lászfóné dr Fésűs Györgyné vitéz Feordßos Gyulámé dr Franki Áronná [...] S s Ár pádné dr vitéz Kun Bertalanná Ma­ress Tivadarmé Menczer [...] Sám dorné drt Novobáczky Istvánná vitéz Osz lányi Ко г n élné Oravecz Sándorné ifj Raczo ay Gyözcné Paozoiay [...]
160. 1937-05-05 / 36. szám
[...] már 1 pen­gőtől kapható PRAGER SANDORNÉ HATTYU DROGÉRIAJABAN HARANGOS tér 5 [...] 96 kg os taikarmánytökölk magvai vitéz Posgay Miklós termelőnél Petőfi ucca [...] pipere Szappan 50 fillér PRAGER SANDORNÉ HATTYÚ DROGÉ­RIÁJÁBAN NINCSEN PÉNZE Szedje [...] badka ut 5 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind