18 találat (0,307 másodperc)

Találatok

1. Névmutató (121. oldal)
[...] János 34 Szalay László 23 Szaniszló Szent 37 Szanthai János 47 [...] 63 Szilágyi Mihály 65 Szilágyi Sándor 10 80 Szilvásy András 32 [...] Zsigmond 105 106 109 Thurzó Szaniszló 37 Timár Kálmán 11 14 [...]
2. III. Levelezés (112. oldal)
[...] Memorandum a moldvai fejedelemnek Ghica Sándor 1834 nov Deáky Károlynak 1834 [...] Istvánnénak 1850 okt 9 Albach Szaniszló levele megnevezetlen Excellenznek Eisenstadt 1850 [...]
3. III. Levelezés (179. oldal)
[...] 1832 máj 10 65 Prónay Sándornak Pest 1832 máj 11 66 [...] 1834 máj 24 81 Albach Szaniszlónak Pest 1834 máj 24 82 [...]
4. III. Levelezés (180. oldal)
[...] 1834 aug 92 Bölöni Farkas Sándornak Orsova 1834 szept 10 93 [...] Pest 1835 jul 15 134 Sándor Móricinak Pest 1835 jul 28 [...] 1835 aug 5 141 Albach Szaniszlónak Pest 1835 aug 12 142 [...] 1835 szept 5 153 Ságody Sándornak
5. Névmutató (242. oldal)
[...] NÉVMUTATÓ Abaffy Vendel 180 Aczél Sándor 181 Adamich A 113 Adler [...] 183 Akantisz Viktor 210 Alagovich Sándor 113 Albach Szaniszló 49 112 113 179 180 [...] 115 Arold Nicolaus 54 Asbóth Sándor 42 Aspre Constantin d 115 [...]
6. Névmutató (343. oldal)
Priszter Szaniszló 32 Próbáld Ferenc 61 Prohászka [...] 201 Raics Jenő 267 Rajki Sándor 33 Rajki Sándorné Cicer Erna [...]
7. XV. Műszaki tudományok (84. oldal)
[...] mell Dokt D 7497 SZALAI SÁNDOR Razrabotka i primene­nie avtomatizirovannüh szisztem [...] 152 p Kand D 7527 SZANISZLÖ MIHÁLY Városi villamos el­osztóhálózati rendszerek [...]
8. Névmutató (146. oldal)
[...] 115 Sulyok István 66 Surányi Sándor 52 Sutka Pál 9 Sutus [...] 43 Szakály Ferenc 123 Szakály Sándor 68 Szakonyi László 47 Szalai [...] 84 Szalai Pál 83 Szalai Sándor 84 Szalay István 60 Szalay [...] Tibor 43 Szammer János 43 Szaniszló Mihály 84 Szántó András 111 [...]
9. Névmutató (418. oldal)
[...] Szádeczky Lajos 296 361 Szakács Sándor 296 Szál Antal 296 Szalai [...] Erzsébet 298 Szana Tamás 298 Szaniszló Albert 298 Szannacs János 298 [...]
10. Névmutató (421. oldal)
[...] 315 Teleki Pál 315 Teleki Sándor 315 Temesváry Erzsébet 316 Temesváry [...] 319 Tímár László 319 Tímár Szaniszló 319 Tinódy Sebestyén 54 Tisza [...] 52 Topiczer Béla 320 Torda Sándor 320 Torkos László 320 Tormássi [...]
11. II. Katalógus (26. oldal)
[...] Pest 1828 jún 26 Albach Szaniszló verse Pest 1828 szept 25 [...] 1700 aug 5 Lat Kövy Sándor levele megnevezetlennek Sárospatak 1809 jún [...]
12. VI. Névmutató (149. oldal)
[...] Johann Christoph 67 96 Albach Szaniszló 26 Alfieri Vittorio 27 Almásy [...] 39 Barkóczy Antal 105 Báróczy Sándor 35 84 101 102 109 [...]
13. Mikoviny és fialnak térképei a bécsi és a bélabányai levéltárakban (104. oldal)
[...] KÖZTI RÉTSÉGEK TÉRKÉPE MIKOVINY Károly Szaniszló ugyanerről a térképről néhány év [...] mégis megállapítható hogy a fiatal Szaniszló rajzkészsége sokat fejlődött az eltelt [...] Komárom megyei Dunaalmáson készült TAKÁTS Sándor elsőként irt arról hogy MIKOVINY [...] sarkantyú beépitését ter­vezték MIKOVINY Károly Szaniszlónak e néhány másolaton kivül egyetlen [...]
14. Függelék (172. oldal)
[...] 393 Ruff Imre 497 Mócs Szaniszló Gyula 257 Rusznyák István 42 [...] Toldy Ferenc Pukánszky Béla Scheiber Sándor 292 387 Rásonyi László Sebestyén [...]
16. A jó szagú gyopártól a havasi gyopárig [MNy LXV/1969/, 136-144.] (141. oldal)
[...] glikozida sapomin gyanta van JÁVORRA SÁNDOR Soó REZSŐ A magvar növényvilág [...] vadmujoranna vargamajoranna CSAPODY VERA PRISZTEK SZANISZLÓ Magyar növénynevek szótára Bp 1965 [...]
17. Prolegomena (16. oldal)
[...] információk találhatók a következő művekben Szaniszló József A közigazgatástudomány oktatásának és [...] hagyatékából Vál és szerk Csuth Sándor Gáspár Mátyás Bp MTA Államtudományi [...] Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1988 Szaniszló József A Magyary­iskola és háború [...]
18. A disszertációk szerzőinek névmutatója (159. oldal)
[...] 106 Pretterihoffer Imre 80 Rohrsetzer Sándor 54 Prinz Gyula 24 Román Jenó 67 Priszter Szaniszló 67 Román Zoltán 31 Prohászka [...]