Körmendy Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény (A MTAK kézirattárának katalógusai 9., 1976)

III. Levelezés

112 ságnak. [1834. febr. ?] — József nádornak. 1834. márc. 18. —Megnevezetlen grófnőnek. [1834. márc. ?] József nádornak. 1834. márc. 27. -József ná­dornak. 11834.] ápr. 3. K 201/100. SZÉCHENYI ISTVÁN al-dunai leveleskönyve. 1833-1834. Magyar, német, an­gol, francia ny. Autogr. fogalmazványok, Tasner jav. 69 f. (+ 11 sztln. üres f.) Feljegyzés az 1833. jul. 31-i megbeszélésről. —Feljegyzés az 1833. aug. 4-i megbeszélésről. — Obrenovic, Milosnak. 1833. aug. 17. Stürmer [Karl]nak. [1833.] —Az orsovai Harmincad Hivatalnak. [1833. szept. 21.] - Váráshelyi Pálnak. [1833.] -Garas Sámuelnek. [1834. szept. 28.] - Vásárhelyi Pálnak. [1833. szept. 24.] - Obrenovic, Milosnak. 1833. szept. 27. —Lauschmann, [Johann]nak. [1833.] Desfours, Johann-nak. 1834. szept. 28. —József nádornak. [1834. aug. 28.] —Megnevezetlen vicomtenak. [1834.] —József nádornak. 1834. aug. 30. —Megnevezetlen Freundnak. 1834. okt. 1. —Keglevlch Lászlónak. 1834. szept. 7. -Timoni Kázmérnak. 1834. szept. 13. —Bölöni Farkas Sán ­dórnak. 1834. szept. 10. -Clark, W.T.nek [1834. szept. 10-20.] A csanádi káptalannak. 1834. szept. 20. —Andersonnak. 1834. szept. 24. Charalembe ­nak. 1834. okt. 8. —Hertelendy Ignácnak. 1834. nov. 20. Memorandum a moldvai fejedelemnek. [Ghica Sándor 1834. nov.] — Deáky Károlynak. 1834. dec. 25. —József nádornak. 1834. okt. 17. —Martinidesz Lászlónak. 1834. dec. 16. —Fáy Andrásnak. 1834. okt. 17. —Megnevezetlen igazgatónak. 1834. dec. 22. -Clark, W.T.nek. 1834. dec. 23. Malvieuxnak. [1834.] - Kappel [Frigyes] nek. [1834.] - Bar icz Györgynek. 1834.okt. 26. -Szögyény László­nak. 1834. okt. 25. -Fáy Andrásnak. 1834. okt. 29. -Teleki Jőzsefiiek. 1834. okt. 29. Y 201/101. SZÉCHENYI ISTVÁN döblingi leveleskönyve. 1850. jun. 29. -1851. aug. 6. Német ny. Tasner másolata, 18 db. 8 f. Zichy Imrének. 1850. jul. 30. —Széchenyi Istvánnénak. 1850. jun. 29. — Tasner Antalnak [?]nak. 1850. aug. 23. -Széchenyi Istvánnénak. 1850. aug. 25. —Tasner Antal[7]nak. 1850. szept. 6. —Széchenyi Istvánnénak. 1850. szept. 8. — Lunkányi Jánosnak. 1850. szept. 4. —Goergen, Gustavnak. 1850. szept. 8. —Széchenyi Istvánnénak. 1850. szept. 11. Széchenyi Lajosnak. I. 1850. szept. 13. —Széchényi Lajosnak. II. 1850. szept. 13. —Széchenyi Istvánnénak. 1850. okt. 9. —Albach Szaniszló levele megnevezetlen Excellenznek. Eisenstadt, 1850. nov. 16. —Tasner Antalnak. [?] 1850. nov. 29. —Georgen, Gustav levele Széchenyi Istvánnénak. 1850. nov. 30. —Georgen, Gustav levele Széchenyi Istvánnénak. 1851. aug. 6. —Tasner Antal levele Széchenyi Istvánnénak. 1851. jul. 18. —Tasner Antal levele Széchenyi Istvánnénak. 1851. jul. 19. K 201/102-122. SZÉCHENYI ISTVÁN levélfogalmazványai családtagjai nevében. 1836-1859. Magyar és német ny.

Next

/
Oldalképek
Tartalom