Csapodi Csaba, Gergely Pál (szerk.): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa I. 1952–1961 (1962)

A disszertációk szerzőinek névmutatója

- 159 - I Podhradszky János 79 Régeni László 131 Pogány Frigyes 130 Rehák Rudolf 106 Póka László 105 Reimann József 36 Pólay Elemér 21 Reischl Antal 131 Policzer Miklós 105 Renner János 142 Polinszky Károly 54 Rényi Kató 36 Pollák György 36 Rényi-Vámos Ferenö 106 Polónyi Pál 105 Rétháti László 131 Pónyi Jenó' 67 Réti Pál 131 Poros Tamásné 130 Retter Gyula 131 Pórszász János 105 Révai Tibor 21 Porubs zky Xván 54 Révhelyi Elemér 132 Posgay Elemér 79 Richter András 106 Pölöskei Ferenc 12 Richter Richard 132 Predmerszky 'Tibor Ю6 Rincsen B. 4 Preisich Gábor 130 Ringelhann Béla 106 Prékopa András 36 Ro'bicsek Ferenc 106 Preszler László 130 Rodé Iván 106 Pretterihoffer Imre 80 Rohrsetzer Sándor. • 54 Prinz Gyula 24 Román Jenó' 67 Priszter Szaniszló 67 Román Zoltán 31 Prohászka János 131 Róna Éva 7 pungor Ernó' 54 Róna György 106 Rab Gyöigy 80 Rósa János 132 Rácz Elemér 131 Rózsa Mihály 132 Rácz István 131 Rózsa Pál (matem.tud,) 36 Radanovits Károly 3 Rózsa Pál (gyógyszer.tud.) 115 Radocsay Dénes 26 Rózsahegyi István 106 Rados Jenó' 131 Rudnay Ottó 106 Ránki György 12 Rudolf Lóránd 21 Rapcsák András 36, 36 Rusznák István 54 Ráskai Béla 54 Ruzicska Gyula 107 Réczei László 21 Ruzsás Lajos 12 Réczey Gusztáv 131 Ruzsiczky Éva 4 Rédei Jenó' 31 Safarik Imre 54

Next

/
Oldalképek
Tartalom