Csapodi Csaba: A »Magyar Codex« elnevezésű gyűjtemény (A MTAK kézirattárának katalógusai 5., 1973)

Névmutató

Somorja 67 Sopron 82 Spizar János 82 Staindl Pál 38 Stoll Béla 39, 44, 46, 51, 56, 61, 63, 65, 85, 90—91, 93, 96, 105, 106, 109 Szabó Dénes 8, 10—14, 17, 22, 27, 79 Szabó Flóris 20, 22, 27 Szabó Károly 84, 109 Szabó T. Attila 46, 61, 76, 93, 96, 105, 106, 109 Szabóky Alajos 26 Szabolcsi Bence 37, 88 Szacsvay Mihály 43 Szádeczky Lajos 101, 103 Szakmárdi János 34 Szalay László 23 Szaniszló, Szent 37 Szanthai János 47 Szántó György 72 Század (Hont vármegye) 34 ' Szegedi Ferenc 35 Szegedi Gergely 48, 59, 72—75 Szegedi Lajos 72 Szegtői-kódex 76 Székelyföld 43 Székelyudvarhely 56 Szekeres cenzor 104 Székesfehérvár 44 Szenczi Molnár Albert 6, 39, 40, 73—75 Szendrei Névtelen 65 Szentiványi Márkos Dániel 90 Szentpáli András 32 Szentpétervására 8 Szepes vármegye 47 Szerdahelyi István 80 Szerdahelyi Mihály 49 Szerémy Illés 59 Szerencs (Zemplén vármegye) 56 Szigethy Lajos 99 Szikszai Fabriclus Balázs 41 Szikszai Hellopoeus Bálint 41 Szikszó 49 Szilády Áron 9, 12, 26, 30, 39, 106, 109 Szilády Jenő 63 Szilágyi Mihály 65 Szilágyi Sándor 10, 80 Szilvásy András 32 Szily Kálmán 17, 20, 22, 79, 104, 106, 109 Szinnyei József 83, 84 Szinán basa 37 Szkhárosi Horváth András 50, 64, 72 Szőcs Mihályné 82 Szőkefalvy János 32 Sztárai Mihály 38, 48, 49, 70, 72—75 Szuhány (Hont vármegye) 34 Tagányi Károly 7 Tahy Emánuel 80 Tállya (Zemplén vármegye) 50, 64 Tamás, Szent, apostol 56 Tamás, Szent Aquinoi 18, 31 Tamás, Szent, Canterburyi 19 Tamás Lajos 7 Tardi György 49 Telegdi Miklós 36 Teleki József (1790—1855) 10, 13 Teleki József (XVIII. sz. első fele) 103 Teleki Mihály 91, 103 Teleki Pál (XVIII. sz. eleje) 103 Teleki-kódex 9 Temes folyó 45 Temesvár 45 Temesvári Pelbárt 12, 16, 18, 19 Temesváry István 64 Tercsi János 81 Thaba János 92, 93 Thaly Kálmán 49, 51, 64, 65, 96 Thewrewk József, ponori 46 Thewrewk-kódex 27 Thordai János 97, 98 Thököly István 82 Thuróczy János 8, 9 Thuróczy-kódex 9 Thury György 36 Thury Zsigmond 105, 106, 109 Thurzó Szaniszló 37 Timár Kálmán 11—14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31 Tinódi Lantos Sebestyén 36, 50 Titus császár 25 Tokaj 47 Toldy Ferenc 9, 13, 26, 31, 38, 39, 44, 57, 81, 96 Tolna (város) 57 Tompa Imre 43 Torda (Torda-Aranyos vármegye) 93 Torda Zsigmond, gyalui 35 Tordai Benedek 73 Tordátfalva (Udvarhely vármegye) 83 Torockószentgyörgy (7) 106 Tóth Demeter 50, 58 Török Ferenc, enyingi 36 Török István, enyingi 44 Törökország 44, 63 Trója 64 Tuba Mihály 71 Turkovicz Mihály, csepregi 84 Turrecremata, Johannes 15 Újfalu (Sáros vármegye) 49 Újfalvy Imre 41 121

Next

/
Oldalképek
Tartalom