N. Abaffy Csilla, Tőzsér Ágnes: Kandidátusi és doktori disszertációk : 1975. február 1. – 1979. december 31. (A MTAK kézirattárának katalógusai 12., 1981)

XV. Műszaki tudományok

84 MŰSZAKI TUDOMÁNYOK D 6703 SZALAI KÁLMÁN: Az új tervezési szab­vány nyomott-hajlított vasbetonrúd teher­bírás-számításának elmélete és a tökéletesí­tés további lehetőségei tekintettel a KGST ajánlásra is. 1975. 97 p. 1 mell. - Dokt. D 7497 SZALAI SÁNDOR: Razrabotka i primene­nie avtomatizirovannüh szisztem nakopleni­ja i obrabotki szpektrometricseszkoj infor­macii na impul'sznom reaktore. 1976. 3, 152 p. - Kand. D 7527 SZANISZLÖ MIHÁLY: Városi villamos el­osztóhálózati rendszerek tervezése szintézis módszerrel. 1977. 2, 144 p. 36 t. - Kand. D 7602 SZÉKELY VLADIMIR: Integrált áramkö­rök elektrotermikus jelenségeinek modelle­zése. 1977. VI, 209 p. 16 t. - Kand. D 6359 SZENTGYÖRGYI ISTVÁN: A kétközegű erőművek vízgőz-hideggőz hőcserélőjének a vizsgálata. 1974. VII, 132 p. - Kand. D 6646 SZENTIRMAI LÁSZLÓ: A villamos gépek oktatása korszerűsítésének néhány kérdése. 2 köt. 1975. 214; 219 p. - Kand. D 6446 SZÉP ENDRE: Szpecificseszkaja logicseszka­ja emkoszt' szisztem membrannüh diszkret­nüh élementov. 2 köt. 1975. 107; 90 p. ­Kand. D 6539 SZILAGYI BÉLA: Nemlineáris szabályozá­si rendszer dinamikus tulajdonságainak né­hány kérdése. 4 köt. 1974. 195 p. 134 t. ­Kand. D 6982 SZILAGYI LÁSZLÓ: Villamosenergiarend­szerek állandósult üzemállapotának modell­je. 1975. 129 p. - Kand. D 7994 SZILAGYI MIKLÓS: Elektronoptikai rend­szerek aberrációinak csökkentése. 1977. 181 p. - Dokt. D 6665 SZILAS A. PAL: Production and Transport of Oil and Gas. 1975. 629 p. - Dokt. D 7239 SZIRAKI LÁSZLÓ: Methode zur Bewetung technologischer Varianten für den Bau und die Rekonstruktion von Strassen und Auto­bahnen. 1975. 169 p. - Kand. D 7407 SZIRTES LAJOS: A mecseki szénbányák váratlan szén-és gázkitörések elleni küzdel­mének optimális irányai. 2 köt. 1976. III, 206 p. 114t; 323 p. VIII t. - Dokt. D 6304 SZŐKE LÁSZLÓ: A különböző karbontar­talmú acélok beolvadása közben lejátszódó néhány folyamat vizsgálata. 1974. 94 p. — Kand. D 7877 TAN, DO CONG: A cölöpteherbírás kísérle­ti meghatározásának módszertani kérdései, különös tekintettel a horgonycölöpös próba­terhelésre. 1978. 2, 121,8 p. - Kand. D 6393 TARDY PÁL: összefüggés a csapágyacélok gyártástechnológiája, zárványossága és élet­tartamtulajdonságai között. 1973. 3, 118 p. lit.- Kand. D 7958 TARI ANTAL Konstrukció, technológia és gyártinánystruktúra összefüggő rendszere a Csepel Művek Szerszámgépgyárában. 2 köt. 1977. 21 p. 6 t. 46 mell. - Kand. D 6704 TASSI GÉZA: Feszített vasbeton tartók fe­szültségi és alakváltozási állapotai. 1975. 214 p. - Dokt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom