Körmendy Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény (A MTAK kézirattárának katalógusai 9., 1976)

III. Levelezés

180 Pest, 1834. aug. 5. - 86. Nagyenyedi Casinonak. Pest, 1834. aug. 10. - 87. Grassalkovich [Antalné] nak. Pest, 1834. aug. 12. -88. Kendelényi Károly ­nak. Pest, 1834. aug. 22. -89. Helmeczy [Mihálynak.] Pest, 1834. aug. 26. — 90. Schedius Lajosnak. Pest, 1834. aug. 27. —91. Magyar Játékszini Kül ­döttségnek. Pest, 1834. aug. — 92. Bölöni Farkas Sándornak. Orsova, 1834. szept. 10. -93. Clark, W.T. -nek. Orsova, 1834. szept. -94. A csanádi káptalannak. Orsova, 1834. szept. 20. — 95. Andersonnak. Orsova, 1834. szép:. 24. — 96. Keglevich Lászlónak. Orsova, 1834. szept. 7. -97. Garas Sámuelnek. Orsova, 1834. szept. 28. -98. Desfours, [Johann] nak. Orsova, 1834. szept. 28. -99. Fáy Andrásnak. Suppanek, 1834. okt.17. -100. Szö­gyény Lászlónak, Suppanek, 1834. okt. 25. —101. Baricz Györgynek. Suppa­nek, 1836. okt. 26. - 102. Teleki Józsefnek. Orsova, 1834. okt. 29. - 103. Fáy Andrásnak. Orsova, 1834. okt. 29. — 104. Hertelendy Ignácnak. Orsova, 1834. nov. 20. - 105. Martinidesz Lászlónak. Zimony, 1834. dec. 16. -106. Szabó Lajosnak. Pest, 1834. dec. 22. -107. Clark, W. T. -nek. Pest, 1834. dec. 23. - 108. Deáky Károlynak. Pest, 1834. dec. 25. - 109. Schellingnek. Pest, 1834. dec. -110. Clark, W.T.-nek. Pest, 1835. jan. 28. -111. Jab­lonczay Imrének. Pest, 1835. jan. 29. —112. Rajner Vilmosnak. Pest, 1835. jan. 31. -113. Clark, W.T. -nek. Pest, 1835. febr. 13. -114. By-nak. Wien, 1835. márc. 1. —115. Wattnak. Wien, 1835. márc. 1. —116. Pest megyének. Pest, 1835. febr. 27. -117. Pest városának. Pest, 1835. febr. 27. -118. Buda városának, Pest, (1835. febr.) —119. Kappel (Frigyesnek.) Pest, 1835. ápr. 11. —120. Coliinnak. Pest, 1835. máj. 15. —121. Sopron város taná ­csának. Pest, 1835. máj. 26. - 122. Buótz Imrének. Pest, 1835. máj. 29. — 123. Széchényi Lajosnak. Pest, 1835. jun. 2. — 124. Döbrentei Gábornak. Pest, 1835. jun. 3. — 125. Maria Dorothea fó'hercegnó'nek. Pozsony, 1835. márc. 22. — 126. Megnevezetlennek. Pozsony, 1835.-márc. 22. — 127. Keglevich Gábornak. Pest, 1835. jun. 10. -128. Mac Carthynak. Pest, 1835. jun. 10. [Az eddig hiányzó 7-9. idekötve:] Rochaunak. Pest, 1828. ápr., jun. 20. jul. 16. -129. Pest város tanácsának. 1835. jun. 23. -130. József ná­dornak. Pozsony, 1835. jun. 28. —131. Stankovics [Jánosinak. 1835. jun. 28. _ 132. A Társalkodó-beli cikk kitörölt helyeinek pótlásai. (1835.) - 133. Kubinyi Ferenc emlékkönyvébe irt sorok. Pest, 1835. jul. 15. —134. Sándor [Móricinak. Pest, 1835. jul. 28. - 135. József nádornak. Pest, 1835. jul. 29. — 136. Schedius Lajosnak. Pest, 1835. jul. 30. — 137. Szeged város tanácsá­nak. Pest, 1835. jul.31. -438 József nádornak. Pest, 1835. 1835. aug. 4. -139. Ka­rátsonyi Antalnak. Pest, 1835. jul. 31. — 140. Schedius Lajosnak. Pest, 1835. " aug. 5. —141. Albach Szaniszlónak. Pest, 1835. aug. 12. -142. Kolb Jánosnak. Pest, 1835. aug. 12. — 143. Rohonczy Ignácnak. Pest, 1835. aug. 13. — 144. Baricz Györgynek. Pest, 1835. aug. 15. —145. Teleki Domokosnak. Pest, 1835. aug. 22. - 146. Abaffy Vendelnek. Pest, 1835. aug. 22. - 147. József nádor­nak. Pest, 1835. aug. 30. - 148. József nádornak. 1835. szept. 1. -149. Maria Dorothea főhercegnó'nek. Pest, 1835. szept. 2. —150. Apponyi György ­nek. Pest, lt>35. szept. 5. —151. Horváth Jánosnak. Pest, 1835. szept. 5. — 152. Bethlen Domokosnak. Pest, 1835. szept. 5. — 153. Ságody Sándornak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom