Bendefy László: Mikoviny Sámuel megyei térképei, különös tekintettel az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-térképeire. 1. köt (A MTAK kiadványai 71. Budapest, 1976)

Mikoviny és fialnak térképei a bécsi és a bélabányai levéltárakban

104 2. A POZSONYI DUNA-ÁGAK KÖZTI RÉTSÉGEK TÉRKÉPE MIKOVINY Károly Szaniszló ugyanerről a térképről néhány év múlva ujabb nagyitott másolatot készített. Ugy tiinik, gyakorlásul. Noha nem teljesen befejezett mappa, és jelrajza is szegényesebb az előzőnél, mégis megállapítható, hogy a fiatal Szaniszló rajzkészsége sokat fejlődött az eltelt 3-4 év alatt. A térkép cime :"Prespurger Auen. Plan derer Inseln und Auen der Donau so zu Königl.[icherű frey stadt PRESSBURG gehőrig." A mappa mérete: 60 x 40 cm. Aránymértéke: 1000 bécsi öl = 105 mm, vagyis 1" = 250 bécsi öl, ami 1:18000-nek felel meg. A térkép a bélabányai bányászati levéltár gyűjteményét gyarapítja. Jelzete: No. 93 HKG. 3. KOMÁROM VÁROSÁNAK ÉS ERŐDJÉNEK TÉRKÉPE MIKOVINY Sámuel 1747-ben az Udvari Haditanács rendeletére el­készítette Komárom városának és erődjének térképét.Másolatának cime: "Ville et Port du COMMORN par Chtarles] Stanislav de Mikoviny"; majd a keret alatt, igen apró betűkkel: "[annjo 1747. in Almás 20. Nov." Mérete: 30 x 40 cm. Tájolása: É-i. Méretarány nélküli. Ez a térkép a Komárom megyei Dunaalmáson készült. TAKÁTS Sándor elsőként irt arról, hogy MIKOVINY 1747-ben, a komáromi város- és erődméréssel egyidőben, nagy vizlecsapolási müveletet végzett Tata, Ó-Szőny és Almás között (204). Az emiitett három falu határában egy igen nagy mocsár volt, amely különösen az Eszterházy-birtokokra volt káros. Ezért MIKOVINY Esterházy Miklós József herceg tábornok (1714-1790) megbízásából 1747-ben hozzáfogott a tatai mocsár térké­pezéséhez. A munkában Károly Szaniszló nevü fia volt segítségére. Egy 17 éves fiatalember abban az időben már komoly férfinak számitott. A három évtizeddel ké sobb alapított pesti Institutum Geo— metrico-Hydraulicumba is általában a 17-18 éves ifjak iratkoztak be. De amig ez a nagyon hasznos intézmény hiányzott, a mérnöki hivatást választó fiatalok 17-18 éves korban mentek el az idősebb geometrák mellé gyakorlatot szerezni. Erre MIKOVINY fiai esetében - valószínűleg - nem került sor. Atyjuk mellett tanulták meg a terepi felvétel és az apró részletekre is kiterjedő földmérés eljárási szabályait és gyakorlati fogásait, Igy dolgozott atyja oldalán Károly Szaniszló, majd később a legfiatalabb fiu: Tamás Lajos is. Mig atyjuk élt, az ő nevük leg­feljebb térképmásolóként tűnik fel, de 1750 után - saját nevük alatt - saját maguk feleltek munkájukért. A szóban forgó mappa a várost háztömbjeivel és parkjaival áb­rázolja. Egyetlen dűlőnév található rajta: "Malom Sziget". A Duna főágának partvonala eléggé közel került a csillagerőd külső falsík­jához, ezért ezen a partszakaszon négy sarkantyú beépitését ter­vezték. MIKOVINY Károly Szaniszlónak e néhány másolaton kivül egyetlen delineatiója sern ismeretes. Hogy ennek mi az oka, a jövőbeni kutatás derítheti ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom