Gergye László: Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatéka (A MTAK kézirattárának katalógusai 21., 1993)

II. Katalógus

26 11. f. 15.f. 19.f. 21. f. 27. f. 28.f. 31. f. 33. f. 38. f. K 603 [Korábban: Vegyes 4° 31.] KAZINCZY FERENC: .Anthologia." [Gerinccím.] Magy., lat., ném., ol. Autogr., több kéz írása ill. nyomt. 163 f. Modern fbk. 1-5. f. Herder, Johann Gottfried: „Ariadné­Ii bera[...] 1803."Kazinczy Ferenc másolata. 6-55.f. Kazinczy Ferenc vegyes feljegyzései Zrínyi Miklóssal kapcsolatban. 1826. 42-43.Í. N. J. levele Kazinczy Ferenchez. Sárospatak, 1815. márc. 17. 52.v. Sárközy István levele Kazinczy Ferenchez. 1810. szept. 10. Utána egy számozatlan üres lap. A 10., 11., 22., 23., 27., 34., 35., 38., 39., 53., 54.f. Üres. 56-70. f. [Tasso, Torquato]: „Goffréd, vagy a* felszabadított Jeruzsálem." Kazinczy Ferenc fordítástöredéke. Autogr. Közte a 68.f. üres. A 70.f. után egy számozatlan üres lap. 71-76.Í. Homérosz: „Hector és Andromache." 1813-1815. Fordítástöredék az Ihász negyedik énekéből. Kazinczy Ferenc másolata. 77-90.f. Kölcsey Ferenc versei Kazinczy Ferenc másolatában. — Kölcsey Ferenc verseinek német fordításai. Autogr., nyomt. ill. több idegen kéz írása. A 78.f, után egy számozatlan üres lap. 91.f. Üres. 92-93.f. Másolatok ismeretlen szerzőtől. Autogr. Virág Benedek autogr. cédulája. — Barkasy Imre, Farkas Károly, Németh Lajos és Zarka János emléksorai. Pest, 1828. jún. 26. — Albach Szaniszló verse. Pest, 1828. szept. 25. Ném. Kazinczy Ferenc Marmontel [Jean-Franfois] fordításáról átvételi elismervény a lőcsei evangélikus gimnáziumtól. Lőcse, 1812. ápr. 10. — Márton József át véteh elismervénye. Ceglédi István Váradi Mihálynak küldött ajándékához kísérő vers. 1664. aug. 4. Lat. Baczó Márton nyugtája. 1664. jan. 24. Botka György levele megnevezetlennek. Mikóháza, 1700. ápr. 22. Comaromi György convenciós levele Juhász János juhásznak. Ottomány, 1740. szept. 27.—Szent-Iványi Mihály nyugtája. Zemplén, 1692. jan. 12. Lat. Szent-Iványi Mihály kötelezvénye. Gálszécs, 1700. aug. 5. Lat. — Kövy Sándor levele megnevezetlennek. Sárospatak, 1809. jún. 8. Melanchton, Philippe sorai. Ném. Autogr. Bossányi Ferenc megbízása Jakabovics Józsefnek. Érsemjén, 1762. aug. 9. — Uza Pál levele megnevezetlennek. H. n. 1806. febr. 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom