Nagy Ferenc (szerk.): In memoriam Magyary Zoltán.

Prolegomena

JEGYZETEK A kötetben szereplő személyekről részletes információk találhatók a következő művekben: Magyar életrajzi lexikon. Főszerk.: Kenyeres Ágnes. II. köt. Bp., Akadémiai, 1969.; Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. Bp., OMIKK, 1992.; Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk.: Péter László. I. köt. Bp., Akadémiai, 1994. Magyary Zoltánról részletes információk találhatók a következő művekben: Szaniszló József: A közigazgatástudomány oktatásának és tanszékeinek története az ELTE Jog- és államtudományi karán 1777-1977 között. ELTE Sokszorosító Üzem, 1977. II. kötet.; Diagnózis és terápia. Magyary Zoltán társadalomszervező tevékenysége. Szerk.: Andrássy Mária. I-II. köt., Bp., Országos Közművelődési Központ, 1986.; A közigazgatás fejlesztése és szervezése. Válogatás Magyary Zoltán professzor közigazgatástudományi iskolájának szellemi hagyatékából. Vál. és szerk.: Csuth Sándor, Gáspár Mátyás. Bp., MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, 1988.; A magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai 1874-1974. Szerk. és bev.: Lőrincz Lajos. Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1988.; Szaniszló József: A Magyary­iskola és háború utáni sorsa. Közigazgatástudomány-történeti visszapillantás. Bp., ELTE Államigazgatási jogi tanszék, 1993. A kötetben közzétett levelek és dokumentumok eredetije a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában az alábbi jelzetek alatt található: 6. o. Képes Figyelő [évf.- és oldalszám nélkül] Gyarapodási napló 11/1995 18. o. Magyary Zoltán Ex librise Gyarapodási napló 11/1995 19. o. Levél Ilosvay Lajoshoz (1923. ápr. 24.) Ms 5287/6 20. o. Levél Ilosvay Lajoshoz (1926. febr. 16.) Ms 5287/7 21. o. Levél Ilosvay Lajoshoz (1927. júl. 7.) Ms 5287/11 22. o. Levél Zolnai Bélához (1927. febr. 28.) Ms 4119/539 59. o. Levél Ilosvay Lajoshoz (1928. szept. 10.) Ms 5287/15 61. o. Levél Klebelsberg Kunohoz (1929. júl.20.) Gyarapodási napló 11/1995 70. o. A tudomány nemzetközisége. Nemzetközi verseny és együttműködés (1936) Ms 4707/170 77. o. Búcsúlevél Molnár Kálmánhoz (1945. márc. 24.) Ms 10.640/3 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek segítsége, támogatása lehetővé tette jelen kiadvány megjelenését. Személy szerint külön köszönetet mondok Mináry Olgának a Magyary-dokumentumok közléséhez való szíves hozzájárulásáért. 16

Next

/
Oldalképek
Tartalom