20 találat (0,200 másodperc)

Találatok

1. IX. (42. oldal)
[...] elvégzését újabban a következők igazolták Bozóky Géza Csiszár Alajos Falusi Károly [...] Antal Tille Gyula UhlárBéla Uhlárik István Vajda János Vándor József Vezér [...] a 1 Jan et Geysa Bozóky inde a 1 Jan Antonius [...]
2. XIII. (146. oldal)
146 10 Berényi István plébános Litva Bernkopf Károly plébános [...] 15 Boócz Károly plébános Aszós Bozóky Géza kórházi lelkész Budapest Braun [...] plébános Pusztavo gyerád 20 Búzás István fővárosi hitoktató Csémy Antal h [...] plébános Baj ót 30 Gaál István kiérd esperes plébános Naszvad Gallovits [...]
3. V. (58. oldal)
[...] Béla 34 94 565 Bartos István 21 84 Tyukoss János 48 Báthy Gyula 56 14 Uhlárik István 43 28 Báthy Lajos 49 [...] József 48 Vibor Gábor 48 Bozóky Géza 35 26 Vilányi Károly [...] Zboril Albin 43 60 Czisztler István 20 Zelliger Vilmos 102 30 [...]
4. VI. (48. oldal)
[...] 55 Láng Antal 44 Margorin István 110 91 Novinszky Gusztáv 100 [...] János 128 32 Bakráty Valér István 42 88 Bakács János 285 [...] 52 Boll János 80 08 Bozóky Géza 69 76 Cziky Vilmos [...] Jehlicska Ferenc 77 82 Juhász István 28 16 t Karács István 92 90 Klimcsik Henrik 110 [...]
5. II. (10. oldal)
[...] eh József 72 28 Bezák István 39 78 200 Jankovi ts István 42 52 Bilek Rezső 68 58 Juhász István 20 Bócz Károly 39 72 [...] 04 Kemenczi Mihály 34 14 Bozóky Géza 35 26 Kiima István 10 Breyer Róbert 52 70 [...]
6. IV. (38. oldal)
[...] Bieliczky Jusztin Ambrusko Lajos Avar István 46 58 75 23 96 Bozóky Géza 50 45 Aubermann Miklós [...] B Ferenc 50 42 Novák István 100 Bargár György dr Baross [...] Lajos 32 92 25 Znamenák István 80 49 86 Összeg 1045 [...] Rafael 200 65 Berényi H István 41 50 Prikaszkv Leo 170 [...]
7. IV. (43. oldal)
[...] 65 Boll János 40 04 Bozóky Géza 35 26 Bozsék Péter [...] 58 Fancsics Nándor 32 Gaál István 61 84 Gallovich Jenő dr [...] 64 Grossmann Antal 37 Gvürky István 69 25 Oldal 2053 32 [...] fill Áthozatal 2053 32 Halkó István 36 88 Herbszt József 32 [...]
8. III. (32. oldal)
[...] Zsiska Mihály 52 04 Uhlárik István 16 68 590 Ozorai János 36 96 Uj István 14 08 Tzsóf Alajos 15 [...] Zboril Albin 25 18 Bezák István 39 78 Zclenyák János dr [...] Ziskav Imre 73 46 615 Bozóky Géza 33 96 580 Zlatos [...]
9. IX. (89. oldal)
[...] 670 Adamovich Imre 48 Uhlárik István 43 28 Anderka Nándor 32 [...] Béla 81 08 Avar Libor István 32 635 Várady Béla 32 [...] Vargyas Tivadar 41 04 Bartos István 21 84 Vermes Gyula 35 [...] 48 Wiedermann Károly 50 82 Bozóky Géza 35 26 Wiedermann János [...]
10. III. (28. oldal)
[...] János Bieliczky Jusztin 15 Springer István 75 Szűcs József 95 44 [...] 88 Ronclietti Antal 250 Bezák István 39 78 Wlassics Grúza 50 [...] évre Boll János 40 04 Bozóky Géza 35 26 25 Bakics [...] Etele Károlv 47 44 Novák István 302 24 Fába Simon 46 [...]
11. V. (70. oldal)
[...] Zboril Albin 36 92 Torna István 580 Zelenyák János 73 50 [...] János 47 84 550 Uhlárik István 36 72 Uhrik Mihály 20 [...] Bauer Antal 36 565 Vörös István 20 Baumann Károlv 35 27 [...] János 40 04 Witz Béla Bozóky Géza 35 26 Wlassics Géza [...]
12. VII. (79. oldal)
[...] 36 Összesen 23596 04 Uhlárik István 42 30 Uhrik Mihály 32 [...] 1887 36 52 Avar L István 32 Vargha János 32 Bakics [...] 48 Witz Béla 17 72 Bozóky Géza 35 26 Wlassits Anasztáz [...] 84 Zelky Károly 20 Burundik István 13 17 Zelliger Alajos 44 [...]
13. III. (13. oldal)
[...] nyugdíjalap céljaira adakoztak dr Brever István 300 ezer K Marténvi Ele­mén [...] 300 000 K l Breger István dr az esztergomi főszékesegyház céljaira [...] Mészáros János helytartó Ackermann Kálmán Bozóky Géza dr Brever István dr Eelber Gyula Huszár Elemér [...] mis siója 1461 sz Szent Ist­ván Társu­lat megke­reséseire válasz adandó 1460 [...]
14. Index (_3. oldal)
[...] Miklós 29 Bodó János 9 Bozóky Gyula 9 Hol czinger Ignác [...] 20 Kray Pál 29 Luzsicza István 56 Mosonyi Sándor 24 Mráz [...] 20 Ozorai János 29 Pokorný István 20 Siposs Antal 46 Szalontai [...] Társulat megalakulása 34 M árton István suspensus a divinis 37 M [...]
15. IV. (52. oldal)
[...] d pontját és megál­lapítja hogy Bozóky Géza szentszéki ülnöki czim után [...] után 50 kor dr Miksó István pozsonyi kanonokká történt kinevez tetése [...] czim után 100 kor Zname­ná István nagyszombati kanonokká történt kineveztetése után [...]
16. VI. (68. oldal)
[...] 20 Wrojtek József 50 38 Bozóky Géza 35 26 725 Zachratka [...] Erdőssy Ferenc 40 56 Erdőssy István 90 06 Ernszt Károly 16 [...]
17. XIII. (139. oldal)
[...] Bószner János szentsz tan Pozsony Bozóky Géza Budapest Bö schatt Ferenc [...] Karácsonyi Sándor pleb Zsitvaapáti Kardhordó István pleb Kurtakeszi Kégly György s [...]
18. VII. (31. oldal)
[...] november 5 én A Pongrácz István kispesti lakos Sár­kány utca 63 [...] Colomannus Blázsik Carolus Bokovics Josephus Bozóky Geysa Dr Breyer Stephanus Druga [...]
19. I. (9. oldal)
[...] ad tartalmas útmutatásokat A Szent István Tár­sulat kiadása Szociális és karitatív [...] pie in Domino obi­erunt Geysa Bozóky assessor S Sed curatus r [...]
20. I. (5. oldal)
[...] szám Adomány Lelkigyakorlatuk elvégzését igazolták Bozóky Géza Csáby Vilmos Leiner Mihály [...] Alapítványi ház kiadván v Ligety István róni kath igazgató­tanító A katholikus [...]