10 találat (0,222 másodperc)

Találatok

1. Bónya Sándorné Kozma Juliánna
[...] lengjen drága hamvai felett Bónya Sándor flérje Míria Sándor mekei gye Reich Kornél Nagykárolyi Első Temetkezési Vállalat Sándor Pál Rórsika unokái AOICfFY NYOMDA [...] ízaniszlói sirkertbe örök nyugalomra helyeztetni Szaniszló 1916 november 27
2. Dávidházy Bandika
[...] és neje Szabó Mária Dávidházy Sándor és neje Szaniszló Viktória Özv Szaniszló Gáborné szül Nagy Juliánná Áldás [...]
3. Dr. Dávidházy Imre
[...] Imréné szál Szabó Ilona Dávidházy Sándor nejével Szaniszló Viktóriával kis ti tik Tibor [...]
4. Dávidházy Sándor
[...] fiú testvér és rokon DÁVIDHÁZY SÁNDORNAK HAJDUVÁRMEGYE MÁSOD FŐJEGYZŐJÉNEK életének 44 [...] 6 Napa Szülei Özvegye Özv Szaniszló Gáborné Dávidbázy János Szabó Mária [...] sógornői Dávidházy János feleségével Gyermekeik Szaniszló Gábor feleségével Millye Ilonával Barna Sándor Anczika Zelemy Mariska Szaniszló Ella férjével Kegel Árpád Szaniszló Róza férjével Dómján Gyulával Dávidházy [...]
5. Dávidházy Zolika
[...] és neje Szabó Mária Dávidházy Sándor és neje Szaniszló Viktéi ia Özv Szaniszló Gáborné Testvére Bandika f r [...]
6. özv. Donth Ignáczné Wlkolinszky Mária
[...] lUjr 4 Beri M Sncci Sándor Ágoston temetkezési vállalata T F ígefen Síróné Szaniszló mint veje
7. belinai lovag Grodzki Ede
[...] Elemérné ifj Grodzki Ödön Grodzki Sándor testvérei Trugly Elemér sógora Grodzki Szaniszló nagybátyja Grodzki Mária férj Török [...]
8. özv. kricsfalvi és darvai Kricsfalusy Sándorné bilkei Gorzó Zsófia
Kricsfalvi és darvai Kricsfalusy Sándor nejével Kricsfalusy Jolán férj Fiedler [...] az utolsó szentségek felvétele után Szaniszlón márczius hó 8 án d [...] hó 9 én szentelik be Szaniszlón s hulláját elszállítva március 10 [...] a föltámadásig Lelki üdvéért a szaniszlói és a hodászi valamint a [...]
9. Özv. Szaniszló Gáborné Nagy Juliánna
Legmélyebb fájdalommal jelentjük hogy özv Szaniszló Gáborné sz Nagy Juliánná 86 [...] jó lelkének csendes pihenést Fia Szaniszló Gábor Kégel Árpád Kégel Ede [...] Éva Unokái Dávidházy Barna Dávidházy Sándor Dávidházy Anna Dávidházy Dénes Dávidházy [...]
10. Szimon Ede
[...] Ede József Andor Mariska Ella Sándor Sárika mint gyermekei a maguk [...] szertartásai szerint beszenteltetni s a szaniszlói sirkertben örök nyugalomra tétetni Az [...] én délelőtt 9 órakor a szaniszlói római kath templomban fog az [...]