Berger - Bónis (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Bónya Sándorné Kozma Juliánna

# Áldás és béke lengjen drága hamvai felett! Bónya Sándor flérje. Míria, Sándor, mekei gye Reich Kornél Nagykárolyi Első Temetkezési Vállalat. Sándor, Pál. Rórsika, unokái. »AOICfFY« NYOMDA f),T. NAOYKAAOLY.4144. Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel, de Isten gondviselő akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a forrón szerető hitvestárs, édes anya, nagy anya BÓ N V A SÁNDORNÉ szül. KOZMA JULIÁNNÁ folyó évi november 26-án es:e 7 órakor életének 70-ik évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytat. Drága halottunk hült tetemei f. hó 28-án d. e. 11 órakor fog a gör. kath. egyház szertartása szerint a ízaniszlói sirkertbe örök nyugalomra helyeztetni. Szaniszló, 1916. november 27.

Next

/
Oldalképek
Tartalom