Szomjas - Szvorakovszki (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Szimon Ede

«J zimon Edéné szül. Gürthner Antonia mint hitves, Ilona, Károly, Margit, Ede, József, Andor, Mariska, Ella, Sándor, Sárika, mint gyermekei, a maguk, valamint összes rokonaik nevében mély fájdalommal tudatják, hogy a szeretett s felejthetetlen férj, a legjobb atya és rokon SZI^OILT jBIDZE! URADALMI FÖERDÉSZ ez év deczember hó 14-én reggel 5 órakor életének 50-ik évében, hosszas szenvedés után az Urban jobblétre szenderült. Az Istenben boldogult hült tetemei folyó hó 15-én d. e. 11 órakor fognak a római kath. vallás szertartásai szerint beszenteltetni s a szaniszlói sirkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 17-én délelőtt 9 órakor a szaniszlói római kath. templomban fog az egek Urának bemutattatni. Omboly, 1900. deczember hó 14-én. NYOM. SARK A Dl N. 23-GM ON UN A L. N -KÁROLY. (9Íe ©pöhuifáqossdű fénqpsWjcli ítélni!

Next

/
Oldalképek
Tartalom