Debreceni - Dzsobek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

özv. Donth Ignáczné Wlkolinszky Mária

özv. BONTS IGNÁCZNÉ szül. WLKOLINSZKY MÁKIÁNAK f. hó 2-án reggeli 8 órakor, a haldoklók szentségének ájtitos felvétele után, éle'ének 58. szomorú özvegységének 32. évében tüdőgyuladás következtében történt gyászos elhunytat. A megboldogultnak földi maradványai f. hó d. u. 21 r2 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartásai szerint örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent miseáldozat lelki üdvéért f. hó d. e. 9 órakor fog az Egek Utának bemutattatni. AZ ÖRÖK VILÁGOSSÁG FÉNYESKEDJÉK NEKI! LULIROTTAK a legmélyebb fájdalommal tudatják a forrón szeretett édes anya, nagyanya, anyós és rokonnak Donilj Gizella férj. Síróné Szaniszlóné, Donth Raniţa, mint gyermekei. Sí róná 9uczi, Síróné Cuizlţa, Síróné ßiluslta, mint unokái. lUjr 4» Beri«. M. Sncci Sándor Ágoston temetkezési vállalata, \T.-F*ígefen Síróné Szaniszló, mint veje.

Next

/
Oldalképek
Tartalom