Csobai - Deák (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Dr. Dávidházy Imre

ólyen megrendült szívvel tudatjuk a felejthetetlen jó férj, apa, fin, vő, testvér és rokonnak Dr. DÁVIDHÁZY IMRE ügyvéd, n debreezeiii ev. reform. egyházmegye ügyészének folyó hó 22-kén esteli 9 órakor, élete 1-dik, boldog házasságának 3-dik évében, hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytat. Kedves halottunk’ földi részei folyó hó 24-dik napján délután 3 órakor, Deák Ferencz-utcza 11-dik sz. háznál tartandó rövid imádság után, a Kossuth-utczai temetőben fognak siri nyugalomra tétetni. Mely végtisztességtételre az elhunyt rokonait, barátait s minden jó ismerőseit bánatos szívvel meghívjuk. Dobreczen, 1904 jannál* 23. Testvérei: ifj. Dávidházy János nejével Milylye Ilonával; ózv. Dr. Dávidházy Imréné szál Szabó Ilona; Dávidházy Sándor nejével Szaniszló Viktóriával kis ti tik Tibor nevében is; és Dávidházy Mariska. Dávidházy János és neje Szabó Mária mint szülék. Özv. Szabó Antalné mint anyós ; Gizella, Ödön, Margit, Antal gyermekeivel. Legyen oldott emlékezete. GEBAUER K. temetkezési intézete. Prbrectcu, Nyom*tuti köuy v a j- mdáj á b in. »90i —182.

Next

/
Oldalképek
Tartalom