Gracsányi - Gyürék (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

belinai lovag Grodzki Ede

ALULÍROTTAK fájdalomtelt szivvel tudatják, hogy a forrón szeretet jó gyermek, testvér, sógor és rokon belinai lovag GRODZKI EDE 25-ik életévében hosszas és súlyos szenvedés után folyó hó 18-án d. e. fél 12 órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele után, jobb létre szenderült. A megboldogult földi maradványai folyó hó 19-én, szombaton d. u. fél 4 órakor fognak a vármegyei közkórházból, a róm. kath. egyház szertar­tása szerint az anyaföldnek átadatni. Az engesztelő szent miseáldozat folyó hó 22-én, kedden reggel fél 8 órakor fog az Egek Urának a helybeli plébánia templomban lelki üdvéért bemutattatni. Máramarossziget, 1914. december hó 18-án. Áldás és béke szeretett hamvaira! Köncs Antal temetkezési vállalata. „ mARAMaROS' • KÖMTVBTOBOÄJ*. -jRMUfiOttZtMT / Grodzki Ödön édes atyja. Grodzki Jolán férj, Trugly Elemérné ifj. Grodzki Ödön Grodzki Sándor testvérei. Trugly Elemér sógora. Grodzki Szaniszló nagybátyja. Grodzki Mária férj Török Gáborné nagynénje

Next

/
Oldalképek
Tartalom