Csobai - Deák (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Dávidházy Sándor

4 B. F. R. A. Fájó szívvel tudatjuk a szeretett férj, apa, fiú, testvér és rokon DÁVIDHÁZY SÁNDORNAK HAJDUVÁRMEGYE MÁSOD FŐJEGYZŐJÉNEK életének 44-ik, házasságának 19 ik évéhen. folyó októbér hó G-ik napján éjjeli 1 és ‘A órakor történt gyászos elhunytát. Földi maradványait folyó október hó 8-ik napján délelőtt 10 órakor, Szent-Anna-utczai 50. számú háztól, a Kossuth utczai templomban tartandó imádság után fogjuk a Kossuth-utczai temetőbe, kesergő szívvel, de a viszonttalálkozás reményében utolsó földi nyugalmára helyezni. Isten legyen vele s velünk I Debreczenben, 1914 október 6. Napa: Szülei: Özvegye: Özv. Szaniszló Gáborné Dávidbázy János Szabó Mária. Özv. Dávidházy Sándorné Nagy Juliánná. Testvérei: Szaniszló Viktorka. Sógorai és sógornői : Dávidházy János feleségével Gyermekeik: Szaniszló Gábor feleségével Millye Ilonával. Barna, Sándor, Anczika, Zelemy Mariska. Szaniszló Ella férjével Kegel Árpád. Szaniszló Róza férjével Dómján Gyulával. Dávidházy Mária férjével Molnár Lajossal. Testvérének árvája : Dávidházy Tibor. Számos rokon nevében is ! Dénes, Lili, László. Gebauer K. és Tsa temetkezési htezete. Dobrecsen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata.1 14 '5

Next

/
Oldalképek
Tartalom