Csobai - Deák (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Dávidházy Zolika

cJjoMf fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk felejthetetlen jó kis fiunknak, testvérnek és unokánknak ZOLIKÁNAK olyó hó 14-én reggeli 8 órakor, életének 4-ik évében 1 heti súlyos betegség után történt gyászos Tlhunytát. Kedves halottunk hűlt tetemei f. hó 15-én délután 3 órakor fognak, az ev. ref. egyház szertartása szerint, a Péterfia 38-dik számú háznál tartandó gyász ima után, a Kossuth-utczai emetőbe utolsó földi nyugalomra tétetni. Debreczen, 1902. Május 14-én. j> Nagy szülők: Bánatos szülei: j,vidházy János és neje Szabó Mária; Dávidházy Sándor és neje Szaniszló Viktéi*ia ; Özv. Szaniszló Gáborné Testvére: Bandika. f r* szül. Nagy Juliánná. ^ ^ c* WV Áldás és béke korán elhunyt poraira!

Next

/
Oldalképek
Tartalom