9 találat (0,250 másodperc)

Találatok

1. 1925-01-06 / 4. szám
[...] Művé­szeti Kör elnöke társelnökök Hirschler Sándor Lesczinszky Szaniszló Krátky István Bazsó József Dómján Lajos Blan­kenberg Imre Stein Sándor Farkas Vilma László Farkas Kádár [...] Székely Nándor Elek Ernő Király Sándor dr Prack 1 st­Lina néni [...] álló nagy sárga csőbe Király Sándor műszaki tanácsos javasolja hogy az [...]
2. 1925-02-04 / 27. szám
[...] közönség is lelkesen megéljenzett Leszcinszky Szaniszló postaigaz­gató a Postás Dalárda üdvözletét [...] dr Ke nedi Imre Lestyinszky Szaniszló Maschler István Milíényi Sándor dr Mutschenbacher Edvin Ötvös Emii [...]
3. 1925-03-27 / 70. szám
[...] Magyar Nemzeti Bank főtanácsa Popovics Sándor el­nöklete alatt tegnap délben fél [...] Á posta nevében dr Leszcinszky Szaniszló és dr Thol way Zsigmond [...]
4. 1925-03-31 / 72. szám
[...] Az ünnepi beszédet Dr Raffay Sándor refor­mátus püspök mondotta félelem ismét [...] Petrik Dezsőt Bartal Bélát Leszcinszky Szaniszlót Práger Fe­rencet dr Mutschenbacher Edvint [...]
5. 1925-04-02 / 74. szám
[...] Czeítler Jenő Wolff Károly Ernszt Sándor dr Hegedűs Sándor dr Wolcken berg Alajos dr [...] j főtanácsos a postát Leszcinszky Szaniszló igazgató j és Tholway Zsigmond [...]
6. 1925-06-17 / 133. szám
[...] alispán megnyitó beszéde után Babócsay Sándor kor mányfőtanácsos mondott meleghangú ünnepi [...] megyék szerint A Dalosszövetség Leszcynsky Szaniszló nagykanizsai posta és táv irda [...] szenígróti vegyeskar Zalalövöi Da­loskor Leszcynsky Szaniszló mint az Országos Dalosszövetség megbízottja [...]
7. 1925-09-11 / 203. szám
[...] Prack István dr és Király Sándor tanácsnokok a város képviseletében Kálnay [...] Tholway Zsig mond dr Leszcinszky Szaniszló dr a posta képviseletében Knortzer [...]
8. 1925-09-13 / 205. szám
[...] Henrik Bartal Bál i Leszceniczky Szaniszló Präger Ferenc P Bakos Ágoston [...] 000 Bankegvesütet 300 000 Hirschler Sándor kincstári tanácsos dr Ba­lázs Zsigmond [...] Zoltán alispán 100 000 Leszoynsky Szaniszló posta hiv igazgató 50 000 [...]
9. 1925-11-13 / 257. szám
[...] péntek j Római katolikus K Szaniszló Protes J táns Szaniszló Izraelita Markhv 24 Nap kel [...] por 1 zsuroló kefe Áruimh Sándor 1 doboz rezgőbogár 1 doboz [...]