16 találat (0,634 másodperc)

Találatok

1. III. Az iskola rektorairól, tanárairól (90. oldal)
90 dorlók között volt tordai Szaniszló Zsigmond is papjával Szentiváni Bartók [...] és különböző helyeken szállásoltattak el Szaniszló Zsigmond azt Írja naplójában 1707 [...] úrnőjéhez Barkóczi Krisztinához gróf Károlyi Sándor hadvezér nejéhez fordultak Szentiváni Bartók [...] Mltságos ur nagy Károlyi Károlyi Sándor ur ő nagysága Kegyelmes urunk [...]
2. III. Az iskola rektorairól, tanárairól (107. oldal)
[...] hitvallás létrejöttének körülményeiről 1 Tordai Szaniszló Zsigmond ugyanazon megye alsó kerületében [...] kidolgoztatta és átadta az ur­­urnőnek Szaniszló naplójából unokája Nagy Mihály tordai [...] bevezetés VI pontjában ezeket mondja Szaniszló Zsigmond uram innen Tordavármegyéből in­dult [...] napján esmerettségben esett Generális Károly Sándor ur ő excellentiájának mert Kórodról [...]
3. X. rész: Tanárok (534. oldal)
[...] ember temetésén tartott beszédet Székely Sándor 158 1 neki tulajdonítja a [...] elhalt váradi r k püspök Szaniszló Ferenc akiben a tanár fiága [...] előadásokat 35 36 35 L Szaniszló Zsigmond naplóját Történelmi tár 1890 [...] 36 Lapuszny Gyula Ágost Tordai Szaniszló Ferenc váradi püspök Nagyvárad 1896 [...]
4. A deézsi egyezkedéstől a 19. század közepéig (79. oldal)
[...] Bartók János tordai rektor és Szaniszló Zsig­­monddal voltak A vallástételt Szaniszló Zsigmond Károlyi Sándor hitvesének Barkóczy Krisztinának ajánlottaíés ezt A rákosi Székely Sándor s Varga Dénes szerint a [...]
5. I. rész: Az óvári iskola (81. oldal)
[...] elől Szabolcs me­gyébe Mándokra menekült Szaniszló Zsigmonddal együtt Károlyi Sándor kurucvezér nejével Barkóczy Krisztinával is­meretségbe [...] id m 90 108 1 Szaniszló unokája Nagy Mihály rektor 1761 [...]
6. IX. Függelék (178. oldal)
[...] unitár Mester Miklós ref Biró Sándor ref Miklós Károly ref Borbáth István ref Pap Sándor unitár Borcsa Sándor ref Pál János unitár Boros Sándor unitár Szaniszló Imre ref Buzogány Mózes unitár [...] Lőrinczi Gergely Szilveszter István Geréb Sándor Nagy Albert Béla Ürmösi Gyula [...]
7. IX. Függelék (186. oldal)
[...] Ambrus István Lukácsi Gyöngyi Péter Sándor Bálint Emma Lukácsi József Simó [...] Rózália Csíky Mária Kelemen Ferenc Sándor Álmos Demeter Ilona Kovács Margit Sándor Béla Demeter Ferenc Kun László Szaniszló András Dénes Ferenc Lőrinczy József [...] Jenő Fazakas Zoltán Köröndi László Sándor Lajos Ferenczi Gizella Márton Levente [...]
8. IX. Függelék (203. oldal)
[...] Kurta Ildikó László Rozália Lőrinczi Sándor Máthé Levente Mezei Zselyke Zsófia [...] Bálint László Palló Ildikó Pitó Sándor Alpár Sebők Zoltán Simó Judith [...] Emese Solymosi József Szabó Gyöngyvér Szaniszló András Marossy Imola Molnár Levente [...]
9. Névmutató (290. oldal)
[...] Izsák 63 Szalárdi János 73 Szaniszló István 77 86 Szánthó Vilma [...] Székely Mózes if 44 Székely Sándor 34 132 133 142 175 [...] 145 182 245 Szent lványi Sándor 159 162 163 166 167 [...]
10. III. rész: A magyar-utcai iskola (205. oldal)
[...] jun 18 án Simon Mihály Sándor Gergely Balog Zsigmond Dániel Ferenc [...] felhívás megy az aranyosköri gondnokokhoz Szaniszló Zsigmond és Bardocz Tamáshoz hogy [...] Simon Mihály Dániel Ferenc és Sándor Gergely megindító hangon kérnek adományokat [...]
11. János Zsigmond Izabella gyámsága alatt (51. oldal)
[...] történetében Ezt az ékszert Szilágyi Sándor János Zzigmond arany­­keresztje címen Archeológiái [...] hogy a kereszt melyet Szilágyi Sándor ismertetett a ma gyár szent [...] keresztje volt Bizonyítja ezt Orichovius Szaniszló feljegy­zése és Bielski krónikája alapján [...]
12. III. Az iskola rektorairól, tanárairól (117. oldal)
[...] János Fodor Dániel Jobbágy András Szaniszló Albert Szentmártoni Sándor Székely György Vargyasi András kettős [...]
13. II. Felolvasó ülés (18. oldal)
[...] tordai igaz­gató próbál szerencsét Thordai Szaniszló Zsigmond elbeszélése hitfelekezete bujdosásáról nem [...] nemzetébe erőt önteni Aranyosrákosi Székely Sándor a későbbi püspök ez az [...]
14. Tartalom (589. oldal)
[...] Ulár Pál 499 40 Boros Sándor 501 41 Dr Nyiredy Géza [...] 8 Í Márton 533 52 Szaniszló István 533 53 Roscius Acatius [...]
15. II. rész: A piaci iskola (177. oldal)
[...] menekültek Er­délyből így pl Tordai Szaniszló Zsigmond papjával Szent­­iváni Bartók Jánossal [...] és Szabolcsmegyébe Mándokra ahol Károlyi Sándor nejével Barkóczi Krisztinával voltak val­lási [...]
16. III. rész: A magyar-utcai iskola (257. oldal)
[...] 70 dr szept 3 án Szaniszló Zsigmondtól Tordáról és Aranyos­székről 331 [...] Kata szamosfalvi malmából 100 Ké­­nosi Sándor Gergely 100 Kun István 100 [...]