Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története (1568-1900) 2. (Kolozsvár, 1935)

Tartalom

589 Oldal 31. Aranyos-Rákosi Székely S. 475 32. Brassai Sámuel...................482 33. Aranyos-Rákosi Székely M. 486 34. Dr. Berde Áron..................490 35. Kovácsi Antal......................492 36. Nagy Lajos . ......................494 Oldal 37. Benczédi Gergely .... 495 38. Kovács János.....................498 39. Ulár Pál............................. 499 40. Boros Sándor.....................501 41. Dr. Nyiredy Géza . . 503 X. Rész: Tanárok. 1. Basilius István ...... 506 2. Glirius ..............................507 3. Theobald..........................508 4. Laskovius János...............508 5. Neotytus Péter...................508 6. Franken Keresztély .... 510 7. Tóbiás.............................511 8. Spangenberg Everardus • • 512 9. Dipsei Mátyás......................512 10. Fischer Simon ..................512 11. Deidrich György..................513 12. Broser János..........................514 13. Cromer András..................515 14. Gischner Ádám...................515 15. Ifj. Varsolczi János ... 516 16. Makai István......................516 17. Járai Sámuel......................516 18. Rákosi Nagy Boldizsár • . 517 19. Márton.................................517 20. Nicolaus..................• ■ 517 21. Tordai János ...................517 22. Solymosi Boldizsár .... 518 23. Bikfalvi Imre......................518 24. Csanádi Pál..........................519 25. Bonyhai György..................519 26. Bohemus János ... .519 27. Radecius Mihály .... 520 28 Dálnoki Nagy János . . . 520 29. Dálnoki Nagy Lőrinc . . . 520 30. Árkosi Géléi Benedek . . 520 31- Kilyéni György...................52'» 32. Hoffmann Timothejs . . . 525 33. Járai János..........................525 34. Árkosi Tegző Benedek . . 526 Oldil 35. Pauli (Stennarius) István . 527 36. Enyedi (Pellionis) János . 527 37. Árkosi Ferenc ...... 527 38. Coblanyiczky János . . . 527 39. Lakovius András..............528 40. Rázmán Ádám Péter . . . 528 41. Bölöni Bedő Pál..............529 42. Ifj. Dálnoki János .... 529 43 Bölöni Benkő Sámuel . . 529 44 Almási Gergely Mihály . . 530 45. Guzovius Hieronymus . . 530 46. Linczeg Ferenc...............531 47. Régeni Mihály..................531 48. Hévízi Mihály.....................532 49. Dombói Osvát János • ■ ■ 532 50. Esserus Henrik.....................533 51. Koloz8Í Márton..................533 52. Szaniszló István..................533 53. Roscius Acatius Frigyes . 534 54. Várfalvi Pálfi Zsigmond . 534 55. Szent-Mihályfalvi Dávid . . 536 56. Keresztúri Sámuel .... 536 57. Vissovatius András .... 537 58. Gejza János.........................538 59. Pálfi Benjámin..................530 60. Fejérvári Sámuel..................539 61- Nagy György.....................540 62. Gejza József.........................540 63. Csíkfalvi Márkos György • 542 64. Csókfalvi Nagy Zsigmond • 543 65. Fűzi János.........................544 66. Sylvester György..................545 67. Szabó Sámuel • • 548 68. Kriza János......................548

Next

/
Oldalképek
Tartalom