2. oldal, 29 találat (0,160 másodperc)

Találatok

21. 1906-05-19 / 21. szám
[...] szatmári püspökké dr Jordán Károly szaniszlói apácplebánost nevezi ki Az erre [...] a csomaközi anya­könyvi kerületbe Nyisztor Sándort anyakönvveze­tővé nevezte ki Lelkész választások [...] iparos ma tartja esküvőjét Keresztesi Sándor polgártársunk kedves leányával Emmával Emlékeztető [...]
22. 1905-03-18 / 12. szám
[...] Gr arai Ilus és Szőke Sándor a tehető legsikerültebben adták a [...] tekintetbe Megmutatta ez estén Szőke Sándor hogy megérdemli azt a mély [...] vélyesi földek bérbeadása tárgyában Bagaméri Sándor és társai volt rendőrök régi [...] leányával Rozikával Eljegyzés Szilágyi Gyurka szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...]
23. 1908-01-19 / 3. szám
[...] ünnepek alatt történt hogy Eötvös Sándor cs és kir kamarás főhadnagy [...] kinyomoznia hogy a tettes Bríkinszky Szaniszló galíciai csavargó cipészsegéd akit letartóztatott [...]
24. 1901-11-16 / 46. szám
[...] Szatmáron Bossin József s Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Fitos Fe renez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerósz uraknál
25. 1907-09-21 / 38. szám
[...] Aljegyzői kinevezés Az igazságügymi­niszter Bretán Sándor halmi i kir járásbirókági joggyakornokot [...] fő­ispán Serényi Jenő jegyzősegédet a szaniszlói kerü­letbe korlátolt hatáskörrel anyakönyvvezető helyettessé [...] alkalma a könnyű pénzszerzésre Anderkó Sándor vetési gazdál­kodó kedden estefelé bejött [...]
26. 1901-10-12 / 41. szám
[...] lett sziliházunk színészeink megérkeztek Csóka Sándor színigazgató a leg­jobb reményekkel meg [...] d H Ű Esküvő Kávássy Sándor szinérváraljai takarékpénztári igazgató a napokban [...] nevezte ki Nántüre Érni János szaniszlói segédlelkészt Gróf Hugonnai fő­ispánunk Kerekes [...]
27. 1901-11-09 / 45. szám
[...] Szatmáron Bossin József s Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Fitos Fe renoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Nelkülözheletlen [...]
28. 1903-05-02 / 18. szám
[...] intéző bizottságot mely­nek tagjai Domahidy Sándor Kiss Zsigmond ezredes Keude Zsigmond [...] tanítói nyugdíjintézetbe felvette Jászay Ist­ván szaniszlói ev ref tanító 800 korona [...]
29. 1905-04-01 / 14. szám
[...] át Verbovszky helyére pedig a szaniszlói állomás főnöke König Sándor helyeztetett át Anyakönyvvezetöi kinevezés A [...]

 

  • 1
  • 2