2. oldal, 29 találat (0,062 másodperc)

Találatok

21. 1907-05-11 / 19. szám
[...] ezredünk pótkeret zászlóalj parancsnokát Varjú Sándor százados évek hosszú során át [...] állomásra helyezve Lelkész meghívás Széles Sándor nagy palli ev ref lelkészt [...] én tartott ülésében Dr Szűcs Sándor ügy­védet főjegyzőnek választotta meg Eljegyzés [...] Gizivel Jubileum Láng György dr szaniszlói körorvos a napokban ünnepelte meg [...]
22. 1903-01-24 / 4. szám
[...] alelnökhöz utasija Anyakönyvi kinevezés A szaniszlói anya­könyvi kerületbe Mangu Dezső s [...] liázszentelési ünnepély Jelenvoltak Dr Antal Sándor és neje Dr Wallon Gyula [...] Dr Némethy József dr Szűcs Sándor Szűcs Lajos Bartha Kálmán dr [...] tornaórákat Eljegyzések Berenczei ésjárdánházi Ko­vács Sándor nagybányai szolgabiró eljegyezte kiripi ós [...]
23. 1901-11-09 / 45. szám
[...] Szatmáron Bossin József s Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Fitos Fe renoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Nelkülözheletlen [...]
24. 1906-09-08 / 36. szám
[...] Mihály zsarolyáni oki tanitót Pusztadaróezra Sándor Józsefet Mándra Szabó Józsefet Mutolcsra [...] Borús Józsefné leányának Jolánkának Fried Sándor rákospalotai gyógyszerész e hó 4 [...] Sámuol földbirtokos leányával Saroltával Benzsay Sándor fiumei máv raktárnok e hó [...] Nagykároly Kemény Kál­mán uradalmi intéző Szaniszló Madák Mihály iparos Nagykároly dr [...]
25. 1907-09-21 / 38. szám
[...] Aljegyzői kinevezés Az igazságügymi­niszter Bretán Sándor halmi i kir járásbirókági joggyakornokot [...] fő­ispán Serényi Jenő jegyzősegédet a szaniszlói kerü­letbe korlátolt hatáskörrel anyakönyvvezető helyettessé [...] alkalma a könnyű pénzszerzésre Anderkó Sándor vetési gazdál­kodó kedden estefelé bejött [...]
26. 1905-03-18 / 12. szám
[...] Gr arai Ilus és Szőke Sándor a tehető legsikerültebben adták a [...] tekintetbe Megmutatta ez estén Szőke Sándor hogy megérdemli azt a mély [...] vélyesi földek bérbeadása tárgyában Bagaméri Sándor és társai volt rendőrök régi [...] leányával Rozikával Eljegyzés Szilágyi Gyurka szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...]
27. 1901-10-12 / 41. szám
[...] lett sziliházunk színészeink megérkeztek Csóka Sándor színigazgató a leg­jobb reményekkel meg [...] d H Ű Esküvő Kávássy Sándor szinérváraljai takarékpénztári igazgató a napokban [...] nevezte ki Nántüre Érni János szaniszlói segédlelkészt Gróf Hugonnai fő­ispánunk Kerekes [...]
28. 1903-05-02 / 18. szám
[...] intéző bizottságot mely­nek tagjai Domahidy Sándor Kiss Zsigmond ezredes Keude Zsigmond [...] tanítói nyugdíjintézetbe felvette Jászay Ist­ván szaniszlói ev ref tanító 800 korona [...]
29. 1905-04-01 / 14. szám
[...] át Verbovszky helyére pedig a szaniszlói állomás főnöke König Sándor helyeztetett át Anyakönyvvezetöi kinevezés A [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind