3. oldal, 186 találat (0,193 másodperc)

Találatok

41. 1903-11-12 / 91. szám
[...] elsőrendű magyar művészek sorakoznak Bihari Sándor Fényes Adolf Ferenczy Károly Ké [...] V Magyar Mannheimer Gusztáv Nagy Sándor Radoné Hirsch Nelli Ezenkívül számos [...] Somlyó Ér Mihályfa va Piskolt Szaniszló Fábiánbáza N Ecsed M Szalka [...]
42. 1903-11-15 / 92. szám
[...] valamint a kerület áltál Krémer Sándorral kötött szerződést elfogadásra ajánlotta a [...] elismerését tudassa Vissza Amerikából A Szaniszlóról Amerikáha kivándorlottak kezdenek visszaszállin­gózni eddig [...] Kóczi Mária Spiegel Margit Jakab Sándor M eghaltak Lovas János róni [...] Jó­zsef és Kallós Mária Gebődi Sándor és Popu Mária II ázasságot [...]
43. 1903-11-29 / 96. szám
[...] Rusz Mária Orosz Mihály Morgen Sándor Mayer Károly Gacsályi Irma Szilágyi [...] izraelita 6 éves vörheny Braun Sán­dor izraelita 2 éves vörheny Neufeld [...] 1 tanyán a nagy károlyiban Szaniszlón 1 Vállajon 2 ta­nyán Magyarország [...] Losonczy Giziké Un­ger Ibolyka Fogarasy Sándor es József Fejes János Radlinszky [...]
44. 1903-12-24 / 103. szám
[...] Nagybánya Hirip Majtis Füipösdarócz Nyirmedgyes Szaniszló és Vállaj község terü­letén uralkodnak [...] évi október 14 én Bakos Sándor kőmüveslegényt Lázin Eszti cselédleány vitriollal [...] szövetségben való összefoglalását czólozza a Sándor Pál el­nöklete alatt álló végrehajtó [...]
45. 1904-02-04 / 9. szám
[...] Weisz Lajos Mátészalka Már kusz Sándor 10 10 koronát Stein berger [...] volt a műsornak ifj Szentiványi Sándor monolog elő­adása a Bányaszerencsétlenség A [...] Lénárd Istvánná özv Józsios Lászlóné Szaniszló Joó Juliánná Bodnár Erzsiké Schleicher [...] Majos Károlynó 10 kor Doma­hidy Sándor 5 kor Vajay Károly 5 [...]
46. 1904-03-31 / 25. szám
[...] vagy utánvéttel küldi Scheffer D Sándor Budapest Vili Bézeréd utc a [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
47. 1904-05-12 / 38. szám
[...] hatóságnál 1904 márczius 8 Kuezly Sándor kir albiró Klimatikus gyógyfürdő Hidegvizgyógyintézet [...] Sz Somlyó Ér Mibályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
48. 1904-06-09 / 46. szám
[...] és az épí­tési vállalkozóra Eogarasi Sándor mér­nökre Beszédet mondottak gróf Tele [...] közreműködéssel is meg­bízta topábbá a szaniszlói kerületbe Májercsik Sándor oki jegyzőt a gé resibe [...]
49. 1904-07-03 / 53. szám
[...] józefházai Berinde Amrus kányaházai Papp Sándor berenczei lelkész Brebán Sán­dor nagybányai helyettes lelkész Bálinth Gergely [...] alkalommal elhatározta hogy 7 Nyiry Sándor honvédelmi minisztert valóságos belső titkos [...] körtvélyesi birtok bérlete Földvári Farkas szaniszlói lakos ki­bérelte a város tulajdonát [...] adta át Elitéit párbajozók Becsek Sán­dor és Csilláry Andor Nagy Károlyi [...]
50. 1904-07-28 / 60. szám
[...] SZAMOS 3 ik oldal Krémer Sándor színtársulata múlt hó 21 ón [...] István dr Fekete Gyula Fogarassy Sándor dr Hrehus Viktor Illy Gusztáv [...] Tunyog Alsófernezely Kisbáuya Oláhkékes Mérk Szaniszló Batizvas vári Egri Kiskolcs Krassó [...] Száj és körömfájás Szatmár Madarász Szaniszló Veresmart VIDÉK Főispáni látogatás Nagy [...]
51. 1904-08-25 / 68. szám
[...] fogadására épült raktár he­lyiséget Fogarassy Sándor mérnök tervezte nagy szakértelemmel és [...] rak­tár helyiségeit alaposan megszemlél­ték Dornahidy Sándor vezérigazgató üdvözölte a megjelenteket és [...] Endemann bányagondnok dr Ha czewski Szaniszló és Kazimir Sysák Eduárd jött [...] tiszt viselőit Éljenek soká Dornahidy Sán­dor vezérigazgató és Teitelbaum Hermann ügyvezető [...]
52. 1904-09-01 / 70. szám
[...] a maga bér­lőjét Földvári Farkas szaniszlói lakos bérelte ki ugyanis elsőnek [...] amikor is a bérle­ményre Weisz Sándor pusztalaki és Schwarcz Mór adtak [...] Schönpflug László kard 4 Benedek Sándor Debreczeni Sándor kard 5 N Szabó Albert [...] kard 9 Móricz István Debreczeni Sán­dor tőr 10 Benedek Sándor Ko­váts László kard Csendőrségi szolgálat [...]
53. 1904-11-13 / 91. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mibályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágoston Mátészalka Al­mer [...]
54. 1904-11-20 / 93. szám
[...] ös merteti Továbbá tudatja Krérner Sándor szatmári programmjál mely valóban élvezetes [...] beszéljenek az ő sorai Krémer Sándor tekintve Szat niíír és Eperjes [...] e t e rd y Sándor a vidéki színészet általáno­san elismert [...] Bódy László oki jegyzőt a szaniszlói anya­könyvi kerületben anyakönyvi helyet­tessé nevezte [...]
55. 1904-12-04 / 97. szám
[...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágoston Mátészalka Ál [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
56. 1904-12-15 / 100. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szaíka [...] Központi vámhi­vatal Továbbá Unger Ulmann Sándor és Bossin József urak gyógy­szertárában [...]
57. 1905-01-05 / 2. szám
[...] Tordai Imre és dr Miskolczy Sándor a felsőbányá­iban Baumerth Károly Dióshalmon [...] Weisz Jenő Fekete falun Kováts Sándor Misztótfalun Szimon Béla és Fülöp [...] Ignácz uj a gencsiben Elekes Sán­dor uj Néma Lajos Srádi Márton [...] és Szepáher Ferencz uj a szaniszlóiban Szakáll János uj id Kovács [...]
58. 1905-02-02 / 10. szám
[...] án életének 66 ik évé­ben Szaniszlón elhunyt Ekker Károly nagykárolyi polgár [...] ja­nuár hó 25 napján Mihájlovies Sándor kir bir végrehajtó i 46 [...] jau hó 30 napján Mihájlovies Sándor kir bir végrehajtó mmmmmmmmammammmmmm A [...]
59. 1905-04-23 / 33. szám
[...] Korpótlék engedélyezés Szkra batovics Endre szaniszlói rk tanító korpótléba 1905 január [...] tanítónő helyettesíti Fizetés rendezés Viski Sándor ilki ev ref tanító törzsfizetését [...]
60. 1905-05-07 / 37. szám
[...] 90736 Leó 91911 Nándor 8346 Sándor 23115 Dünn 91939 Gábriel 59435 [...] 106193 Lorene 34093 Norbert 3359 Szaniszló 600 S 1 I y [...]