Szamos, 1904. december (36. évfolyam, 96-103. szám)

1904-12-04 / 97. szám

6-ik oldal SZAMOS 97. szám Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak EGGER mellpastillái az étvágyat nem rontják és kitűnő Íznek Doboza I korona és 2 korona. Próbadoboz 50 fi. Fö és szétküldési raktár : „NÁDOR“ GYÓGYSZERTÁR Budapest, VI.. Váczi-körut 17. sz. Kapható: Szatmárnémeti: Bossin József, Horváth József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Rohrlich Sámuel, , Unger Ullman Sándor. Csenger: Katona Ágoston, Mátészalka: Ál- n.er Béla Nagy-Bánya: Ember Elek, Vass Lajos gyógyszertárakban. 1 Éljen ! Egger mellpasztilla csakhamar meggyógyított SfiSfiXSfiXSfiXXSfiXKSfiXSSSSKSfiXSCKK Gyomorbajban szenvedők figyelmébe. Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táptólfeoaAs miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich luherí-féle güigszíbsí- gs vértisztiíó gyógyfübopt, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut, gyeraorgürcs, gyomorfájás, nehéz esnész tés és einyálkásodás ellen. Ezen gyógyüfbor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készitve es bár nem hajtószer, erő­síti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésüknél elnyomják. Nejmulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fajfájás, fal- böfögés, gvoíKcrhév. szelek, émelygés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány­szor! bevétel után eltünek. Székrekedés és annak következményei: szorongalás véríőciulás a mai , láp- es verő ízérben (Hamorroidsi'enden) bélgörcs, szívdobogás, álmatlanság gyors,-n hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészhetetlenségei, serkenti ae emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A soványság, sápadt arczszin, yérszegénység, erőhanyallás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság iankarltság. lehangoitság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyltja a fent mondottakat. A gyógyfübor 3 koronás, 4 koronás üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban : Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd. K.-Darócz, Szakasz, Csenger, K .-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Siiárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Cs h, Szamos-Újvár, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Újlak, N.-Szőllős, Huszt, Visk, Técső, Traczköz, F. Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól! Tessék. Olimch Hubertféle győgyfübort kérni! Fleischer és Társa P gépgyára és vasöntödéje Kassán, Vám-uteia 11. Ajánl|a a t. gazdaközönségnek a legújabb tapasztalatok szemmeltartásáva ezélszerüen és gondosan gyártott jóhirnevü gépeit, nevezetesen: Szecskavágókat, . kézi- vagy járgány hajtásra. Ré- pavagókat és tengeri morzso­\ lókat, olajsajtókat és olajmag- Á 1 pörkölöket őrlő és daráló mai- malmokat Progress tisztitó * ­-Vt.'-'váaS-- gépeket, lisztosztályozó hen- ._J gereket és teljes malomberen dezéseket, továbbá mindennemű szivattyúkat, gőzgépeket és gőzkazánokat továbbá olaj- és szeszgyár-beren­dezéseket. Gépeink, eszközeink és egyéb gyártmányainkat készletben tartjuk gyárunkban. Gazdasági gépeink képes, valamint öntödénk gyártmányai árjegyzékét kívánatra ingyen és bérmentve küldjük. ««gggttKitantinnnnreHgai Első leány­kiházasitási egylet m. sí. gyermek és életbiztosító • intézet szatmári főúgynókséga (Kazinczi-u*cza 6. sz.) (Alapittatott 1863-ban) keres ügynököket úgy helyben, mint vidéken, igen kedvező feltételek mellett. Havonta 2—300 kor. mellékké­keresethez juthatnak agilis vi­déki anyaköny vvezetök, taní­tók és kereskedők. Az intézet az ember életére az összes szokásban levő módo­zatok szerint vállal el élet és kiházitási biztosításokat a legol­csóbb díjtételek, és előnyös felté­telek mellett. A biztosításban jártasok előny­ben részesülnek. Gyógy-cognac. Kezesség mellett, tiszti borból párolt. Állandó vegyi ellen­őrzés alatt. CÁMIS és STOCK pároló telepe, Tries t-B a r c o 1 a. I* Vi palack 5 kor., Va palack 2.60 kor. Kapható minden jobb ízt: üzletben.----: •V tAMtHVUtHtUt»- • Kerestetik egy mozgékony, reprezentáló helyi képviselő a Johann Raida troppaui jj (cs. és kir. udvari szállító) cs. és kir. priv. rum, lipueur és gyümölcs szirup gyára mzz részére. — ................................. fi—HWilllltii Ilii............ ZI LZER JOHANNA 30 éven át kitű­nőnek bizonyult közkedvelt arckenőcse eltávolít minden­nemű szépséghi­bát nevezetesen: szeplőt, májfol­tokat szemölcsö­ket az orr és kéz vörösségét s az arcznak késő korig egészséges ró­zsás szint kölcsönöz. Ára 1 nagy tégely K 2'40, 1 kis tégely K 1.20, a hozzá való szappan 1 drb 60 fil­lér. Szétküldések a világ minden tá­jéka felé utánvéttel. Valódi minőség­ben kapható Zilzer Herminá-nál Akáczfa-utcza 54., Bartók László drogueriájában Szatmár, Deák­téren. |

Next

/
Oldalképek
Tartalom