9 találat (0,363 másodperc)

Találatok

1. 1993-04-01 / 4. szám
MÚLTUNK TÖRTÉNELMÜNK IFJ HORTHY ISTVÁN SZOLGÁLATÁBAN 3 Farkas György a [...] részlegvezetője öt esztendeig élt Horthy István közvetlen környezetében mint inas illetve [...] szavajárása Soha nem utasított a kérése azonban parancs volt Ön mint [...] tisztele­tét tenni az elnök úrnál Ist­ván volt ugyanis a klub el­nöke [...]
2. 1975-04-26 / 9. szám
[...] Bojár Sándor felvételei Hallgatom Szabó István­nak a Kossuth díjas terme­lőszövetkezeti elnöknek [...] választókerület küldte az országgyűlésbe Szabó Ist­ván a vita során a társada­lombiztosításról [...] A törvénytervezet szövege fi­gyelmeztet Szabó István á dolgozók szót használja kifejezve [...] ott felszólaló 14 képviselő indítványa kéré­se figyelmeztetése jelentő­sen módosította a törvény [...]
3. 1978-02-11 / 3. szám
[...] illusztrálva 90 Ft Győrffy György István király és műve 510 oldal [...] hínárban cí­műeket Utánnyomásban várható Fekete István Téli berek ára 19 Ft [...] fordult a ma­gyar sakkszövetséghez s kérése nyomán öhringenbe uta­zott Barcza Gedeon [...]
4. 1979-02-10 / 3. szám
[...] korát A kézirat az államalapító István király kora felé közeledve hirtelen [...] művészetében ava­tott férfiúnak üdvözletét meg kérése teljesedé­sét jelenti A kézirat rejtélyei [...]
5. 1973-11-10 / 23. szám
[...] a népnek az lenne a kérése írták hogy jöhes­senek egyszer már [...] utána a másik Apám Kóka István asztalos is följött a többi [...]
6. 1973-03-31 / 7. szám
Szül ettek Bekopogtam a fővárosi István Kórház személyzeti vezetőjéhez és kérdeztem [...] dolog az sem hangzik szövetkezetek ké­rése jó fizetség megbecsülés öröm jár [...]
7. 1974-10-12 / 21. szám
[...] dollár SírkQállitásra célszerű előzetes ajánlat kérése az IKKA szervezetnél amely tartalmazza [...] 808 HONFITÁRSAINKAT KERESSÜK f JANKA István JANKA 18 TVAN született 1939 [...]
8. 1971-09-18 / 19. szám
[...] telepedett le Keresi Tiszaföldvárról unokabátyja István akinek 1968 ban írt utol­jára [...] Is Ha lottl anyakönyvi kivonat kérése esetén az elhalálozott személy családi [...]
9. 1961-07-15 / 14. szám
[...] megírta Az ilyen útle­véllel vízum kérése és meg­adása után lehet Magyaror­szágra [...] 1284 108 Street volt BARCZA ISTVÁNT született 1932 december 1 én [...]