125 találat (0,370 másodperc)

Találatok

1. (284. oldal)
[...] Horwathy és általa carnalis testvéreinek Szaniszlónak és Péternek meg örököseiknek adomá­nyozta [...] meg határosok jelenlétében iktatni akarták Szaniszló birtokré­szeit Istvánnak és carnalis testvéreinek [...] János aki Horvath y i Sandor leánya Erzsébettől szárma­zik bemutatott két [...] Balázsnak és Jánosnak Bá­lint fia Szaniszló és Sandor fia Dénes ottani nemesek meg [...]
2. Az ősi székesház, a nagykárolyi várkastély (43. oldal)
[...] hadainak élére Méltóságos Generális Károlyi Sándor urat eleikbe rendelte és instal­lálta Szaniszló Zsigmond egykorú naplója ezt így [...] authoritate tek nagys Generalmarchal Károlyi Sándor uramat ő nagyságát 1 Az [...] vadász kirándu­lásra szakított időt Károlyi Sándorral s az udvar egy részével a közeli Szaniszló helységbe rándult nagyobb konyhakészletet s [...]
3. (246. oldal)
[...] fia Péter nádori ember és Szaniszló testvér presbiter konvent i kiküldött kallói Demeter fiai János és Szaniszló alpereseket Kallón jankaházai de Jankahaza [...] mandátumban fel­sorolt nádori emberek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...] idézésre felsorolt nádori em­berek rohodi Sándor fia János rohodi György péterházai [...]
4. (339. oldal)
[...] birtokra a néhai Bálint fia Szaniszló birtokrészére mentek amelyet Sza­niszló magtalan halála címén a király [...] másik Horwathy ból való István­nak Szaniszlónak és Péternek adományozott ahol összehíván [...] nobilis domine Elyzabeth vocate filie Sandor fuisset extradata que videlicet portio [...] Dyonisii et Ladislai fihorum predicti Sandor per eosdem Dyonisium atque Ladislaum [...]
5. (132. oldal)
[...] Visegrád U a bizonyítja hogy szaniszlói de Zanizlov György fiának Mihálynak [...] vádat a meg­holt gyóntatója Mihály szaniszlói pap azonban azt vallotta hogy [...] azt hogy meggyilkolták volna majd Sándor petri i nemes szabolcsi szolgabíró [...] Kalló és Semjén közt amikor Szaniszló felé tartott a bátori nemesek [...]
6. (254. oldal)
[...] Simon kisecsedi ispán Nagy János szaniszlói ispán c Nagykárolyi uradalmi erdészeti [...] Németh Ferencz jágersegéd Jux András szaniszlói revierjáger Jaeger Lipót vállaji revierjáger [...] Szabó Pál pálinka manipulans Praznovszki Sándor encsencsi ispán
7. (263. oldal)
[...] előtt Horwathy i Bálint fia Szaniszló necessitatibus ipsorum ad presens non [...] is oly módon hogy ezt Szaniszló sok éven belül nem válthatja [...] fejében kötelesek a zálogot visszaadni Szaniszló e földekért más birtoká­ból kárpótolja [...] a megállapodásukat amelynek értelmében Kezegh Sándornak és fiának Mihálynak a Szabolcs [...]
8. (35. oldal)
[...] helyette­seihez Dolha i János fia Szaniszló uterinus tesvérei György és Bogdán [...] megyei Komlós nevű birtoka valamint Szaniszló György és Bogdán Sarkad más [...] atyja Ugrin meg testvérei János Sándor Imre és István a panaszos Szaniszlót Györgyöt és Bogdan t igyekeznek [...]
9. (304. oldal)
[...] konvent­hez Iktassák be Vrmezew i Szaniszló fiát Miklóst és fiait Pétert [...] Thin­pus t és Györgyöt valamint Szaniszló fiát Szaniszlót és István fiát Miklóst a [...] meg őket Kijelölt királyi embe­rek Sándor de Lipse Gregorius de eadem [...]
11. (33. oldal)
[...] A váradi káptalan bizonyítja hogy szaniszlói György fia Mihály létai Leta [...] példányról Anj Okmt VI 417 szaniszlói György I Mihály János felesége [...] de Takus Bereg megye Ger­gely Sándor fia János és keresi de [...]
12. (482. oldal)
[...] Zala várm Gyermekeik a DÉNES Sándor István T T r ikrek [...] család első ismert őse HOSSZÚMEZEY Szaniszló az ungh­vármegyei a Turul XI [...] faluk kenézséget Fiának JÁNosnak fiai SZA­NISZLÓ JÁNOS PÉTER GYÖRGY és BOGDÁN [...]
13. (72. oldal)
[...] Szent Katalin oltára rectorának jelenlétében Szaniszló Ztanizo J birtokon megidézte böjtközép tizenötöd napjára ápr 10 szaniszlói de Zanizlou Mihály fiát Pétert [...] a következők részegei de Rezege Sándor fia Balázs részegei Pál fia [...]
14. Tanulmányok • II. • Pálffy Géza: Örök vesztesek vagy örök nyertesek? Felkelések a kora újkori Magyarországon és Erdélyben (297. oldal)
[...] 1608 őszi Bethlen főkapitánya Thurzó Szaniszló az 1622 nyári diétán lett [...] fegyveres ellensége volt Sőt Thurzó Szaniszló utódja sem lett más 1625 [...] szatmári béke kuruc aláírója Károlyi Sándor is hamaro­san 1712 ben császári [...] 70 52 Kovács Ágnes Károlyi Sándor Magyar História Életrajzok Bp 1988 [...]
15. (180. oldal)
[...] 34 98 108 120 Szalay Sándor 51 Szalber Jakab 90 Szaniszló Borbála lásd Lázár Dávidné Szaniszló család 42 43 Szattmáry Vilma [...]
16. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ (229. oldal)
[...] fia Pál Naprágyi D 69 Sándor András fia H 144 Hanvai [...] foesperes H 81 Sandrinus 1 Sándor Sánkfalva Gömör m később Sankovce [...] 09 Hős 1 Hős Katalin Szaniszló lánya H 243 Miklós János [...] Péter Domokos fia D 69 Szaniszló H 243 Sankovce 1 Sánkfalva [...]
17. (177. oldal)
[...] Péter országbíró a Bachka i Szaniszló fiai András és Péter által [...] és Zernyest birtokok felét amelyet Sandor Sander Antal brassói polgár adományul [...] Bathor i György fiát Jánost Szaniszló fiát István és János fiát [...]
18. Mutatók (585. oldal)
Név és tárgymutató 585 Sándor Sandur mgr avdi vdi emb [...] 718 Péter János f 588 Sandor San drin János Miklós és [...] Säniob 1 Szentjobb Sanisläu 1 Szaniszló Sänmihaiu 1 Szentmihálytelke Sännicoarä 1 [...] 65 66 79 221 681 Sándor Sándor a 681 Sándor Sándor I 681 Tamás György a [...]
19. (435. oldal)
[...] ki Dolha i János fia Szaniszló panaszát amely szerint Borsowa i [...] János nyolcadára megidézte Dolha i Szaniszló ellenében 1901 Ápr 22 Visegrád [...] unokáját Szentszalvátori Albertet továbbá Ellősi Sándor fiait mivel elfoglalták Bátmonostori László [...]
20. (542. oldal)
[...] 109 118 122 128 István Szaniszló fia 1427 1432 63 77 [...] 80 István János és Miklós Szaniszló fia István fiai 1462 212 [...] Belsewhassas erdő 313 Béltheki Balk Sándor fiai János és László 1431 [...]