123 találat (0,294 másodperc)

Találatok

1. 1929-12-16 / 288. szám
[...] csabai Bohn SC a kolozsvári Szaniszló csapata megy túrá­ra szintén Olaszországba [...] elnökségbe értesülésünk szerint beválasztják Paximade Sándort a váradi kereskedelmi és iparkamara [...]
2. 1930-04-26 / 93. szám
[...] aradi banktisztviselőt Budapestről jelentik Hülberg Szaniszló az aradi sikkasztó banktisztviselő ügyé­ben [...] felé Az autót Mo leszki Szaniszló 61 éves soffőr vezette azon [...] május 4 i Románia Jugoszlávia Sándor kupa mérkőzésre összeállítandó román válo­gatott [...]
3. 1930-07-03 / 148. szám
[...] A bcszenti lést P Bonc Szaniszló végezte azután a Székely Egye­temi [...] A székely egyesületek nevében Be­nedek Sándor v b t t búcsúztatta [...] Klebclsberg Kuno gróf kultuszminisztert Jeszenszky Sándor min tanácsos képviselte a külügyminisztérium [...] és Kolozsvár földjéből és Márky Sándor sirjáról Botrányba fulladt a bukaresti [...]
4. 1930-07-17 / 153. szám
[...] tanú kihallgatása után úgy Kramer Sándor mint Keleti Pé­ter igazgatókat továbbá [...] zsict Beáaysisüaiá isţtşzşfş iaisrnâţusaţ Qraoea Szaniszló u 13 az 1930 31 [...]
5. 1930-07-25 / 160. szám
[...] is érintette a nagy vihar Szaniszló ban a villám felgyújtott több [...] vizsgálat a két soffőr Szabó Sándor au­tóbuszvezető és Réti Béla luxus [...]
6. 1931-02-08 / 30. szám
[...] ország első ellenfele Olaszország leşz Szaniszló II rqiután megjárta a Sabaria [...] Magyarigen Csorna Endre Kolozsvár Katona Sándor Ko­lozsvár Ki emnitzky Aladárné Kolozsvár [...]
7. 1931-03-16 / 61. szám
[...] Kálmán Torna Ist­ván főtitkár Janiczky Sándor titkár ifj Rubleczky Miklós igazgató [...] Károly Tóth Gyula dr Vetzák Sándor dr Schusteriek Béla Virányi Jenő [...] Czéh Károly Hevele István Papp Sándor Rácz János A tisztikar megválasztása [...] A mű­sort dr Magyar Bálint szaniszlói róm kát plébános verseinek szavalásával [...]
8. 1931-07-27 / 168. szám
[...] állapotban levő fürdőkazán el­adó Hegedűs Sándor ucca 11 J ő karban [...] Dr Sebestyén ügy véd Nagy­várad Szaniszló u 18 gypompfetl könyv nyomda [...]
9. 1931-10-17 / 237. szám
[...] hogy a pesti csa­patban játszott Szaniszló is aki román állam polgár Tudomásunk szerint Szaniszló valóban játszott a KAC színeiben [...] 4 Költeményeiből felolvas Remé nyik Sándor 5 Énekel a monostoruti Ref [...] megelégedve a libret­tóval Meghalt Csizmazia Sándor Budapestről jelntik Csizmazia Sándor volt képviselő a volt függetlenségi [...]
10. 1932-10-21 / 242. szám
[...] jelentik A rendőrség letartóztatta Trabics Szaniszló ma­gánhivatalnokot akinek lakásán bélyeghamisí­tásra alkalmas [...] Vigszinház igazgatója Gál Gyula Góth Sán­dor Bárdos Artur és a Szinészszövetség [...]
11. 1932-11-22 / 269. szám
[...] ker Barátky Hungária Sárossy Ferenc­város Szaniszló Hungária Markos Bocs fkay Cseh [...] Délután négy órakor meglátogatta Vaida Sándor volt miniszterelnököt akinek a társaságában [...]
12. 1933-03-01 / 49. szám
[...] Elnök Balló Árpád pénztáros Papp Sándor titkár Piskótthy könyvtáros Anka Ferenc [...] Rudolf választmányi tagok Nagy Ernő Szaniszló József Papp Ferenc Mattak Gyula [...]
13. 1933-12-09 / 283. szám
[...] IKE Pap I Balló II Szaniszló I és II Lozsárdi Ridéli [...] 16 Testnevelési elő­adás 17 Bánky Sándor ifjúsági előadása 17 45 Idő [...]
14. 1934-08-29 / 195. szám
[...] meg Újpest gólját Jávor passzát Szaniszló Kocsis elé fejeli aki remek [...] I karban levő bérház eladó Sándor bizományos Cluj Calea Victoriei 13 [...] súlyos betegség miatt sürgSsen el­adó Sándor bizo­mányos Cluj Calea Victoriei T [...] 000 leit jövedelmező bér­ház eladó Sándor bizományos Calea Victoriei 13 I [...]
15. 1934-10-28 / 247. szám
[...] Futár árát Min­denki ismeri Nádas Sándor érdekes kritikai lapját a Pesti [...] Erdős Renée novellát ad Nádas Sándor Vizitben Bródy Sándor sírjánál cimen irt cikket stb [...] a meccsen a Kolozsvárról el­származott Szaniszló fogja irányítani KLASSZIKUS játékosokkal akarja [...]
16. 1934-12-15 / 288. szám
[...] László szobor valamint a nagyváradi Szaniszló szobor Az ő müve a [...] a tömegbe és egy Pap Sándor nevű la­kost súlyosan meg is [...]
17. 1935-01-28 / 22. szám
[...] Mándlts jazz zenekar műsora Orbán Sándor énekszámaival BECá 14 Rádiózenekar 16 [...] tagjaiból alakult zenekar 15 Bura Sándor és cigányzenekara 17 Hang lemezek [...] a szövetség tisz­teletbeli elnökévé választották SZANISZLO AZ AMTE BAN Szart iszló [...] mint játékos és tréner szere­pelni Szaniszló nemrég Kolozsváron tartóz­kodott szüleinél s [...]
18. 1935-01-30 / 23. szám
[...] Kós Dodó Mihalkó Gizi Tompa Sándor Tóth Elek Balázs Samu Kovács György Rajnai Sándor alakítják A MAGYAR SZÍNHÁZ HETI [...] 3 mp 5000 m 1 Sándor TC 10 p 29 8 [...] hogy szerződtetés tárgyalásoka folytatott volna Szaniszló Jánossal az Újpest kolozsvan származású [...]
19. 1935-02-02 / 26. szám
[...] híradás alapján nemrégen közöltük hogy Szaniszló János az Újpest játékosa az [...] legújabban az a helyzet hogy Szaniszló mégse Aradra megy hanem Kolozsvárra [...] hogy ne tettek volna lépéseket Szaniszló megszerzésére Ők is próbálkoztak de [...] dr Giur­giu Silviu dr Petrán Sándor Dineseu Joan Jula Aurel Mégis [...]
20. 1935-02-10 / 33. szám
[...] Anita üoos Karinthy Frigyes Hunyady Sándor Stella Adorján Márkus Laszío Szo [...] belehalt sérülésébe A törvényszék Fülöp Sándort négyévi a két Vincét 15 [...] bejelentette a magyar Labdarugószö­vetségnek hogy Szaniszló II Zoltán szer­ződtetett játékosa akinek [...] vagy belföldi egye­sülethez f A Szaníszló fivérek erdélyi orientáló­dásáról szóló hirek [...]