6. oldal, 294 találat (0,488 másodperc)

Találatok

101. 1941-05-21 / 115. szám
[...] KAC r ieprényi Yass Páll Szaniszló 11 Szilárd Szántai Reinhardt Brassai [...] ezredes dr Szentkirályi Sámuel Zudor Sándor igazga­tó Schaffer László Ehrlich Ernő [...] dr Kösller Arthur Leitersdorf er Sándor Elnök Zudor János Társelnökök P [...] Andrási Gyula Ügyvezető aldnökök Nagy Sándor Schuster Viktor Alelnökök Fábián István [...]
102. 1941-05-22 / 116. szám
[...] Seprényi Márton Vass Kalló Pál Szaniszló Losoncz Fábián Szi­lárd Reinhardt Palocsay [...] ré­széről Kemény alezredes és Rácz Sándor le­vente főoktató hogy a szombat [...] Seprényi Bereczki Már­ton Vass Pál Szaniszló II Losonc Fá­bián Szilárd Reinhardt [...] kísérője Hoksári Balázs akadályoztatása esetén Sza­niszló János az ifjúsági csapat kísérője [...]
103. 1941-05-28 / 121. szám
[...] Somodi István Horváth György Orbán Sándor dr Ungváry Antal és Molnár [...] NAC Demcny NAC Juhász NAC Szaniszló KAC Ko­flz ebeiéit Stadionban tartják [...] Fekete Károly Nagyvárad Intézőbizottság Petrovits Sándor Berényi László dr Gergely Ferenc Szél Ferenc Vargha Jenő Farkas Sándor dr Gobody rendőrfelügyelő Nagyvárad Kovács [...]
104. 1941-06-03 / 125. szám
[...] KAC Seprényi Kovács Vass Pád Szaniszló II Szántai Szilárd Rozgonyi Lukács [...] verseny után Rátz KMSC és Sándor BMTE valamint Lusztig II KMSC [...]
105. 1941-06-09 / 130. szám
[...] a közgyűlésen kisbaczo ni Benedek Sándor műszaki tanácsos mü helyfőnök üdvözölte [...] Jó zsef Stanicka Dezső Szakács Sándor Or­szágos kiküldöttek Dévai Vilmos Ko­tzian [...] Seprényi Szerémy Vass Pál j Szaniszló II Csákány Szilárd Szántay Lukács [...] vezetéshez a KAC mikor is Szaniszló szabadrúgását lökés a saját kapujának [...]
106. 1941-06-23 / 141. szám
[...] KAC Seprényi Szerémy Vass Páll Szaniszló Csákány Szilárd Szántai Lu­kács Reinhardt [...] Az első fél­idő 15 percében Szaniszló II kézzel érintette a labdái [...] Időjelzés vízállásjelentés 13 30 Heinemann Sándor tánczenekara 14 30 Hirek 14 [...]
107. 1941-06-24 / 142. szám
[...] igazolt ezek a következők Anderko Sándor Szatmár Kupcso István Nagyvárad Adorján [...] tagokat valamint Kovács Béla és Szaniszló János edzőket A KAC a [...] Az elnök bejelentése után Böszörményi Sándor dr ügyvezető igazgató előterjesz­tette jelentését [...] egyhangúlag elfogadta s utána Lakatos Sándor dr a Marosvásárhelyi Gyáripa­rosok és [...]
108. 1941-06-28 / 146. szám
[...] A rendezőség a találkozás időpontját Sándor Imre püspöki helytartó óhaja szerint [...] HÓNAPRA ELTILTOTTÁK A JÁ­TÉKTÓL BÍRÓ SÁNDORT Mint ismeretes Biró Sándor a BSzKRT vá ogatott balhát­védje [...] sikert aratott Ugyancsak köszönetét mondott Szaniszló Já­nos edzőnek is akinek munkája [...] leveleket majd ezután Kovács és Szaniszló edzőknek adta át a szót [...]
109. 1941-06-30 / 147. szám
[...] A vá­lasztások előkészítésére dr Nagy Sándor elnökletével jelölő bizottságot küldtek ki [...] Brutsi László dr Gyalo kay Sándor és dr Kiss Mór Elnök [...] Augusztich Ferenc Nagy György és Szaniszló János Számvizsgáló bizottsági tagok lettek [...] Repka József Ügyészek dr Bagossy Sándor dr Csapó Sándor Labdarugósza kosztáíly vezető Jeniy Rudolf [...]
110. 1941-07-05 / 152. szám
[...] mármegye Tarczynski Kázroér Nagyká­roly Oláh Sándor Nagybánya Zonda István Szilágymegye Bányai Sándor Szolnokéi obokamegye Farczády Sándor Besztercenaszódmégye Némethy József Marostordamegye Albert [...] Honvédmüsor 18 A kastély Márai Sándor előadása 18 25 liszt Tasso [...] KAC Seprényi Regdom Vass Pál Szaniszló IT Csákány Szilárd Szántai Ma [...]
111. 1941-07-07 / 153. szám
[...] KAC Seprényi Regdon Vass Pál Szaniszló II Csákány Szilárd Szántai Lukács [...] a KAC csapatából Seprényi Vass Szaniszló II és Csákány NAC Szeged [...] 100 m férfi hát Anti Sándor KAC 1 25 8 2 [...] ifjúsági fiú hát 1 Anti Sándor KAC 45 8 2 Daboczi [...]
112. 1941-07-15 / 160. szám
[...] Károly Berki Péter Albert Jó­zsef Szaniszló Kálmán Simon Pál fel­ügyelőbizottsági póttag [...] póttagok Kecskeméti Lajos és Telegdi Sándor let­tek munkálatokat jutányosán vállal Lőrinczi [...]
113. 1941-07-28 / 171. szám
[...] m if­júsági hát 1 Anti Sándor KAC 1 22 8 2 [...] a KAC A balösszekötőt játszó Szaniszló II nagy lövési küld kapura [...] jelentő gólt amikor Szilárd beadását Szaniszló 11 közelről a hálóba helyezi [...] dr Dó czy Ferenc Krebs Sándor és Komoróczv Ödön szerepelnek a [...]
114. 1941-08-14 / 186. szám
[...] István novelláját vala mint Weöres Sándor Kerékgyártó E emcr Bárány Tamás [...] EMLÉKMŰVET AVATNAK FEL A SZALMARMEGYEI SZANISZLÓ KÖZSÉGBEN Augusztus 20 án Szent [...] emlékművet avatnak tel a szatinármegyei Szaniszló községben Az avató beszédet József [...]
115. 1941-08-19 / 189. szám
[...] Géza Kerületi háznagy F égler Sándor Kerületi szövetségi kapitány h Szathmári Elek Raduch Jenő Kinizsi Sándor Kolozs­vár dr Debreceni Sándor Marosvásárhely Kerületi edzők Czinczéj István [...] szemtgyörgy Hoksári Balázs Kovács Béla Szaniszló János Kerületi orvosok dr Osváth [...] Vitéz nagy Tamás dr Báthy Sándor Kolo zsvár A Magyar Labdarugók [...]
116. 1941-08-26 / 194. szám
[...] tanácsos és dr I Karátson Sándor postatanácsos Aleluökök Táray Károly számvevőségi [...] Dönsz Gábor postatiszt Pénztáros Kovács Sándor főellenőr Felügyelőbizottsági tagok Barabás Lajos [...] szépszámú szurkoló sereg várta akiknek Szaniszló II csapatkapitány a következőképpen nyilatkozott [...]
117. 1941-08-30 / 198. szám
[...] Barna Penderi Turbéki KAC Seprényi Szaniszló II Vass Bokor Telegdy Páli [...] leghíresebb magyar jazz karmester Heinemann Sándor Az uj szín ház énekes [...]
118. 1941-09-02 / 200. szám
[...] a bup kőbányai dohánygyárhoz Löcsey Sándort Kovács Jenőt és Mihali Lászlót [...] Tamás Józse­fet és A agy Sándort m kir dohány­gyári szakaitisztekké a kolozsvári Ju­hász Sándort szakaltisztté a debreceni dohánygyárhoz Kiss Sándort Baranyi Imrét Kecán Pétert Kovács [...] csapa­tában három KAC játékos szerepel Szaniszló 11 a j obbháitvéd helyén [...]
119. 1941-09-09 / 205. szám
[...] csatárát ajánlotta a svédeknek BÍRÓ SÁNDOR válogatott ba hátvéd visz szakapta [...] a mérkőzés színhelyén I Seprényi Szaniszló II Vass Pál Te legdy [...] séssel érkeztek haza A mérkőzésről Szaniszló II a következőket mondotta Ilyen [...]
120. 1941-09-15 / 210. szám
[...] Szabadkai Jéger Pintér KAC Seprényi Szaniszló II Vass Páll Telegdy Bokor [...] fölé kül­dötte A 17 percben Szaniszló 11 bün­tetőjét Bonyhádi az ötösről [...] KAC kapuja elölt Pin­tér elfutott Szaniszló mellett beadása Szabadkai lábára szállott [...] vá­rosi kispályán a mérkőzést amelyet Sándor Elemér vezetett A mérkőzés nagyrészében [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind