12. oldal, 294 találat (0,490 másodperc)

Találatok

221. 1943-06-07 / 127. szám
[...] 63 9 m 2 Csánvi Sándor BEAC 61 20 m 3 [...] a két csapat KAC Plank Szaniszló Vass Páll Szántai Csákány Radnai [...] során a győztes csapatból fő­képpen Szaniszló Vass Páll Radrtai Tolnai és [...]
222. 1943-06-18 / 136. szám
[...] már a játék elején megsé­rült Szaniszló II majd később Páll Béla [...] Márton Pekri u Valcz Vende Sándor Klastrom u Veress György Eíő [...] Koncz István Hidelvei u Láposi Sándor Széchenyi tér Moldován József Szentgyörgy [...] u Pulver József Munkás u Sándor János Pata u Sandrocsek István [...]
223. 1943-07-08 / 151. szám
[...] Szilágyi Gábor 1 kovásznaii lncze Sándor zsibói és Heiszviger József ţasnadi [...] szaszregerm Szűcs Bálint oklándi Váss Sándor szamosujvári Nagy Péter II tasnádi [...] delte ki j KAC Vass Szaniszló II Páll Szántai i Bonyhádi [...] Som­fai Árpád Ferenczi Kálmán Nagy Sándor Kölesei Márton Fodor János Kiss [...]
224. 1943-07-10 / 153. szám
[...] játékosokat rendelte ki KAC Márki Szaniszló II Vass Szán­tai Farkas Radnai [...] Tor­da Balázs ügyvezető titkárt Tatay Sán­dor ny titkárt és dr Kiss [...] Kovács László Horváth László Kun Sándor Páll Bertalan Bálint Mária és [...] Zilahról Nagy Béla és Vig Sándor Zsi­dóról Opris Pál Désről Dalnoki [...]
225. 1943-07-21 / 162. szám
[...] hivatali gyakornokokat gazdasági hi­vatali segédtisztié Sándor József Bodnár Im­re Király Lajos [...] Preisner Ilona 6 zékelykereszturi és Szaniszlo Irén széke ykereszturi állami polgári [...] máramarosszigeti Pop Macedón alsóbudaki Siketes Sándor ho moródujfalui Dobos Sándor érábrányi Simon József kolozsvári Elek [...] régeni Stétz Gyula alsókosáíyi Farkas Sán­dor mezőszakadáti Gozár Demeter számos tóháti [...]
226. 1943-07-27 / 167. szám
[...] mezőgazdasági bizottság paritásos elnöke Bodnár Sándor Domahidy István és Ember Géza országgyűlési képviselő Domahidy Sándor m kir gazdasági fő felügyelő [...] Nándor Szász j Ferenc Vass Sándor Simkovits János m i kir [...] falvak közül Mezőfény Kap lony Szaniszló Ombód Csengerbagos Érendréd Berend Szamosontuli [...]
227. 1943-08-04 / 174. szám
[...] Lászlót Kiimkó Ernőt és Losonczi Sándort Ezeknek az üzleteknek a polcai [...] következő összeállitásban állt ki Márki Szaniszló II Vass Páll Szán­tai Csákány [...]
228. 1943-08-17 / 185. szám
[...] irieni barátságos mérkőzésre iA Márki Szaniszló 11 Vass Páll Szán­ba y [...] Dobai Endre vizvezeték szerelő Varga Sándor tisztviselő pénztáros Csepregi Ferenc tisztviselő [...] lovag Lányi Lin i ner Sándor alezredes hadíüzemi parancsno­kot és vitéz [...]
229. 1943-08-30 / 195. szám
[...] Ra duch dr Nagy Opata Szaniszló I Egyed Balázs Komoróczi Schultz [...] ZATHURECZKY GYULA Felelés kiadó VITA SÁNDOR Gondoskodjon jegyekről ha látni akarja [...]
230. 1943-09-03 / 199. szám
[...] kezdte a já­tékot KAC Márki Szaniszló II Vass Páll Demeter Csákány [...] Ezután a KAC ból kiállt Szaniszló Páll Demeter és Váczi és [...] tekinthet meg a közön­ség Jánky Sándor intéző és Kádár Já­nos edző [...]
231. 1943-09-17 / 210. szám
[...] 13 VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] tűzönök és papirdobozkészi tök felvétetnek Szaniszló bőrdiszmüüzem Pap utca 49 2596 [...]
232. 1943-09-18 / 211. szám
[...] F VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] konyhák ké­szén kaphatók Bútorüzlet Fosztó Sándor Szentegyház u 3 szám F [...] tűzönök és papirdobozkészi tek felvétetnek Szaniszló bőrdiszmüüzem Pap utca 49 2596 [...]
233. 1943-09-18 / 211. szám
[...] Nagy II Peré nyi Mihályi Sándor Heim és Nemes Ebből a [...] Kolozsvár 1943 szeptember 17 Lőrincz Sándor sk Adorján Ödön sk kér [...] 5 órai kezdettel az Opatával Szaniszló I el és Kovács Bélával [...]
234. 1943-09-21 / 213. szám
[...] után kedvezményes adóval Előjegyzé­seket felveszek Szaniszló Tordai ut 2 4 Telefon [...] 13 VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] kombinált szekrény hajlított ajtókkal Marosán Sándor müaszta los Gábor Áron utca [...]
235. 1943-09-22 / 214. szám
[...] után kedvezményes adóval Előjegyzé­seket felveszek Szaniszló Tordai ut 2 4 Teiefon [...] 13 VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] konyhák ké­szén kaphatók Bútorüzlet Fosztó Sándor Szentegyház u 3 szám F [...]
236. 1943-09-24 / 216. szám
[...] után kedvezményes adóval Előjegyzé­seket felveszek Szaniszló Tordai ut 2 4 Telefon [...] emelet VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] Manyi Mály Gero Pe thes Sándor Pethes Ferenc Előadások kezdete 4 [...]
237. 1943-09-25 / 217. szám
[...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmestérnél Bástya utca 4 udvarban [...] után kedvezményes adóval Előjegyzé­seket felveszek Szaniszló Tordai ut 2 4 Telefon [...] VESZEK óc karuhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] konyhák ké­szen kaphatók Bútorüzlet Fosztó Sándor Szentegyház u 3 szám F [...]
238. 1943-10-01 / 222. szám
[...] Zoltán edző ezúton értesiti Már­ki Szaniszló Vass Páll Szántay Csá­kány Bozó [...] Korvin csapatával játszott edző­mérkőzést Kinizsi Sándor edző vezetése mellett Az együttes [...] országos sportigazgatói a és Szepesi Szaniszló a budapesti alszövetség társelnöke szövet­ségi [...]
239. 1943-10-02 / 223. szám
[...] Ennek során intéz Kerne nessy Sándor a Ferencváros főtitkára a következő [...] rápénzekkel megszépítette a játékost Kultsár Sándor egyesbiró az elnökség­hez fordult a [...] Koppány Kecskés Bandik KAC Márki Szaniszló II Vas Páll Szántay Csákány [...] tiszteletlen magatartásáért két hét­re Felföldi Sándor sportszerűtlen maga­tartásáért három hónapra Kertész [...]
240. 1943-10-04 / 224. szám
[...] a két csapat KAC Márki Szaniszló II Vass Páll Szántai Csákány [...] Gáspár Já­nos Fekete Mihály Sarkadi Sándor Tarr Ida Balázsi Sándor Dobos László Horváth Miklós Gódi [...] elnök mondott köszönetét majd Visky Sándor alelnök Weress Béla Vaskó Sán­dor és Kurier János hozzászólása után [...]