6 találat (0,193 másodperc)

Találatok

1. (127. oldal)
[...] III o számára Dr Török István Magyarország történelme a középiskolák III [...] és III o sz Dr Bozóky Endre A math és phys [...] II és III r Dr Bozóky Endre Számtan a középisk alsó [...] III o sz Dr Székely István Latin olvkv Gorn Nép és [...]
2. (114. oldal)
[...] bonyhádi algymnasiumának értesítője Közzéteszi Gyalog István Programä a gimnasiului public gr [...] kath főgymnasium értesítője Szerkesztette Gzinoge István Értekezés Sylvester pápa sírjánál Irta [...] oktatásügyünk történetének rövid áttekintése dr Bozóky Endrétől A budapesti II kerü­leti [...]
3. (58. oldal)
[...] 1893 Majláth Béla Gr Széchenyi István levelei II Kazinczy F Pályám [...] Némethy Géza Cató bölcs mondásai Bozoky A Római világ Meissner K [...]
4. (82. oldal)
[...] 1906 Két példányban Dr Oidófalvy István Hogy lettem én szoczialistává 1906 [...] ülésben 1906 2 példány Dr Bozóky Alajos M Tullius Ci­cerónak 1 [...]
5. (19. oldal)
[...] története Horváth Zoltántól Közli Schlich Ist­ván A nagy váradi ra kir [...] Értek A pozsonyi főreáliskola története Bozóky E ről Közli Antolik K [...]
6. (60. oldal)
[...] feladatok megoldása ele mi utón Bozóky E Közli Antolik K Az [...] kath főgymn Értesítője Értek Szabó István műfordításai Gaál L Közli Dr [...]