Református Kollégium, Kolozsvár, 1893

AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA. AZ IGAZGATÓSÁG KOLOZSVÁRT, L „KÖZMŰVELŐDÉS“ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (év. REF. KOLL.) NYOMDÁJA ....................................iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiíiiiTÍiiiilnHr wm

Next

/
Oldalképek
Tartalom