Református Kollégium, Kolozsvár, 1893

P5^n' f ----^■■:r-'^- ■■ - rpr^™- ■v --T ... ' ■ '■ W '- 58 — D r. Szabó Mihály. Tanítók jogai és kötelességei. Hen tallér Lajos. Kossuth és kora 1. Lévai, Morlin, Szuppán. A magyarországi népoktatásügy. Vázsonyi Vilmos. A királyi placetum a magyar alkotmányban. Dr. Klamarik J. A magyarországi középiskolák újabb szervezete. (A mű első fele.) Lederer Béla. Gr. Andrássy beszédei. I II. Ürmössy Lajos. Tizenhét év Erdély történetéből 1849 — 1866. I. II. M i k a Sándor. Weiss Mihály életrajza. Szilágyi Sándor. I. Rákóczy György. „ „ Századok 1893. Majláth Béla. Gr. Széchenyi István levelei II. Kazinczy F. Pályám emlékezete. Szigligeti E. A dráma és válfajai. Dr. B a d i c s F. Gál József élete és munkái. Dr. Sárffy A. Lélektan és logika. Szán a T. Petőfiné Szendrei Julia. Sakespeare. Macbeth. Elise her J. Horatius satirái. Csengeri János. Ciceró a kötelességekről. Jánosi Boldizsár. Cicero válogatott levelei Dr. Némethy Géza. Cató bölcs mondásai. Bozoky A. Római világ. Meissner K. Latin phraseologia. Jekelfalussy és Vargha. Közgazdasági és statisztikai évkönyv. Vargyas Endre. Magyar szabadságharcz története. Zrínyi Nicolaus des dichters Bibliothek. Dr. Draeger A. Historische syntax der Lateinischen Sprache. I. II. Külpe Oswald. Grudriss der Psychologie. Lömmel E. Experimental-Physik. Wal lentin Ignác z. Moderne Elektricitätslehre. Dr 0. Dämmer. Handbuch der anorganischen Chemie. III Preller Römische Mythologie. Kurz Henrich. Geschichte der Deutschen Litteratur. 2. kötet. „'ÍT4 ■ ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom