Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1893

— . - : » e:íoik m i m m m 1 & i 8 ROM. KATH. FOGYMNASIUM értesítője AZ 1893- 94. TANÉVRŐL. KÖZLI Dr. YÄJDÄ GYULA. II. IGAZGATÓ. KOLOZSVÁRT. NY. GOMBOS ÉS SZTUPJÁE LYCEUM NYOMDÁJA. 1894. KEGYES-TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÖ KOLOZSVÁRI

Next

/
Oldalképek
Tartalom