10 találat (0,205 másodperc)

Találatok

1. 1958-07-23 / 63. szám
[...] vádlott a 20 éves Nagy István volt akit a rendőrség csavar­gásért [...] meg­szüntette és egyelőre elrendelte Nagy Istvánnak a község terhére való élelmezését [...] dollár segéllyel ajándékozta még Nagy Istvánt és azon­nal intézkedett is hogy [...] ha Stratfordba érkezik a második kérése pedig az volt hogy küldjék [...]
2. 1954-01-02 / 1. szám
[...] 4 1954 január 2 LŐRINCZ ISTVÁN EGY VALLOMÁS ÉS EGY NYILATKOZAT [...] hosszúra nyúlt de feltétlenül CSORBA ISTVÁN DR KOVÁCS ISTVÁN A váltakozó jelenetek drámai hangja [...] jellemzi A parasztimból dr Kovács Istvánból egyetemi tanár lesz A Tatáréknak [...] módszerekkel hálóba fogja dr Kovács Istvánt kiről nem tudja hogy pa­raszt [...]
3. 1957-11-16 / 90. szám
[...] tulajdonosok GÁBOR LAJOS ÉS PÁLL ISTVÁN Győződjön meg még ma hogy [...] aki­nek most már csak egy kérése van fizes­senek be odahaza az [...] január második napján hazament Szabó István ifjú bányász a szülői házba [...]
4. 1958-03-26 / 29. szám
[...] zsidó hitköz­séghez vagy egyesülethez fordul kérésé Stelkovics János és felesége keresik [...] címre Papp János keresi Ján Istvánt akivei 1957 február 28 án [...] 30 án továbbutaztak Torontóba Kocsis Istvánná pedig keresi Szalai Erzsébetet és [...] a Warden Electric Túl FEHÉR ISTVÁN 81 HAIG AVE TORONTO TELEFON [...]
5. 1958-02-19 / 19. szám
[...] volt Ekkor érkezett Montreal érsekének kérése az aradi minorita provinciálishoz hogy [...] Vancouver B C címre Mészáros István ujkanadás családos könyvkötösegéd munkát keres [...] a Warden Electric Túl FEHEt ISTVÁN 1 HAIG AVE TORONTO TELEFON [...]
6. 1955-10-15 / 40. szám
[...] 00 Székely M Imre Szent István legendája 0 25 H G [...] LEGNAGYOBB Uj bevándorlók egyik legégetőbb kérése hogyan találjanak megfelelő gondozást gyer­mekeik [...]
7. 1961-12-30 / 51. szám
[...] Ru­dolf hanem annak testvére Ferehc István hajtja végre A regényt ismertető [...] és megemlíti névszerint B i­­bó Istvánt Kopácsi Sándort Mérei Ferencet ObersovsZky [...] ér I vényt Az aláírók kérése há­rom fő pontból áll 1 [...] birodalom külügyminisz­­ tere lesz Ferenc István meg­ koronáztatja magát Prá gá­ [...]
8. 1960-07-09 / 28. szám
[...] GYÓGYSZERTÁR MELLETT MAGYAR VEZETŐSÉG ELEK ISTVÁN ÉS FEKETE PÁL A BARCSAY [...] nagy nemzetet A magyar cserké­szek kérése A világon szétszóródva élő de [...]
9. 1953-07-11 / 28. szám
[...] Mr Dolbeare talán inkább szónoki ké­rése mint figyelmeztetése fölös óvatosság Igaz [...] jo­ga de kötelessége is Bácsalmási István TITO NYUGAT SZOVJET TALÁLKOZÓT SÜRGET [...]
10. 1953-09-05 / 35. szám
[...] leveleket kér a következő cimre Ist­ván Havas Sao Paolo Caixa­­postal 2808 [...] papot kér­nek teljesülhetett A beteg kérése nem elegendő egy hozzátartozójának szóbeli [...]