8 találat (0,255 másodperc)

Találatok

1. 1898-02-21 / 6. szám
[...] Marada Józsefné Bur­ger Józsefné Méhelyi Sándorné Krenn Mátyás né Burger Ferenczné [...] Schmelhegger Nán dorné Patka Kálmánné Farkas Józsefné Szik lay Béláné Herczeg [...] Fischer Antalné Hampelné Turner Károlyné Farkas Elekné Schwarczmayer K né Búzás [...] Alin Károlyné Haiduck né Csokonai Vitéz Ferenczné Fá biánné Gabányiné Kunszt [...]
2. 1899-02-11 / 5. szám
[...] gy árasokat Jelen voltak asszonyok Farkas Istvánná Boskó Jánosné ifj Haber [...] Bauer Józsefné Benzen Henrikné Csokonai Vitéz Ferenczné Drechsler Miksáné Fehérvárt Ferenczné [...] Kardos Bernátné Kreipl Lipótné Kanyó Sándorné Ko czáriyi Sándorné Lung Györgyné özv Lehma jer [...] Saukop Ferenczné Tarján Vilmosné Trautvein Sán­dorné Tohvay Jmréné Teschauer Vilmosné Villani [...]
3. 1896-05-17 / 20. szám
[...] életéről Majd a tanítók közül Farkas Irén Kerbler Lajos Vitéz József Pora Feri és Gröber [...] Gusztiba Nyirák Gabriella Koffler Camilla Farkas Marissá Horváth Gi­zella Szwierag Olga [...] Edina br VayHenrikné Rohonczyné Országh Sándorné Országh Margit lov Klee berg [...] Patrubány Ferenczné Czigány nők Jablonszky Sán­dorné Dr Csánky Dezsőné Miskey Béláné [...]
4. 1896-06-14 / 24. szám
[...] j Fazekas Csalogány Medve és Vitéz utczákon j át húzódó vonaltól [...] meg éljenzésével végződött Kitüntetés Dr Farkas Lászlót a Vörös kereszt egylet [...] Elemérné Kassa Dely Zsigmond Károlyi Sándorné grófné és szent martoni R [...] 2 frt 40 kr Adler Farkas és Samu Alexi Sándor Fogthüy [...]
5. 1896-06-07 / 23. szám
[...] Vay Henrikné Rohonczy Györgyné Országh Sándorné Országh Margit lov Kleeberg Osz [...] Gusztiira Nvirák Gabriella Koffler Camilla Farkas Marisira Horváth Gizella Szwierag Olga [...] Józsa Lazitsnó Bu idnszky Stefánie Farkas Olga Nedeczky Re zsőné B [...] napot egygyé téve dol­gozott és vitézül küzdött le minden akadályt hogy [...]
6. 1896-01-26 / 4. szám
[...] X Ferencz iskola­széki gondnokot és Farkas József vezető tanitót kik időt [...] Sándor 2 frt gróf Battyányi Sándorné 3 frt Pernőffy Jánosné 3 [...] frt Botka Lajosné 3 frt Farkas 2 frt Kunze 1 frt [...] 1 frt Rosonovszky 50 kr Vitéz József 0 kr Szalmásy József [...]
7. 1900-06-00 / 16. szám
[...] dr Csengery Lóránt Debre­czeni Miklós Farkas Sándor Felföldy Dániel Felszeghy Ferencz [...] Aurélné özv Jalits Dénesné Benedek Sándorné Benedek Endréné Schneider Szilárdné Józsa [...] Cyrano gascognei nemes a ki vitéz harczos bohém érzelemre tüzes észre [...]
8. 1895-05-26 / 21. szám
[...] azt a dicsőséget a melyet vitéz honvédeink 1849 május 21 én [...] Ez alkalommal az iinnpi megnyitót Farkas József egyl elnök fogja tartani [...] Előző nap a gróf Károlyi Sándorné által létesített Istvántelki meuedékházat és [...]